Půjčka ihned

  • Půjčka ihned na vašem účtu
  • Nečekejte v bance
  • 250 000 Kč do druhé dne

Je půjčka ihned dosažitelným cílem, nebo jen reklamní chimérou?

Na dnešním úvěrovém trhu existuje nepřeberné množství nabídek určených pro nejrůznější klienty. Tyto skupiny klientů mají různorodé důvody, proč si chtějí nebo potřebují vypůjčit peníze. V kritériích pro výběr půjčky se však všeobecně lidé shodují. Kromě nízkých úroků a online způsobu sjednání jde zejména o rychlost vyřízení úvěru. Je to logické. Když už se někdo pro půjčku rozhodne, určitě na ni nechce čekat měsíce, ale chce ji mít vyřízenou co nejrychleji. A přesně na tyto potřeby se soustředí půjčka ihned.

Půjčka ihned – proces může urychlit i samotný klient

Rychlost vyřízení půjčky a následného připsání peněz na účet se odvíjí od několika různých faktorů. Jedině jejich souběh může vést k opravdu rychlému vyřízení úvěru. Takže je to tak trochu i na vás, zejména na vaší přípravě před samotnou žádostí o půjčku.  Prvním předpokladem pro opravdu rychlé vyřízení půjčky je její online sjednávání. To znamená sjednání bez nutnosti scházet se s úvěrovým poradcem. Mnoho úvěrů na současném trhu se sice nazývá online půjčkami, ale ve skutečnosti jde spíše o půjčky po telefonu.

Půjčka online: Když si věříte

Opravdová, ryze online půjčka se obejde kromě osobního setkání s úvěrovým poradcem také bez telefonování, ať už poradcem, nebo s pracovníkem call centra. U online úvěru si zkrátka klient vše vyřizuje sám elektronicky, čímž šetří čas. Pokud je tedy půjčka ihned tím, co opravdu potřebujete, ryze online půjčka je jednoznačnou volbou pro vás. Někdy však může být těžké nenechat se zmást názvem a vybrat si půjčku, která je skutečně online a nejmenuje se tak pouze. Dalším klíčovým prvkem při vyřizování půjčky je doložení potřebných dokumentů.

V tomto bodě je velmi užitečné zjistit si předem, co všechno bude třeba dokládat a také v jaké formě. Jedině tak se lze vyhnout časové prodlevě způsobené chybějícím dokumentem nebo potížemi při jeho shánění či nahrávání do počítače. Ověřte si tedy včas, kolik dokladů a jakého druhu od vás poskytovatel úvěru bude potřebovat, jakým způsobem budete dokládat příjmy a jaké další informace o vás budou úvěrovou společnost zajímat. Pokud s vyřizováním úvěru nemáte dosud žádné zkušenosti, můžete být překvapeni, jak podrobně a do hloubky se analytici hodnotící úvěruschopnost o klienta zajímají.

Analýza schopnosti splácet chrání i klienta

Po shromáždění všech potřebných dokumentů je následným krokem při sjednávání úvěru samotná analýza doručených dokumentů, respektive posouzení bonity (úvěruschopnosti) klienta. Jinými slovy jde o to, aby si úvěrová společnost na základě všech předložených dokumentů a poskytnutých údajů zájemce o půjčku vyhodnotila z hlediska jeho schopnosti bezproblémově půjčku splácet. Tuto povinnost zhodnotit úvěruschopnost neboli bonitu žadatele o půjčku stanovuje zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016, na jehož dodržování dohlíží Česká národní banka. Klient má za účelem posouzení své úvěruschopnosti povinnost poskytnout úvěrové společnosti úplné, přesné a pravdivé údaje.

Půjčka ihned je rychlá

Když jsou nezbytné dokumenty a údaje o klientovi kompletní, samotná analýza netrvá nikterak dlouho. Samozřejmě však mluvíme o pracovní době ve všední dny. Pokud klient podává žádost o úvěr mimo pracovní dobu nebo o víkendu, musí počítat s odpovídajícím prodlením na straně poskytovatele půjček. Faktem však zůstává, že nejzdlouhavějším procesem bývá spíše předcházející shromáždění a dodání veškerých potřebných dokumentů.

Analýza bonity hájí zájmy spotřebitele

Analýza klienta při posuzování žádosti o půjčku může být na první pohled nepříjemným, nebo dokonce obtěžujícím momentem narušujícím soukromí. Avšak takto není možné na tento proces nahlížet. Hodnotí se zde totiž především možnosti klienta splácet požadovanou měsíční částku, aniž by utrpěl jeho životní standard, respektive finanční hospodaření jeho domácnosti. Tato vstupní analýza klienta může mnohdy zabránit odstrašujícím scénářům s nešťastnými konci, které nebyly v dřívější době – před novelou zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016 – ničím výjimečným. Jedná se tedy jak o ochranu úvěrové společnosti, tak především o ochranu samotného klienta.

Pokud analýza klienta skončí závěrem, že by požadovaná částka úvěru mohla vést k finanční tísni a tím i problémům se splácením, zájemce o půjčku obvykle dostane nejvyšší možnou nabídku, kterou by podle provedené analýzy bezproblémově splácet. S touto nejvyšší možnou navrženou částkou zájemce o půjčku může, nebo samozřejmě nemusí souhlasit. Jestliže klientovi analýza schválí částku, o kterou původně žádal, nebo jestliže klient souhlasí s alternativní nejvyšší možnou nabídkou, dojde ke schválení žádosti ze strany poskytovatele úvěru.

Nový standard dnešní doby – podpis na dálku

Následným krokem je podpis smlouvy. Ten už se dnes běžně realizuje u produktů, jako jsou rychlé online půjčky, takzvaně na dálku. Uzavření půjčky s podpisem na dálku probíhá tak, že klient po schválení žádosti obdrží na účet symbolickou částku opatřenou variabilním symbolem. Ten poslouží jako unikátní kód pro klienta. Kód klient použije jako podpis (zašle jej zpět poskytovateli úvěru například prostřednictvím SMS). Po podpisu smlouvy už záleží opravdu pouze jen na rychlosti dané úvěrové společnosti při převodu půjčky na účet klienta.

Tento krok ověření totožnosti zároveň potvrdí identitu žadatele jakožto vlastníka účtu, na který přijdou peníze. Současně už má úvěrová společnost číslo účtu žadatele pro převedení požadované částky. Korunu, kterou klient za účelem ověření identity obdržel, poskytovatel odečte z celkové částky úvěru. Klientovi tedy na účet přijde nejprve jedna koruna a poté „zbytek“ požadované částky. Některé úvěrové společnosti například převádí finance až několikrát za den, zde je tedy nejvyšší šance na rychlé připsání částky na účet klienta. Jako nejnižší limit pro převedení částky na účet v současnosti poskytovatelé uvádějí 15 minut.Jak by měla vypadat půjčka ihned?

  1. Vyřízení v řádu minut
  2. Online, příp. telefonické sjednání bez nutnosti živého kontaktu s poskytovatelem
  3. Podpis na dálku
  4. Bezpečnost
  5. Vyřízení z mobilu


 

Rychlost – výhoda nebankovních úvěrových společností

Kdybychom porovnali bankovní a nebankovní společnosti, tradičně si půjčku rychleji zařídíte spíše u nebankovních úvěrových společností. Je tomu tak proto,  že bankovní domy jsou při vyhodnocování úvěruschopnosti klienta přísnější než nebankovní společnosti. Prověřování tím pádem může zabrat i více času. Obvyklé také vždy bylo, že při vyřizování bankovního úvěru jste se nevyhnuli osobní návštěvě úvěrového konzultanta, jak v bankách, tak v nebankovních úvěrových společnostech.

Online vládne

Současná doba zásadně ovlivněná koronavirovou pandemií z minulých let však leccos změnila. Význam online aplikací a elektronického kontaktu na dálku rapidně vzrostl napříč všemi obory. Finanční a úvěrový sektor nezůstaly výjimkou. Některé nebankovní úvěrové společnosti i banky už na tento trend reagují a zavedly v minulých měsících online podpis na dálku. Díky tomu už je možné vyřídit nejen celou žádost, ale také podpis smlouvy zcela online, bez nutnosti někam chodit a vystavovat se riziku nákazy.

Podpis na dálku, kromě toho, že vše urychluje, navíc koresponduje i s osobní povahou žádosti o úvěr. Pro mnoho žadatelů může být právě možnost nepotkat nikoho tváří v tvář jedním z velkých benefitů. Výhodou může být i to, že podobně jako od bank vám i od úvěrové společnosti přijde půjčka na účet.

Online vyřízení, nebo setkání s úvěrovým poradcem?

Jak už to bývá, nic není černobílé. Čistě online sjednání žádosti zdaleka neznamená zaručeně úspěšné vyřízení úvěru. Pokud se při dokládání potřebných dokumentů objeví nějaké nečekané zádrhele, stejně se klient kontaktu přinejmenším s operátorem call centra nevyhne. To však v tomto případě není vůbec na škodu, protože právě vyškolený operátor může klienta navést tak, aby jeho žádost skončila schválením. Když porovnáme online vyřizování úvěru přímo s osobním jednáním s úvěrovým poradcem, pro obě varianty se najde spousta výhod i nevýhod. Vždy je třeba hodnotit podle dané situace a profilu konkrétního klienta.

Úvěr vyřizovaný ve spolupráci s úvěrovým specialistou se může na první pohled oproti online půjčce zdát zdlouhavější, ale paradoxně to může dopadnout i naopak. Pokud možnosti klienta hned na samém počátku žádosti o půjčku vyhodnotí úvěrový poradce, který zároveň klientovi přesně specifikuje dokumenty, které je třeba doložit, a zodpoví případné otázky, může celý proces schvalování proběhnout velmi rychle. Díky prvotní kontrole úvěrového poradce při podávání žádosti je zde velká pravděpodobnost, že klient doložil vše potřebné a takovým způsobem, aby to pro něj bylo při vyřizování žádosti co nejvýhodnější.

Není rychlost jako rychlost

Naopak klient, který si například není úplně jistý, zda dokládá správné dokumenty, ale chce se vyhnout kontaktu s call centrem nebo s úvěrovým poradcem, může nakonec vyřízení svojí žádosti o půjčku nechtíc prodloužit. V případě, že některé doklady nebudou stačit, budou v nesprávné formě apod., stejně nakonec dojde k nezbytné komunikaci s úvěrovou společností a klient bude muset patřičné dokumenty dokládat znovu. Tím se samozřejmě celý proces vyřizování žádosti o úvěr protáhne.

Rychlá půjčka tedy může znamenat podle situace online půjčku, kdy není potřeba se s nikým scházet, a dokonce ani telefonovat, anebo naopak půjčku vyřizovanou už od počátku s pomocí úvěrového poradce. První varianta je vhodná nejvíce pro klienta, který je samostatný, rád si vše vyřizuje svépomocí a přesně se orientuje v požadavcích týkajících se dokladů a dalších náležitostí k žádosti o půjčku.

Nezkušení klienti nebo ti, kteří mají doplňující otázky k požadavkům žádosti, se mohou klidně a bez jakýchkoli obav obrátit na operátora call centra, případně přímo na úvěrového poradce. Tito odborně vyškolení pracovníci dokážou klientovi pomoci s žádostí tak, aby, pokud možno, prošla hladce a rychle schválením.

Nabídka na trhu půjček je široká

Na dnešním úvěrovém trhu si může vybrat opravdu každý. Záleží jen na jeho potřebách a preferencích. Mějme však vždy na paměti, že reklamní nabídky slibující půjčky pro každého nebo půjčky s nejnižšími úroky, jsou velmi zavádějící. Inzerované nabídky jsou obvykle tím nejlepším, co lze od úvěrové společnosti či banky dostat. V reálu však na tuto nejlepší nabídku dosáhne pouze málokdo a skutečná procenta tak často vypadají úplně jinak. Vše vždy záleží na mnoha faktorech a hodnocení úvěruschopnosti klienta, které musí při vyřizování půjčky provádět dle zákona o spotřebitelském úvěru všechny banky i nebankovní úvěrové společnosti.

Půjčka s pojištěním na cokoliv - nyní 70 000 Kč na 48 měsíců za 2 299 Kč/měs.

Kolik si chcete půjčit?
10 000 Kč 250 000 Kč
Na jak dlouho?

Výše měsíční splátky:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vážený kliente, v souvislosti s vyřízením vaší žádosti o úvěr, budeme vyhledávat údaje o vaší osobě v databázích o bonitě a důvěryhodnosti klientů a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s postupem a informacemi uvedenými proficredit.cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju

Enter the word YES in the box:
Loading
Call Now Button