Půjčka ihned

Máte měsíčně hodně plateb? Finanční kalendář vám pomůže

By 19. 12. 202320 prosince, 2023No Comments

Finanční kalendář by se měl úzce propojit s naším osobním rozpočtem. Nehrozí pak, že bychom zapomněli na nějakou důležitou platbu, jako je například splátka půjčky nebo pojištění. Navíc budeme mít ještě lepší přehled o své finanční situaci. Zjistíme, jaké jsou naše reálné finanční náklady, případně s jakým potenciálním ziskem můžeme počítat.

Klíčové termíny pro daně

Daň z příjmů a spotřební daň se platí průběžně každý měsíc. Avšak v jednotlivých měsících jsou i další platby, které je nutné brát v potaz. A o které daně jde především?

  • 31. 1. je splatná silniční daň za předchozí rok a zároveň je nutné podat daňové přiznání.
  • 31. 1. se podává daňové přiznání z nemovitých věcí pro rok 2024. Podává se však pouze jednou. Vyplněný formulář je možné podat nejlépe osobně na finančním úřadě nebo přes datovou schránku. Na zaplacení daně nebo její první splátky je pak čas až do 31. května.
  • 2. 4. uplyne poslední den, kdy je možné podat daňové přiznání za rok 2023. V případě, že budete daňové přiznání podávat elektronicky, je čas až do 2. května.
  • 31. 5. je nutné zaplatit celou daň z nemovitosti, pokud její výše nepřesahuje 5 000 korun. Jestliže je tato částka vyšší, je nutné zaplatit 1. splátku daně.
  • 1. 7. podává daňové přiznání poplatník, který má povinný audit nebo daňové přiznání podal v základní lhůtě a následně jej podal daňový poradce.

Důležitá data pro živnostníky

V případě, že pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), máte povinnost každý měsíc odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění, případně daň. Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Zasíláte je své zdravotní pojišťovně, u které jste registrovaní.

Co se týče pojistného na důchodové či nemocenské pojištění, je nutné uhradit jej mezi prvním a posledním dnem daného kalendářního měsíce, za který platbu posíláte. Tyto platby odcházejí na účet České správy sociálního zabezpečení.

Paušální daň: Výhody a nevýhody

Výjimka nastává v případě, že se podnikatel přihlásí k takzvané paušální dani. OSVČ, kteří nejsou plátci DPH a mají roční příjem do jednoho milionu korun, mohou hradit pouze jednotnou měsíční platbu, která v sobě již ukrývá daň z příjmu i povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Velkou výhodou je to, že živnostník pak již neplatí žádné další zálohy a ve většině případů ani nepodává daňové přiznání.

Ne každému se však paušální daň vyplatí. Paušální daň totiž neumožňuje uplatnění výdajových paušálů ani slevy na dani. Finance tak může ušetřit pouze některým živnostníkům. Většinou těm, kteří si hodně vydělají a zároveň mají minimum slev na dani.

Termín podání přihlášky k paušální dani je vždy do 10. ledna daného roku. Výjimku mají živnostníci, kteří začínají podnikat. Ti se mohou přihlásit kdykoliv během roku, tedy se začátkem svého podnikání. Výše paušální daně se dělí na tři pásma a podle toho se určuje i její výše. Základní daň v prvním pásmu vychází pro rok 2024 na 7 498 korun.

Hlídejte si hypotéku

Každá hypotéka má jasně daná pravidla. Posíláte pravidelnou měsíční platbu a v období fixace je možné hypotéku doplatit nebo převést jinam. Co když se vám ale sejdou peníze navíc, kterými byste dluh nebo alespoň jeho část rádi umořili? Mimo fixaci to sice možné je, ale musíte počítat s tím, že za tento úkon zaplatíte poplatky podle platného sazebníku dané banky.

Přesto jedna možnost existuje. Zcela bezplatně můžete vložit mimořádnou splátku na hypotéku vždy k výročí podpisu smlouvy. V tuto dobu je možné splatit až 25 % z celkové výše hypotečního úvěru. Ze zákona je mimořádná splátka hypotéky možná vždy měsíc před datem výročí, kdy jste smlouvu o hypotečním úvěru uzavřeli. A platí to u všech bank v Česku.

Splátky půjček a úvěrů

Jestliže máte nějaké finanční závazky, rozhodně byste měli mít po ruce kromě osobního či rodinného rozpočtu, také finanční kalendář. To proto, abyste žádnou platbu nepromeškali nebo ji neposlali pozdě. Na to je totiž třeba dávat si velký pozor. Pozdní platby poskytovatel registruje a jsou pro vás značně negativní. Do budoucna totiž snižují vaši bonitu.

Každá půjčka u bankovní či nebankovní instituce, tedy i půjčka sjednaná online přes počítač nebo mobil, má pevně nastavené podmínky, které musíte dodržovat. Například půjčka ihned je rychlá a získat ji můžete prakticky okamžitě, ale ani u ní nesmíte promeškat datum první splátky ani žádné jiné. Přesnost a pečlivost se v tomto případě rozhodně vyplácí.

Konsolidace půjček může být řešením

V případě, že vám splácení čehokoliv začne přerůstat přes hlavu, na nic nečekejte a situaci okamžitě řešte. Můžete například poprosit finančního poradce, aby vám pomohl nastavit váš finanční kalendář. Případně, aby vám některé položky upravil či refinancoval. Značně se vám pak může ulevit.

Značným odlehčením může být takzvaná konsolidace půjček neboli jejich sloučení. A jak konsolidovat půjčky? Většina finančních institucí má tento produkt již běžně v nabídce. Rozhlédněte se tedy po trhu a srovnejte si jednotlivé nabídky. Výhodou je, že budete platit jen jednu měsíční splátku v jediný termín. A často získáte i lepší úrokovou sazbu.

Lhůta pro investice

U investic je nutné hlídat termíny individuálně, jelikož se pochopitelně liší. Například u termínovaných vkladů je třeba si poznačit, zda jde o krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1-4 roky) nebo dlouhodobé (více než 4 roky) termínované vklady. Podobně jsou na tom i dluhopisy, kdy se úrokový výnos vyplácí zpravidla jednou ročně k předem stanovenému datu či datům.

Jinak to může být u realitních fondů nebo takzvaných repofondů. U realitních fondů bývá obvykle každý měsíc stanovené datum evaluace, avšak výplata může proběhnout až v měsíci následujícím. Některé realitní fondy však mají data evaluace stanovené například jen čtyřikrát ročně.

Repofondy jsou zase investice do vkladů a rezervních repo operací a jsou vázané na výši repo sazby, kterou stanovuje Česká národní banka. Jejich výnos se tudíž odvíjí právě od této dvoutýdenní sazby. Ta se již dlouho drží na 7 %. Vzhledem k tomu, že si repofond vezme pouze 0,75 %, zbytek výnosu je váš. Vždycky zde budete mít tedy vyšší výnos než u spořicího účtu.

Jedinou nevýhodou může být to, že peníze ze spořicího účtu máte k dispozici okamžitě, u repofondu musíte pár dní počkat.

Call Now Button