Spotřebitelský úvěr

  • Úvěr na cokoliv
  • Nečekejte v bance
  • 250 000 Kč do druhé dne

Kdy je vhodné vzít si spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelský úvěr pokryje nákup spotřebního zboží, ale i rekonstrukci

Spotřebitelský úvěr je jedním z nejčastějších a nejznámějších druhů půjček. Jedná se o úvěr určený pro jednotlivce – spotřebitele – v kontrastu například k úvěrům pro podnikatele a firmy. Poskytovatel může nabízet úvěr neúčelový, nebo i půjčku na konkrétní účel. Typickým účelem může být například pořízení spotřebního zboží, nákup určitých služeb anebo pokrytí větších výdajů, jako je rekonstrukce či nákup auta.

Úvěr u banky, nebo u nebankovní společnosti?

Půjčky pro spotřebitele poskytují nejčastěji banky nebo nebankovní společnosti. I když jde o jeden druh produktu, od zvoleného poskytovatele se odvíjí jeho parametry.
Úvěr od banky bývá obvykle levnější a výhodnější. Tomu však odpovídají kritéria při schvalování žádosti. Banky si své klienty pečlivě a přísně prověřují. Pokud má zájemce o půjčku ve své úvěrové historii nějaký ten škraloup, výhodnou půjčku u banky pravděpodobně nedostane. V důsledku zevrubného prověřování bonity klienta může také trvat vyřizování žádosti o úvěr v bance delší dobu. Půjčky bez registrů jsou možná stále snem mnoha spotřebitelů. Získat takovou půjčku bylo v dřívějších dobách vcelku jednoduché. Teď už však tento produkt poskytovatelé obvykle nenabízí, i když se může na první pohled zdát, že jsou tyto úvěry někde stále standardem.

Půjčka u nebankovního poskytovatele klade oproti bankovním úvěrům na klienta nižší nároky. Na druhou stranu se určitá vyšší „rizikovost“ klientů odráží na vyšších cenách nebankovních půjček. U nebankovních společností lze také očekávat o něco větší rychlost vyřízení žádosti. Co se týče formy uzavření (půjčka po telefonu, online půjčka, konzultace s úvěrovým specialistou atd.) a dalších služeb, nabídka bank a nebankovních společností se již v současnosti velmi přibližují.

Smlouva nesmí chybět

Půjčka pro spotřebitele se vyznačuje obvyklými náležitostmi, typickými i pro jiné druhy úvěrů. Klient odesílá splátky jednou za měsíc v předem smluvených částkách po dobu dopředu stanovenou. Všechny základní parametry a charakteristiky konkrétní půjčky zakotvuje smlouva o úvěru. Smlouva tedy musí obsahovat veškeré informace a podstatné údaje o úvěru. Měla by zmiňovat druh úvěru, informace o smluvních stranách, celkovou výši půjčky a podmínky, za kterých lze čerpat, dále by měla jasně stanovovat roční úrokovou sazbu a RPSN, výši, periodicitu a celkový počet splátek.

Ochranné mechanismy splácení: pojištění a zajištění úvěru

Smlouva o spotřebitelské půjčce by také měla obsahovat informace o pojištění, pokud je klient uzavřel přímo s půjčkou. Pojištění v takových případech pokrývá různé životní situace, které mohou klientovi zkomplikovat, či dokonce znemožnit splácení půjčky. Může jít o úraz, nemoc, invaliditu, ale i o ztrátu zaměstnání. Pojištění schopnosti splácet může být již součástí splátky, případně je lze hradit samostatnou platbou. V dnešní nejisté době by určitě pojištění schopnosti splácet neměl vynechat žádný klient.

Některé instituce vyžadují k spotřebitelské půjčce i zajištění. Může jít o ručení formou majetku, nebo pomocí ručitele – spolužadatele o půjčku. Ručitel se zavazuje, že pokud žadatel o půjčku nebude moci svoji půjčku splácet, převezme jeho závazek. Osoba ručitele figuruje v úvěrových smlouvách obvykle v případech, kdy žadatel nedisponuje žádným majetkem, kterým mohl svoji půjčku zajistit. Ručitel pak bývá jediným řešením, jak dosáhnout na úvěr. Během celého procesu vyřizování úvěru je třeba vždy každý krok pečlivě uvážit, zajištění půjčky nevyjímaje. Jestliže poskytovatel podmiňuje schválení půjčky zajištěním, smlouva o úvěru by měla zahrnovat i tuto skutečnost, ať už jde o ručení majetkem, anebo o osobu ručitele.

Výhody úvěru pro spotřebitele

Spotřebitelský úvěr může být jednoduchým řešením náhlé finanční potřeby. Ne každý má po ruce finanční rezervu v dostatečné výši, když se něco přihodí, anebo naopak nechce o tuto rezervu přijít například kvůli porouchanému autu nebo spotřebiči. V takových situacích volí někteří lidé spotřebitelskou půjčku na účet. Na rozdíl od hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření je možné půjčku pro spotřebitele získat poměrně rychle. Výše těchto úvěrů mívá zároveň široký rozptyl, takže úvěr pro spotřebitele pokryje jak nákup malého spotřebního zboží, tak i rekonstrukci, nákup automobilu nebo jinou nákladnější potřebu.

Stejně jako výše půjčené částky je variabilní i doba splácení. Ta se pohybuje od několika měsíců až po několik let. Od doby splácení se odvíjí výše a počet splátek. Tyto parametry si určuje jednak klient podle svých potřeb, jednak je determinuje také vyhodnocení bonity klienta ze strany poskytovatele úvěru. Bonitnější klient pravděpodobně dosáhne na nižší počet splátek ve větší výši, pokud mu to tak bude vyhovovat.

Všeobecné popularitě úvěrů nahrává také inflace. Běžným a neodmyslitelným jevem každé národní ekonomiky je, že peníze ztrácejí v průběhu času svoji kupní sílu. V důsledku toho se mnohdy vyplatí si na danou potřebu peníze ihned vypůjčit než několik let spořit určitý obnos. Pokud by šel člověk opačnou cestou a snažil se peníze naspořit, musel by počítat s tím, že konkrétní obnos už na daný předmět potřeby nebude s velkou pravděpodobností za několik let stačit. Ve světle tohoto faktu je některý druh úvěru zcela běžným řešením pokrytí části finančních potřeb obyvatelstva.

Dobrý sluha, zlý pán

Úvěr pro spotřebitele, stejně jako ostatní typy půjček, může skvěle posloužit a pomoci, když si člověk vše dopředu dobře promyslí, ověří a spočítá. Na druhou stranu také může jedna nepromyšlená půjčka dostat člověka do velikých problémů. Aby toto nenastalo, je nutné ještě před podepsáním smlouvy o úvěru správně vyhodnotit finanční situaci klienta a jeho potenciální schopnost splácet plánovanou půjčku – bez negativního dopadu na jeho rodinný rozpočet. Tento způsob uvažování koresponduje s konceptem zodpovědného úvěrování.

Klient by se měl vždy důkladně informovat

Zodpovědné úvěrování vyžaduje aktivní zapojení jak na straně zájemce o úvěr, tak na straně poskytovatele úvěru.  Základním předpokladem zodpovědného úvěrování ze strany zájemce o úvěr je důkladné obeznámení se s parametry vybraného úvěru. Kromě úrokové sazby, RPSN, celkové splatné částky, výše a počtu měsíčních splátek to znamená prostudovat si především důsledky případného nesplácení půjčky, předčasného splacení apod.

V souvislosti s parametry půjčky by měl žadatel důkladně zvážit svou finanční situaci a limity. Rozumné je také vždy porovnat nabídky od více poskytovatelů, a tak pro sebe získat opravdu tu nejvýhodnější. A v neposlední řadě je dobré důkladně zhodnotit účel půjčky. V případě, že si zájemce o půjčku není svou schopností splácet půjčku jistý, je určitě na místě popřemýšlet o jiných alternativách řešení své potřeby.

Náklady na půjčku nastíní úvěrová kalkulačka

Pro nastínění hrubé představy o měsíčních a také o celkových nákladech na vybranou půjčku slouží zájemcům o půjčku úvěrové kalkulačky. Jde o aplikace na webu konkrétního poskytovatele úvěru, případně na webových stránkách srovnávače půjček nebo zprostředkovatele úvěru. Zde si zájemce o půjčku nastaví částku, o kterou má zájem. Do jisté míry si může zvolit i dobu splácení. Následně vidí nacenění nákladů na zvolenou výši úvěru. To může žadateli o půjčku pomoci vytvořit si co nejpřesnější představu o své schopnosti splácet zvolený úvěr.

Částky vyčíslené finanční kalkulačkou však nejsou finální. Jsou to pouze předběžné odhady. Konečné sumy se odvíjí podle mnoha kritérií, jako je bonita klienta nebo i nejrůznější sociodemografické charakteristiky, které se rovněž využívají k vyhodnocení finančních možností žadatele o půjčku.

Prověření bonity je základem zodpovědného úvěrování

Předpokladem zodpovědného úvěrování ze strany zájemce o půjčku je určitá finanční gramotnost. Prověřování bonity, tedy úvěruschopnosti žadatele, je zase základem zodpovědného úvěrování ze strany poskytovatele. Povinnost prověřovat bonitu zájemce o půjčku nařizuje poskytovatelům úvěrů zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016. Aby mohly banky a nebankovní úvěrové společnosti posoudit úvěruschopnost žadatele o úvěr, potřebují k tomu sumu určitých informací. Z povahy věci jde samozřejmě zejména o údaje týkající se finanční situace žadatele. Obvykle se poskytovatelé úvěru neobejdou bez potvrzení o příjmech klienta doplněných o výpisy z účtu a případné další informace o finančních závazcích.

Údaje, které zájemce o půjčku poskytovateli předkládá, musí být ze zákona úplné a pravdivé. Konečnou zodpovědnost za prověření bonity klienta má však vždy poskytovatel. Proto poskytovatelé ověřují pravdivost poskytnutých údajů. K tomu mohou využít tzv. nezávisle ověřitelných údajů a databází, jinými slovy klientské registry.

Registry nezaznamenávají pouze negativní informace

Klientské registry jsou u zájemců o půjčky poměrně nepopulárním tématem. Všeobecně totiž registry vnímáme jako něco apriori špatného, odkud nemůže na naši osobu vzejít nic příznivého. Takto se to ale chápat nedá. Aby bylo možné úvěrovat opravdu zodpovědně, bez možnosti ověřit údaje předložené klientem se poskytovatel jednoduše neobejde.

Tuto skutečnost potvrdilo období před schválením zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016. Tehdy nebyly podmínky pro schválení úvěru zdaleka tak přísné jako nyní, respektive zákon nekladl dříve takový důraz na prověřování úvěruschopnosti žadatele o půjčku. V tomto „divokém období“ mnoho klientů skončilo v důsledku neschopnosti splácet svoje závazky v exekučním nebo v insolvenčním řízení.

Poskytování úvěrů kontroluje ČNB

Právě na tyto nepříznivé jevy reagovaly zákonodárné orgány přijetím zmiňovaného zákona, který staví na důkladném prověřování bonity klienta celý proces schválení půjčky. Dodržování zákona kontroluje u všech úvěrových institucí Česká národní banka (ČNB). Stejně tak mohou úvěry poskytovat pouze společnosti, kterým ČNB udělila licenci. Při výběru úvěru od konkrétního poskytovatele by tak měla být jedním z prvních kroků zájemce o půjčku kontrola licence od České národní banky. Pokud daná úvěrová společnost tuto skutečnost neuvádí například na svých webových stránkách, pak je možné udělení licence ověřit přímo na webu ČNB.

Půjčka s pojištěním na cokoliv - nyní 70 000 Kč na 48 měsíců za 2 299 Kč/měs.

Kolik si chcete půjčit?
10 000 Kč 250 000 Kč
Na jak dlouho?

Výše měsíční splátky:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vážený kliente, v souvislosti s vyřízením vaší žádosti o úvěr, budeme vyhledávat údaje o vaší osobě v databázích o bonitě a důvěryhodnosti klientů a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s postupem a informacemi uvedenými proficredit.cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju

Enter the word YES in the box:
Loading
Call Now Button