Projekt "Pro více úsměvů"

  • Podporujeme Klub nemocných cystickou fibrózou
  • Pomáháme dětskému domovu MARKÉTA
  • Ambasadorem projektu je paralympionik Martin Zvolánek

Společnost PROFI CREDIT je předním poskytovatelem nebankovních půjček, na trhu působí více než 24 let. Jakožto společensky odpovědná firma nepovažuje zisk za svou jedinou prioritu a dlouhodobě pomáhá potřebným.

Charitativní projekt "Pro více úsměvů"

V PROFI CREDITu dbáme na dodržování zásad společenské odpovědnosti. Nezavíráme oči před tíživými sociálními problémy a zaměřujeme se především na charitativní projekty, kde je naše pomoc nejvíce potřebná. V rámci charitativního projektu „Pro více úsměvů“ pomáháme talentovaným osobám, kterým jakákoliv bariéra brání v rozvoji jejich talentu.

V roce 2017 jsme spustili projekt Pro více úsměvů, který rozdával radost dětem, ke kterým osud nebyl vlídný. V rozdávání úsměvů pokračujeme i nadále a podpořili jsme pětici talentovaných dětí, kterým v realizaci svého snu bránily jejich nelehké osudy. Ambasadorem našeho projektu je paralympionik Martin Zvolánek. Více na www.proviceusmevu.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou

Naše společnost přispívá významnými finančními částkami na chod Klubu nemocných cystickou fibrózou (KNCF), který sdružuje pacienty a jejich rodiny a pomáhá jim řešit problémy spojené s touto nemocí.

KNCF je občanské sdružení, které nemocným zprostředkovává pestrou paletu sociálních služeb a poskytuje jim i jejich bližním nejenom tolik důležitou psychologickou, ale i materiální podporu. Toto sdružení se podílí také na osvětě, v rámci níž se snaží na toto onemocnění upozornit a informovat tak laickou, ale i odbornou veřejnost.

CFKLUB.CZ

Dětský domov Markéta

Dětský domov Markéta je soukromé zařízení, v němž vyrůstají především děti s nařízenou ústavní výchovou, které se nemohou dostat ani do adopce či pěstounské péče a přesto potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí.

Zázemí dětského domova tvoří manželé Hanka a Tomáš Ochovi, díky nimž mají svěřené děti mnohem větší šanci najit svoji životní cestu. Markétu podporujeme nejen finančně, ale podílíme se i na organizaci Dětského dne, který v Radhošti každoročně pořádají. Děti zveme na mikulášské nadílky a vánoční besídky. Zkrátka se snažíme dětem, které neměly tolik štěstí v životě, přinášet radostné a zábavné chvíle. Největší odměnou jsou pak pro nás jejich šťastné úsměvy.

DDMARKETA.CZ

Sportovec Martin Zvolánek

Martin Zvolánek je pardubický rodák a paralympijský reprezentant ČR v atletice.

Martin získal bronzovou medaili v hodu diskem na Paralympijských hrách v Pekingu. V Sydney získal dvě medaile ve stolním tenise a v Londýně se umístil na 5. a 6. místě v hodu diskem a v hodu kuželkou. Účastnil se i paralympiády v Riu. Pravidelně boduje na českých i mezinárodních para-šampionátech ve stolním tenise.

Martina finančně podporujeme už dlouhou dobu. Pokud byste chtěli tomuto sympatickému a houževnatému sportovci pomoci také, můžete zaslat libovolný příspěvek na účet č.: 0834596023/0800.

FACEBOOK MARTINA Z.

Velká pardubická

Mezi aktivity odpovědných firem se bezpochyby řadí i jedinečné události. Dlouhodobě participujeme na Velké pardubické, která je bezesporu nejvýznamnější událostí dostihové sezóny v Česku.

Pravidelně na sebe bereme patronaci Poplerova memoriálu, který je obvykle posledním dostihem těsně před hlavním závodem Velké pardubické. Dostih se běží na 3 300 metrů a společnost Profireal Group jej dotuje částkou 300 000 Kč.

VELKÁ PARDUBICKÁ