Projekt "Pro více úsměvů"

  • Podporujeme Klub nemocných cystickou fibrózou
  • Pomáháme dětskému domovu MARKÉTA
  • Ambasadorem projektu je paralympionik Martin Zvolánek

Společnost PROFI CREDIT je předním poskytovatelem nebankovních půjček, na trhu působí více než 24 let. Jakožto společensky odpovědná firma nepovažuje zisk za svou jedinou prioritu a dlouhodobě pomáhá potřebným.

Charitativní projekt "Pro více úsměvů"

V PROFI CREDITu dbáme na dodržování zásad společenské odpovědnosti. Nezavíráme oči před tíživými sociálními problémy a zaměřujeme se  především na charitativní projekty, kde je naše pomoc nejvíce potřebná. V rámci charitativního projektu „Pro více úsměvů“ pomáháme talentovaným osobám, kterým jakákoliv bariéra brání v rozvoji jejich talentu. 

V roce 2017 jsme spustili projekt Pro více úsměvů, který rozdával radost dětem, ke kterým osud nebyl vlídný. Letos jsme se rozhodli pokračovat v rozdávání úsměvů a chceme podpořit talentované děti i dospělé, kterým cokoli brání v realizaci svého snu. Ambasadorem letošního ročníku je paralympionik Martin Zvolánek. Zaměstnanci PROFI CREDITu společně s ním vyberou šest talentů, které podpoříme. Více na www.proviceusmevu.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou

Naše společnost přispívá významnými finančními částkami na chod Klubu nemocných cystickou fibrózou (KNCF), který sdružuje pacienty a jejich rodiny a pomáhá jim řešit problémy spojené s touto nemocí.

KNCF je občanské sdružení, které nemocným zprostředkovává pestrou paletu sociálních služeb a poskytuje jim i jejich bližním nejenom tolik důležitou psychologickou, ale i materiální podporu. Toto sdružení se podílí také na osvětě, v rámci níž se snaží na toto onemocnění upozornit a informovat tak laickou, ale i odbornou veřejnost.

CFKLUB.CZ

Dětský domov Markéta

Dětský domov Markéta je soukromé zařízení, v němž vyrůstají především děti s nařízenou ústavní výchovou, které se nemohou dostat ani do adopce či pěstounské péče a přesto potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí.

Zázemí dětského domova tvoří manželé Hanka a Tomáš Ochovi, díky nimž mají svěřené děti mnohem větší šanci najit svoji životní cestu. Markétu podporujeme nejen finančně, ale podílíme se i na organizaci Dětského dne, který v Radhošti každoročně pořádají. Děti zveme na mikulášské nadílky a vánoční besídky. Zkrátka se snažíme dětem, které neměly tolik štěstí v životě, přinášet radostné a zábavné chvíle. Největší odměnou jsou pak pro nás jejich šťastné úsměvy.

DDMARKETA.CZ

Krása pomoci - Nadace Taťány Kuchařové

Prostřednictvím Nadace Taťány Kuchařové podporujeme projekty, které pomáhají seniorům žít v domácím prostředí a zamezují tak jejich vyloučení ze společenského života.

Jde o moderní sociální služby, jakými jsou osobní asistence, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a ústavech sociální péče a kvalitní aktivizační programy.

Stejně tak jako my i nadace vnímá seniory jako plnohodnotné spoluobčany prospěšné naší společnosti. Nadace svoji činností usiluje o změnu vnímání seniorů a jejich důstojné postavení. Partnerem nadace jsme již několik let a za období naší spolupráce jsme pomohli nemalými finančními prostředky ke zkvalitnění života mnoha seniorům napříč Českou republikou.

KRASAPOMOCI.CZ

Dále pomáháme...

Rebeka

Rebeka je holčička, která se narodila s nemocí motýlích křídel. 

Stejně jako centrála naší společnosti, pochází i Rebeka z Pardubic. O její nemoci jsme se dozvěděli díky našim zaměstnancům. Rebeku a její rodinu podporujeme pravidelně a jako u Soukromého dětského domova Markéta, i zde se snažíme přispět nejen finančním darem, ale také osobně, účastí na akcích pořádaných pro Rebeku. Pokud se chcete o této malé bojovnici dozvědět více, podívejte se na webové stránky rebecinakridla.cz

REBECINAKRIDLA.CZ

Sportovec Martin Zvolánek

Martin Zvolánek je pardubický rodák a paralympijský reprezentant ČR v atletice.

Úspěšný český paralympionik Martin Zvolánek zahájil přípravy na nadcházející sezonu, ve které se bude účastnit hned několika mezinárodních klání, aby se kvalifikoval na další, pro něj již pátou, paralympiádu, která se uskuteční v roce 2020 v japonském Tokiu. PROFI CREDIT Czech, a.s. ho v jeho cestě za dalšími cennými kovy podpořil částkou 70 000 Kč.

Martin získal bronzovou medaili v hodu diskem na Paralympijských hrách v Číně. V Sydney získal dvě medaile ve stolním tenise a v Londýně se umístil na 5. a 6. místě v hodu diskem a v hodu kuželkou. Účastnil se i paralympiády v Riu.

Martina finančně podporujeme už dlouhou dobu. Pokud byste chtěli tomuto sympatickému a houževnatému sportovci pomoci také, můžete zaslat libovolný příspěvek na účet č.: 0834596023/0800.

FACEBOOK MARTINA Z.

Pečeme pro dobrou věc

Každá tradice má svůj začátek a my věříme, že jsme v letošním roce jednu takovou tradici odstartovali naším projektem Pečeme pro dobrou věc

Každé třetí pondělí v měsíci jedno z oddělení společnosti napeče pro ostatní kolegy slané I sladké pochoutky a své výrobky prodává za symbolických 10 Kč. Přispět může samozřejmě každý jakoukoli částkou. Výtěžek z prodeje pak toto oddělení věnuje na podporu charitativní aktivity, kterou si samo předem vybere.

FACEBOOK DĚTSKÝ ÚSMĚV S PROFI CREDIT

Velká pardubická

Mezi aktivity odpovědných firem se bezpochyby řadí i jedinečné události. V říjnu 2016 jsme proto znovu sponzorovali nejvýznamnější událost dostihové sezóny, v pořadí již 126. Velkou pardubickou.

Poplerův memorial skupiny Profireal Group byl 7. dostihem v pořadí těsně před samotnou Velkou pardubickou. Dostih se běžel na 3 300 metrů a společnost Profireal Group ho dotovala částkou 300 000 Kč. Vítězství v závodě vybojoval sedmiletý irský hřebec Tarant.

VELKÁ PARDUBICKÁ

Až 166 000 Kč na cokoliv
Peníze na účtu do 24 hod.
Bezplatný odklad až 3 splátek

Dlouhodobě onemocníte
Ztratíte zaměstnání
Se vám stane úraz