Půjčka ihned

Jak a proč zvyšovat svou finanční gramotnost?

„Finanční gramotnost by se měla učit už ve školách!” říká se a možná to také slýcháváte ze všech stran. A je to snad jediná věc, proti které nikdo nikdy nic nenamítá. Mluvíme totiž o souboru znalostí a dovedností, které člověku umožňují řádně porozumět financím a díky čemuž se s penězi učí zacházet v různých situacích. Nedostatečná finanční gramotnost velmi často vede k zamotání se do dluhové pasti či podepsání nevýhodné smlouvy. Ostatně to není jediný důvod, proč se snažit o její zvyšování.

Co je to finanční gramotnost?

Když řekneme „finanční gramotnost”, na mysli máme soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím. A nejen to. Učí nás s nimi správně zacházet, a to v řadě situací.

Když se však podíváme na finanční gramotnost přes pomyslnou lupu, zjistíme, že konkrétní specifikace tohoto pojmu se ve světě různí. Nemá totiž konkrétní stanovenou metu, která by určovala, kdo je a kdo není finančně gramotný.

Na obrázku je kalkulačka na kupičce mince a bankovek

Jelikož se však prakticky všechno v našich životech pojí do jakékoli míry s financemi, je toto téma hlavním bodem nejen v rozhovorech kolemjdoucích, ale také se dnes jedná o politické téma. Dokonce mluvíme o části české strategie finančního vzdělávání, za kterou stojí naše ministerstvo financí.

V každém případě platí, že finančně gramotným má být každý člověk. Alespoň do jisté míry. Ano, je sice pravdou, že lidé nemůžou být odborníky na všechno, na druhou stranu toto téma je tak aktuální a týká se nás všech, že minimálně povědomí o znalostech mít musíme.

Pokud je člověk finančně gramotný, uvědomuje si vlastní odpovědnost za své finance. Snaží se být schopný zajistit své životní potřeby a přání. Podle posledních sociologických výzkumů však víme, že dnešní společnost finanční gramotnost posouvá na další úroveň, kdy se ke své výplatě snažíme přicházet s dalšími a dalšími příjmy. Stáváme se osobami samostatně činnými a naše cesta pokračuje od finanční gramotnosti až k finanční nezávislosti. A to je ideální scénář, který se však (zatím) netýká všech.

Proč a jak zvyšovat finanční gramotnost?

Ideálně právě proto, abychom výše uvedený scénář naplnili, se máme snažit o zvyšování finanční gramotnosti. Finanční znalosti totiž odpovídají výši ekonomické zodpovědnosti a také zvyšují aktivnější přístup k vlastním financím.

Prokazatelně víme, že ti, kteří aktivně přistupovali k penězům, stanovili si jasný finanční plán, začali proaktivně spořit a dokonce omezili zbytečné výdaje, pak dosáhli stanovených a vytyčených cílů rychleji a dříve.

Aby půjčka ihned nebyla nezbytná a vy ji nesjednávali pouze za účelem osobního uspokojení vlastních a přechodných potřeb, zvyšujte svou finanční gramotnost a zdokonalujte se. Podle posledních statistik v indexu finanční gramotnosti jako národ po dlouhých letech růstu trochu klesáme, ovšem stále platí, že zhruba čtvrtina Čechů se ve financích hůře orientuje. A to už není takové kvantum lidí.

O penězích přemýšlejte a vzdělávejte se

Jednou z možností, jak zvýšit svou finanční gramotnost, je, že budeme více přemýšlet o penězích. Naučíme se rozdělovat pravidelné a nečekané výdaje, naučíme se finance zhodnotit a spořit. Když o penězích začneme více přemýšlet, osvojíme si i pravidelné zaznamenávání toho, za co utrácíme a jak vysoký je náš příjem.

Nikdo není tak chytrý, aby se nemohl stále vzdělávat. V oboru finanční gramotnosti se můžete vzdělávat například tím stylem, že začnete číst kvalitní knihy. Mezi nejlepší publikace patří ty, jež napsal Robert Kiyosaki. Na jeho bedrech stojí například titul „Bohatý táta, chudý táta”. A vedle něj stojí za přečtení výtisky z hlavy Napoleona Hilla.

Krátkodobá půjčka sice může v mnoha životních situacích pomoct, ovšem finančně gramotný člověk se půjčkám v běžných případech vyhýbá. Ví totiž, že na to, aby uspokojil své vlastní potřeby, si peníze musí vydělat, nikoliv půjčit, a tím na sebe strhnout dlouhodobý závazek. Byť by trval jen několik měsíců či týdnů.

Na obrázku jsou bankovky zasazené do hlíny

Půjčky se nesjednávají za účelem toho, z čeho nemáte dlouhodobý požitek. Jestliže se chcete pokusit o zvýšení finanční gramotnosti, vynasnažte se o rozšíření obzoru v úvěrovém světě.

Je to pro každého

Nedomnívejte se, že vám v případě finanční gramotnosti už ujel vlak. Naopak se jedná o vlak, do kterého můžete nastoupit, i když už vyjel ze stanice. Sice platí, že čím dříve naskočíte na tento spoj, tím lépe, na druhou stranu nikdy není pozdě.

Benefity vyplývající z finanční gramotnosti mohou život zlepšit prakticky každému. Nezávisle na věku, pohlaví či čemkoliv jiném.

Jak se pozná finančně gramotný člověk?

Nabízí se otázka, jak nakonec poznáte, že jste finančně gramotní. Jednoduše. Například si:

  • tvoříte pravidelnou a dostatečnou finanční rezervu,
  • máte přehled o svých příjmech, ale také o svých výdajích,
  • nepodléháte konzumu a nesmyslnému utrácení,
  • čtete vždycky obchodní podmínky a smlouvy,
  • dokážete sestavit rodinný rozpočet.

Kromě toho se alespoň v základní míře orientujete na finančním trhu a ve finančních produktech. Máte ponětí také o spořících produktech, mezi nimiž znáte rozdíly. A dokonce se mezi nabízenými finančními úvěry na trhu umíte zorientovat a umíte si vybrat ten, který je pro vás nejen nejvhodnější, ale také nejvýhodnější.

Finančně gramotní lidé dnes dobře zvládají také boje s inflací. Jsou si totiž vědomi toho, že peníze se nemusí jen vydělávat, ale také je nutné je před inflací chránit. I proto je investují nebo odkládají na místa, kde se těší postupnému zhodnocování.

Call Now Button