Půjčka ihned

Půjčky. Jak se vyznat v terminologii a výrazně díky tomu ušetřit?

Půjčka může být někdy dobrou volbou a může nám i výrazně pomoci. Když si pořizujeme bydlení nebo nové auto, může být dobrým pomocníkem. Jenže je v každém případě nutné, abychom znali odborné termíny, které se s ní pojí. V opačném případě bychom totiž mohli i pěkně naletět, v lepším případě by se nám půjčka jen prodražila.

Půjčka versus úvěr

Jednou se mluví o půjčce, podruhé zase o úvěru. Ač běžný člověk a dokonce i některé finanční instituce tyto dva termíny zaměňují, nejedná se o totéž. Je tedy dobré vědět, že z právního hlediska jsou úvěr a půjčka pojmy odlišné.

Totiž pouze ten, kdo má podnikatelské oprávnění a licenci od České národní banky, může nabídnout úvěr. Ten má pochopitelně také mnoho podmínek, které je nutné dodržet. Například se musí poskytnout výhradně na základě písemné smlouvy. Jde o smlouvu konsenzuální. Ta vzniká už v okamžiku podepsání a bez ohledu na to, zda vám již peníze přišly nebo ne.

Na obrázku je žena v přírodě s kloboukem na hlavě, jak se podpírá o ruku a přemýšlí

Oproti tomu je půjčka termínem, který najdeme ještě ve starém Občanském zákoníku. Nový Občanský zákoník toto označuje jako „zápůjčka“. A jejím předmětem nemusí být jen peníze, ale i hmotné věci.

Bankovní půjčka versus nebankovní

Jestliže si budete chtít půjčit peníze, budete řešit i to, zda využijete bankovní nebo nebankovní půjčku. I zde jsou jisté rozdíly.

Banka má díky přístupu k mezibankovnímu trhu velkou konkurenční výhodu. Zejména v případě dlouhodobého úvěru nebo v případě vysoké částky tak může být banka výhodnější. Ještě lepší nabídku vám pak může nabídnout vaše „mateřská“ banka, kde máte již delší dobu vedený osobní účet a banka má o vás více informací.

Nebankovní úvěr, kam patří i oblíbená půjčka ihned, je výhodnější v tom, že bývá pružnější, rychlejší a flexibilnější. A mnohdy na něj může dosáhnout i klient, který neuspěje v bance.

Obvykle používané termíny, které byste měli znát

 • Roční procentní sazba nákladů

  Se zkratkou RPSN se potkáte u každé půjčky. Jsou to celkové roční náklady na poskytnutí úvěru. Jde tedy o sazbu, která zahrnuje úrokovou sazbu spolu se všemi dalšími poplatky. Spadá sem například poplatek za zřízení a správu úvěru, vedení úvěrového účtu, poplatky spojené s čerpáním, nejrůznější administrativní poplatky nebo třeba pojištění schopnosti splácet.

  Bankovní i nebankovní instituce mají ze zákona povinnost RPSN uvádět. Je to z toho důvodu, abyste si mohli přesně spočítat, kolik vás bude podepsání půjčky stát. RPSN je nutné uvádět u veškerých úvěrů, musí ji mít tedy označenou i půjčka ihned.

 • Bonita žadatele o půjčku

  Bonita by se dala přeložit také jako úvěruschopnost. Tedy jakási „jistota“, že klient bude svůj dluh splácet. Jde o jeden z klíčových parametrů, podle kterých se finanční instituce rozhoduje, zda peníze zapůjčí, či nikoliv.

  Při prověřování bonity dochází ke kontrole v bankovním i nebankovním registru, ke kontrole v registru Centrální evidence exekucí a v Insolvenčním rejstříku. Ověřuje se potvrzení o výši příjmu u zaměstnavatele (jestliže je klient zaměstnanec) nebo se kontroluje pravost Výpisu z daňového přiznání a Potvrzení o bezdlužnosti (pokud je klient OSVČ). Dále se pak ověřuje trvalá adresa dlužníka, aby bylo jasné, zda není shodná s adresou obecního či městského úřadu.

  Všeobecně lze však říci, že čím vyšší bonitu klient má, tím lepší podmínky pro zápůjčku banka nabídne. Při ověřování bonity klienta se posuzuje i rozdíl mezi měsíčními příjmy a náklady. Přičemž poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek a čistým příjmem nesmí překročit 45 %, u mladších 36 let pak 50 %.

  Je však nutné také uvést, že poskytovatelé při hodnocení bonity žadatele o úvěr nepostupují vždy jednotně.

 • Poplatek z předčasné splacení úvěru

  Jako spotřebitel máte právo doplatit zápůjčku prakticky kdykoliv. Ať už částečně, nebo beze zbytku. Bankovní či nebankovní instituce si však mohou za předčasné splacení úvěru účtovat poplatky. Ty však nesmí být vyšší než 1 % hodnoty předčasné splátky půjčky. To, jakou částku v případě předčasného splácení finanční instituci zaplatíte, musí jasně říkat smlouva, kterou jste podepsali. A to, ať už je to klasický úvěr nebo třeba i půjčka bez registru.

 • Revolvingový úvěr neboli revolving

  Jde o typ krátkodobého spotřebitelského úvěru, který se automaticky obnovuje, bez předchozího opětovného sjednání. Zjednodušeně řečeno jde tedy o to, že dostanete stálou finanční rezervu, kterou můžete čerpat až do výše částky, již jste si s finanční institucí předem sjednali.

 • Rozhodčí doložka

  Může být například součástí smlouvy při koupi majetku. Je to vlastně druh smlouvy nebo zvláštní ustanovení ve smlouvě o zápůjčce, ve které se zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování o případných nárocích věřitele vůči dlužníkovi. A to namísto soudu. Pro účastníky smlouvy to přináší rychlé a spravedlivé řešení sporů v případě, že dojde k problémům.

 • Smluvní pokuta

  Neboli také pokuta z prodlení je možnou (nikoliv povinnou) součástí úvěrové smlouvy. Jedna ze stran se zde zavazuje k určitému plnění (placení měsíční splátky, dodání nezbytných dokladů a podobně). Pokud některý ze sjednaných bodů poruší, může finanční instituce požadovat sankci, kterou ukládá smlouva.

 • Změna splátkového kalendáře

  O změnu splátkového kalendáře můžete žádat pouze v případě, že na vaší straně došlo ke změně okolností, které jsou rozhodné pro stanovení výše splátek. Zároveň však musíte být schopní uhradit alespoň polovinu pohledávek nezajištěných věřitelů, nákladů a odměny správce. Splátkového kalendáře se využívá v mnoha případech, například při oddlužení.

Na obrázku je zamyšlená žena sedící u stolu s notebookem

Spočítejte si sami úroky z půjčky

Abyste si mohli sami spočítat celkové náklady na půjčku, můžete k tomu využít nejrůznějších online nástrojů (kalkulaček) nebo si vzít k ruce tužku, papír a spočítat si vše sami.

K tomu budete potřebovat znát jistinu (částka, kterou si půjčujete), roční procentní sazbu nákladů (RPSN) a dobu splatnosti. Tyto tři parametry pak násobíte a výsledek pak vydělíte číslem 100. Výsledkem je úrok, tedy částka, o kterou půjčku přeplatíte.

Call Now Button