Půjčka ihned

Peníze a láska aneb Jak řešit dluhy ve vztahu?

Láska a peníze jsou dva pojmy, které k sobě zdánlivě nepatří. V životě každého člověka jsou to však spolu se zdravím a rodinou jedny z nejdůležitějších věcí vůbec. A jsou to právě finance, které dokážou velmi nepříjemně zkomplikovat nebo dokonce narušit i ten zprvu nejláskyplnější vztah. Jak k řešení finančně stresujících situací ve vztahu správně přistupovat?

Půjčujete si společně? Je potřeba nastavit pravidla

Většina párů začíná budovat společný domov a zázemí dlouho předtím, než se rozhodnou vstoupit do manželství. Mnoho párů se pak do manželského svazku nežene vůbec. Jenže pokud jako nesezdaný pár do společného investování do bydlení vkládáte peníze z hypoték či bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů, je třeba být trochu pragmatičtí.

O úvěr samozřejmě kromě manželů mohou společně žádat i nesezdané páry. Nevztahuje se na ně však společné jmění manželů (SJM), a tak by se vám mohlo stát, že v případě rozchodu či úmrtí partnera nemáte právní nárok ani na to, co jste poctivě spláceli. Z toho důvodu finanční poradci důrazně doporučují, aby by se nemanželská půjčka ihned opatřila oficiální smlouvou či dohodou.

Tento dokument jasně stanoví, jakým způsobem v případě potřeby dojde k majetkovému vypořádání partnerů. Berete-li si několikatisícovou půjčku třeba na novou sušičku, je na vašem zvážení, zda vám náklady za pomoc advokáta při sepsání takové dohody stojí za to. V případě vyšších půjček nebo hypotečního úvěru, který obvykle činí několik milionů korun, by však mělo jít o nezbytnost, která chrání oba partnery a jejich finanční zájmy.

Jste zodpovědní za partnerovy půjčky, o kterých jste nevěděli?

Vzhledem k výše zmiňovanému SJM je logické, že pro manželské páry jsou společné i dluhy vzniknuvší po svatbě. A to v naprosté většině případů, až na komplikované výjimky. Tedy i v případě, že manželé ošetřili SJM smlouvou o zúžení majetku.

Obecně platí, že dluhy vytvořené jedním z manželů ještě před sňatkem nenáleží do SJM. Ovšem sňatkem se druhý z manželů stává takzvaným spoludlužníkem, který za splácení těchto starých pohledávek do jisté míry ručí majetkem společně nabytým v manželství.

Instituce SJM u nesezdaných párů neexistuje. Ani tak se ale nevyhnete nepříjemnostem, pokud váš partner své dluhy přestane splácet. Je přirozené, že i partneři, kteří spolu žijí pouze tzv. na psí knížku, zařizují domácnost společně. Jeden kupříkladu koupí nábytek a druhý pořídí novou televizi. Navíc do bytu během sestěhování přinášíte také hodnotné věci, které již vlastníte.

A pokud jeden z páru žijícího ve společné domácnosti neplatí své dluhy, může exekutor zabavit i věci toho druhého, nelze-li prokázat, kdo je jejich majitelem. Proto je vždy dobré uchovávat si účtenky a evidovat faktury za hodnotnější věci, které do domácnosti pořizujete nebo je berete s sebou při stěhování.

Pokud se zadluženým člověkem žijete, nakupujte především tak, aby na vystavené faktuře bylo vaše jméno nebo číslo bankovního účtu, z něhož došlo k úhradě. Exekutor totiž následně může na základě prokázání vašeho vlastnictví zabavené předměty vyjmout z exekuce.

Pravidla zodpovědného půjčování musí fungovat i v páru

Půjčování peněz je čím dál běžnější a společností tolerovatelnější. Vzhledem k poměrně nízkým hodnotám úrokových sazeb a vysoké míře lákadel, jako je cestování, moderní elektronika, luxusní móda a podobně, je zadlužení jednodušší než kdykoliv dříve.

Pro mnoho lidí s nižší finanční gramotností to však znamená i jednodušší cestu k předlužení, problémům se splácením a dluhové spirále. Páry mají navíc větší tendenci se k půjčkám uchylovat, protože mají pocit, že s dvěma příjmy splácení svých pohledávek zvládnou levou zadní.

Půjčit si peníze, které potřebujete k investici do finančně stabilnější budoucnosti nebo k zabezpečení základních potřeb pro život, není nic špatného. Ne všechny dluhy jsou špatné dluhy. Vždy je ale potřeba s vaší drahou polovičkou žádost o úvěr do detailu probrat, a zejména pak propočítat.

První věcí jsou úspory. I v situaci, kdy si půjčujete peníze, byste totiž měli mít nějaké peníze stranou. Pro urgentní případy nebo jako jistotu, že budete mít na několik splátek půjčky, i kdyby vaše domácnost nečekaně přišla o příjem.

Sepište si proto s partnerem nejen částku, kterou si potřebujete půjčit, ale hlavně to, kolik dohromady s jistotou každý měsíc vyděláte, kolik utratíte za bydlení a poplatky a kolik vám zbývá na jídlo, dopravu, zábavu a další platby.

Výsledku těchto propočtů se říká disponibilní příjem či zůstatek. Pokud je vyšší než celková cena měsíční splátky úvěru a máte také nějaké úspory, nemusíte se zadlužení obávat.

Minimalizujte rizika vzniku finančních komplikací během splácení

Vůbec nejúčinnějším nástrojem, jak se s dluhy ve vztahu popasovat, je transparentnost a zapojení obou v páru. Proto odborníci doporučují splácet půjčky tak, aby nad tím měli kontrolu oba manželé či partneři. I peníze a láska mohou jít ruku v ruce. Tento druh otevřenosti navíc posiluje důvěru ve vztahu. Mít přehled a kontrolovat zodpovědné splácení vám pomůže společný bankovní účet, z něhož budou platby odcházet.

V případě nesezdané dvojice si často úvěr bere pouze jeden z partnerů, ale následně jej splácejí oba společně. V případě nutnosti vypořádat majetek to však je jednostranně nevýhodné. Veškeré hodnotnější půjčky proto můžete u advokáta opatřit smluvním uspořádáním majetku a závazků.

Velmi vhodné je také sjednání pojištění proti neschopnosti splácení vašich finančních závazků. To vám jistí záda, pokud by došlo ke snížení příjmu domácnosti vlivem ztráty zaměstnání nebo třeba dlouhodobé pracovní neschopnosti, vzniku invalidity nebo úmrtí. I tak se dá finančnímu stresu a problémům se splácením úvěrů vyhnout.

Call Now Button