Půjčka ihned

Dědictví a dluhy – Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

Úmrtí v rodině není vůbec příjemná událost. O to nepříjemnější je, pokud se dozvíme, že jsme společně s dlouhotrvajícím zármutkem získali také dluhy. Zatímco někdy člověk ví, že zesnulý nebyl zrovna finančně gramotný, v jiném případě jsou pro nás nemilým překvapením. Ke druhému scénáři bohužel dochází častěji. Můžete se v takové situaci nějak bránit? Či musíte dluhy přijmout a se sklopenou hlavou je splácet?

Zadlužené Česko

Věděli jste, že v České republice je zadlužená každá druhá domácnost? A každá desátá je v exekuci. Bohužel řada jedinců ke své dluhové situaci přistupuje velmi laxně a tím stylem, že po jejich smrti budou mít od dluhů pokoj a do té doby to „nějak doklepou”. Už si ale neuvědomují, že jejich nezodpovědností budou následně trpět i jejich nejbližší.

Z posledních statistik vyplývá, že Češi jsou schopní se zadlužit i kvůli maličkostem. Ano, nejvíce čerpáme hypotéky, abychom dosáhli na vlastní bydlení. Vedle toho si však prostřednictvím půjček uspokojujeme své krátkodobé potřeby. A posléze litujeme. Dostat se do dluhové spirály kvůli pár dnům na dovolené nebo vánočním dárkům nebylo moudré, říkáte si posléze.

Z mladické nerozvážnosti pořádná komplikace

Mnozí se vymlouvají na to, že ke sjednání půjček došlo vlivem jejich mladické nerozvážnosti. Zkrátka nebyli dostatečně gramotní a nedokázali si finanční nabídku spojit s možnými následky. Ať už to tak skutečně bylo, nebo je důvod aktuálních dluhů zcela jiný, v procesu vymáhání to nikoho nezajímá.

Na černobílém obrázku je žena stojící za starší ženou, ke které se ohýbá a společně se na sebe usmívají

A nebude to zajímat nikoho ani v dědickém řízení, kdy si dluhy přeberou na svá bedra dědicové. Respektive, kdy jim dluhy padnou doslova do klína, aniž by o ně stáli.

Zákon hovoří jasně

Poskytovatelé úvěrů jsou však v právu, nemůžete proti nim v mnoha případech brojit. Zákon totiž hovoří jasně, konkrétně jim tedy nahrává do karet nový občanský zákoník, který je platný od roku 2014. Říká, že dědic má povinnost uhradit dluhy zůstavitele v plné výši. A nezáleží na tom, jestli dluhy přesahují nebo jsou menší než zděděný majetek. Jdou s ním ruku v ruce.

Zákon dokonce nastavuje taková pravidla hry, která si může věřitel do jisté míry přizpůsobit dle svého uvážení. Na mysli máme konkrétně situaci, kdy si věřitel může říct, zdali bude požadovat úhradu celého dluhu či jeho libovolné části po každém z dědiců nebo jenom po některých z nich.

Jak vysoké jsou dluhy zesnulého?

Výše zděděných dluhů pro vás nemusí být dlouho záhadou. Existuje totiž způsob, jak zjistit, jak vysoké dluhy po zesnulém jsou. O pomoc můžete požádat soudně pověřeného notáře, který poskytne soupis majetku i dluhů zůstavitele. V rámci toho sice budete muset (možná) poskytnout odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení, ale ve výsledku to povede jen k vaší ucelenější představě o tom, jak velký bude zděděný dluh i majetek.

Není dědictví, není dluh

Možná se vám nyní jeví situace jako bezvýchodná. Dlužník zemře a vám jakožto dědici připadnou veškeré jeho nesplacené závazky vůči věřitelům na bedra. Ovšem stejně jako ve světě kriminalistiky platí, že „není tělo, není vražda”, tady se vše řídí rovnicí „není dědictví, není dluh”. Mluvíme o situaci, kdy se dědic rozhodně dědictví nepřijmout.

Pakliže odmítnete dědictví čili pokud se ho zřeknete úplně, odmítnete jak majetek, tak veškeré dluhy spojené se zesnulým. Případně můžete uplatnit takzvanou výhradu soupisu pozůstalosti, pomocí které se dědictví sice nezřeknete, ale můžete si tím snížit výši dluhu, kterou budete muset po zesnulém uhradit.

Druhá možnost vás tedy kompletně neochrání před dluhy, ale pomůže vám situaci udělat trochu přívětivější.

Je možné se před dluhy chránit?

Obáváte se toho, že jednoho dne přijde přesně tento okamžik a vy budete muset řešit nejen pohřeb, ale také přijmout podmínky, které stanovuje jak hypotéka, tak třeba půjčka ihned, abyste poplatili dluhy způsobené zesnulým? Pak se možná ptáte, zdali neexistuje nějaké východisko či prevence, jak se před dluhy ochránit.

Na obrázku jsou v levé části vyskládané cihly, na pravé straně obdobně vyskládané mince

Kromě takzvaného vymezení se vůči dědictví nemůžete udělat prakticky nic. Spadají na vás, v případě přijetí dědictví, i takové dluhy, které vypluly napovrch dodatečně a o kterých se můžete dozvědět až daleko, daleko později po smrti blízkého.

Vymezit se můžete po dobu jednoho měsíce

Pokud se vás týká to, že se dluhy objevily dodatečně, můžete se proti této situaci vymezit. Ale jenom po určitý čas, jinak vám při splácení závazků bude muset chránit záda například nějaká krátkodobá půjčka. Konkrétně se můžete vymezit po dobu jednoho měsíce plynoucího od okamžiku, kdy jste se o vzniklé skutečnosti dozvěděli. Poté může až tři měsíce trvat, než se soud vyjádří.

Než se k tomuto kroku rozhodnete přistoupit, měli byste to řádně zvážit. A stejně tak si řádně promyslete i scénář, kdy dědictví vlivem vysoké míry zadluženosti odmítnete. V žádném případě nelze ani jedno z učiněných rozhodnutí vzít zpět.

Něco vás to bude stát

Abyste však věděli opravdu všechno, počítejte také s nějakými náklady. Zatímco odmítnutí dědictví je samozřejmě zadarmo, pokud se rozhodnete k vymezení nebo k provedení výhrady soupisu, k čemuž je zapotřebí soud, budete platit. Pokud však kromě dluhů dědíte ještě něco, odměna pro soud se většinou platí právě z pozůstalosti.

Nejedná se o příliš závratné částky, ale je to samozřejmě velmi individuální. Někdy je poplatek kolem tisícovky, jindy i několik tisíc, dle hodinové sazby soudu nebo pracovníků podílejících se „na případu”.

Call Now Button