Půjčka ihned

Kdo mi může dělat ručitele u půjčky ihned?

Každá půjčka má své podmínky, které musíte splnit pro její získání. U půjček na vyšší částky je často požadován ručitel. Společně si vysvětlíme, jakou hraje ručitel u úvěrů roli, kdo jím může být a jaké jsou jeho povinnosti.

Kdo je ručitel?

Ručitel musí být jiná osoba než dlužník. Tento člověk se věřiteli zaváže, že pokud dlužník nesplatí svůj dluh, splatí jej za něj. Jestliže dlužník řádně své dluhy dlouhodobě nesplácí, poskytovatel se obrací právě na ručitele. Ten je považován za tzv. pojistkou, když dlužník nereaguje na písemné či telefonické upomínky banky ohledně splátek.

Na obrázku jsou dvě ruce držící se za malíčky

Jaké podmínky musí ručitel splňovat?

Ručitel i žadatel procházejí stejným procesem vyhodnocování bonity. Poskytovatel si zmapuje informace o jejich platební historii a prověří je v registrech dlužníků. Může po obou osobách požadovat doložení příjmů a údaje o jejich zaměstnání. Hlavní věc, kterou ručitel musí doložit, je fakt, že v případě platební neschopnosti dlužníka bude schopen úvěr splácet.

Kdo se může stát ručitelem?

Ať už sháníte ručitele k hypotéce nebo menšímu úvěru, jako je třeba půjčka ihned, jsou podmínky stejné. Osoba musí být zletilá a mít trvalou adresu na území České republiky. Zbytek již souvisí s předchozím odstavcem. Musíte mít dostatečné příjmy a bezúhonnou platební historii.

Ručitelem se nejčastěji stává manžel či manželka žadatele nebo někdo z rodiny. Občas volí žadatel jako svého ručitele někoho z přátel. Nestává se to tak často, ale samozřejmě se ani tato možnost nevylučuje.

Méně známou možností je více ručitelů k jednomu dluhu. Každý z nich může ručit buď za celou výši dluhu, nebo pouze za část. V případě, že se dluh dělí mezi jednotlivé ručitele, je nutné výši podílu každého přesně definovat ve smlouvě. Pokud není výše podílu určena, ručí všichni ručitelé za celý dluh.

Call Now Button