Členství v asociacích

PROFI CREDIT je členem několika asociací. Zde najdete jejich jmenný seznam.

SOLUS

SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob se sídlem v Praze. Jeho název vznikl složením počátečních písmen původního názvu, a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl. SOLUS zahájil činnost dne 18. června 1999. SOLUS spravuje registr dlužníků, ve kterém mohou jeho členové prověřovat úvěrovou bezúhonnost žadatelů o úvěr. Zpracování negativního on-line registru FO (registr spotřebitelů) a negativního on-line registru IČ (registr podnikatelů a právnických osob) zajišťuje pro sdružení SOLUS Společnost pro informační databáze, a.s. Negativní klientské registry SOLUS jsou na českém trhu jedinečné v tom, že shromažďují informace o spotřebitelích i podnikatelských subjektech napříč různými ekonomickými sektory. Možnost realizovat dotazy do negativních klientských registrů SOLUS mají jen členové sdružení SOLUS, a to např. z řad bank, nebankovních finančních institucí a mobilních operátorů. PROFI CREDIT je členem sdružení SOLUS od roku 2004.

NRKI

Zájmové sdružení právnických osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. bylo založeno dne 8. 10. 2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – fyzických a právnických osob. CNCB shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, zajišťuje jejich zpracování a provozuje tak Nebankovní registr klientských informací. CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. je subjektem, prostřednictvím kterého si věřitelské společnosti vzájemně vyměňují určité údaje o svých klientech. A to tak, aby předcházely možným podvodům a nekalým praktikám ze strany některých svých klientů a aby se chránily proti riziku nesolventnosti klientů. PROFI CREDIT je členem sdružení NRKI od 1. 4. 2011.

PDF soubor Informační memorandum NRKI si můžete stáhnou zde:

Poučení o registrech SOLUS (aktualizovaná verze k 3. 8. 2020 – verze ke stažení (PDF)