Krátkodobá půjčka

  • Vyberte si délku splácení
  • Nečekejte v bance
  • 250 000 Kč do druhé dne

Krátkodobá půjčka, nebo dlouhodobá půjčka?

Na co se hodí krátkodobá půjčka a kdy raději zvolit dlouhodobou

Životní peripetie a události, které člověka občas přivedou do finanční tísně, mohou nabývat nejrozmanitějších podob. Lidé tyto situace řeší různými způsoby. Pro někoho je první volbou krátkodobá půjčka. Druhý se finančního nedostatku rozhodne zbavit navýšením svých příjmů. Jinými slovy – takový člověk si najde další práci nebo, pokud na to má schopnosti, začne jiným způsobem generovat zisk. V dnešní době může jít například o obchodování s kryptoměnami, trading, investice apod.

Když je jediným řešením krátkodobá půjčka

Ti z nás, kteří takové nadání nemají, obvykle řeší nedostatek financí tím, že sáhnout do úspor, případně prodejem nějakého majetku. Ti, kdo nemají ani tuto možnost a peníze zkrátka potřebují, mohou svou finanční potřebu vykrýt nějakou formou půjčky. Buď půjde o půjčku v rámci rodiny, případně přátel, anebo přichází ke slovu bankovní či nebankovní úvěry.

V závislosti na tom, na co půjčku potřebujeme, pak vybíráme i daný produkt. Pokud jde o půjčku například na rekonstrukci, stavební úpravy nebo na auto, pak jde obvykle o větší částku, kterou splácíme více let. Tedy jde o typické dlouhodobé půjčky. Výše dlouhodobých půjček se pohybuje od desítek tisíc korun až po stovky tisíc. Úměrně vyšším částkám narůstá i tenor, tedy doba splatnosti. Ten může být od několika měsíců až po několik let.

Krátkodobá půjčka:

Dlouhodobá půjčka:

Nižší obnosy Vyšší částky
Nákladnější Výhodnější podmínky
Rychlost Pomalejší vyřízení
Dostupnost Důkladnější prověření klienta
Krátkodobý závazek Dlouhodobý závazek

I menší nečekaný výdaj může narušit rozpočet

Jsou ale i situace, kdy nastane finanční nouze kvůli nějakému neočekávanému, neodkladnému výdaji, který ani nemusí být nijak extrémně vysoký. U domácností s průměrnými příjmy však může stačit i položka za „pár“ tisíc, a celý rodinný rozpočet je kvůli tomu rozhozený na několik dalších měsíců. Například když se porouchá nenahraditelný domácí spotřebič, jako je pračka, sporák s troubou nebo třeba kotel, nezbývá než okamžitě řešit koupi nového.

Zejména v rodinách s malými dětmi si lze fungování bez těchto základních spotřebičů v dnešní době představit jen velmi těžko. A právě v tuto chvíli přichází akutní finanční potřeba. Co však ale dělat, když finance zkrátka nejsou a není kde brát?

Jediným řešením je v takové situaci asi opravdu jen půjčka. A právě v těchto případech, kdy jde o částku několika tisíc, maximálně několika málo desítek tisíc, jde o krátkodobé půjčky. Těmto menším půjčkám říkáme mikroúvěry nebo také půjčky do výplaty. Často se lze setkat i s výrazem pay day, což je anglický ekvivalent slova výplata. Za mikropůjčky obvykle označujeme úvěry ve výši několika stovek korun až třiceti tisíc korun.

Doba splácení? Pár dní až pár měsíců

Splatnost mikropůjček se odvíjí od jejich krátkodobého charakteru a nižších zapůjčených částek. Nejčastěji se můžeme setkat se splatností 30 dní. Výjimkou nejsou ani půjčky na kratší dobu v řádu několika dnů, nebo dokonce jednodenní půjčky. Na druhou stranu můžeme u některých poskytovatelů narazit v souvislosti s pay day půjčkami i na delší splatnost – až tři měsíce.

Každý poskytovatel vlastně pod pojmem mikroúvěr může rozumět trošku jiný produkt. Proto je třeba vždy se o vybraném produktu důkladně informovat a nevycházet pouze z názvu. Co jako mikropůjčku nabízí jeden poskytovatel, se může diametrálně lišit od toho, co nabízí jako stejně označený produkt konkurence. Nejen z těchto důvodů je vždy zásadně důležité obeznámit se podrobně s parametry dané půjčky. Někomu se hodí například peníze v hotovosti a někomu jinému zase půjčka na účet.

Přesýpací hodiny

Čím kratší doba splatnosti, tím vyšší náklady

S krátkou dobou splatnosti mikroúvěrů úzce souvisí také jejich poměrně vysoká nákladnost. Aby se poskytovatelům vyplatilo poskytovat půjčky do výplaty v řádu i pouhých několika dnů, nesou s sebou tyto půjčky relativně vysoké úroky, případně i další poplatky. Poskytovatel se totiž samozřejmě snaží během trvání úvěru pokrýt svoje náklady. Čím kratší dobu tedy úvěr bude trvat, tím menší prostor je na rozvrstvení těchto nákladů. A právě to činí z mikropůjček jeden z nejdražších finančních produktů na trhu.

Snad ještě více než u jiných půjček je tedy u pay day úvěrů zcela zásadní obeznámit se předem s veškerými náležitostmi smlouvy. Pozornost se vyplatí věnovat nejen procentní sazbě, ale především roční procentní sazbě nákladů, známé jako RPSN. Ta v důsledku krátké doby splatnosti šplhá až do výše stovek procent. To je u mikroúvěrů běžný jev.

Krátkodobá půjčka: Jak ji bez problémů splatit?

Právě proto, že pay day půjčky patří k těm nejdražším na trhu, je rozumné zaměřit svoji pozornost na podmínky a sankce v případě nesplácení. Penalizace bývá, pokud jde o mikroúvěry, opravdu vysoká. Když se náhodou dostanete do situace, kdy nedokážete půjčku splácet, v každém případě se vždy snažte tento problém hned řešit. Spojte se co nejdříve se svým poskytovatelem úvěru a společně hledejte oboustranně uspokojivé řešení. Někteří poskytovatelé nabízejí možnost si termín splatnosti prodloužit, avšak obvykle je nutné nejprve uhradit předepsaný poplatek.

Jaké jsou výhody mikropůjček?

  • Rychlost

Pay day půjčky obvykle vyhledávají lidé, kteří potřebují okamžitě vyřešit náhlý finanční nedostatek. Rychlost zde hraje hlavní roli, protože jde velmi často o situace, kdy zájemce o půjčku nemá takříkajíc ani korunu, a přitom potřebuje zajistit životně důležité potřeby. A rychlost je skutečně to, co mikroúvěry, potažmo jejich poskytovatelé umějí nabídnout.

Není ničím neobvyklým, že zájemce o pay day půjčku má požadovaný obnos na svém účtu do několika minut, maximálně do hodiny.

  • Online vyřízení

Půjčku do výplaty už dnes standardně vyřídíte online, což souvisí jednak s rychlostí, jednak i s pohodlím. Není potřeba nikam osobně chodit, vše vyřídíte na počkání z pohodlí domova.

  • Dostupnost

Dostat malou půjčku v řádu několika tisíc korun je také o dost snazší než dosáhnout na několikasettisícový úvěr. Šance jsou zde vzhledem k nižším obnosům půjček i kratší době splatnosti jednoznačně vyšší.

  • Krátká splatnost

Jako výhodu pay day půjček lze také jednoznačně vnímat velmi krátkou dobu splatnosti, která je pro ně typická. Kdo by nechtěl mít půjčku splacenou za několik málo dní.

Na jaké nevýhody mikroúvěrů se připravit?

Jak už zaznělo v textu výše, vzhledem ke krátkodobému charakteru mikroúvěrů je jednou z hlavních nevýhod i vysoká nákladnost tohoto druhu půjček. Kromě vysoké ceny tu jsou ale i další problematické prvky, které je třeba si ohlídat. S vysokou rychlostí vyřízení mikropůjček se může u některých poskytovatelů pojit i méně důkladné prověřování bonity žadatelů. I proto jsou žadatelé o půjčky do výplaty o mnoho „úspěšnější“, co se týče přiznání nebankovní půjčky než žadatelé o klasické úvěry na vyšší částky a delší dobu.

Tato větší benevolence, jejímž důvodem je především urychlení procesu vyřízení žádosti, však v sobě nese rizika jak pro žadatele o úvěr, tak i pro poskytovatele úvěru.

Krátkodobá půjčka - peníze

Proveďte si autoanalýzu schopnosti splácet

Na žadateli o úvěr leží z velké části zodpovědnost za vyhodnocení vlastní úvěruschopnosti. Tento proces se na individuální úrovni pojí s vlastním racionálním vyhodnocením celé situace. To znamená, že každý, kdo žádá o nějakou půjčku, by měl nejprve kriticky a objektivně zhodnotit svoje důvody k žádosti o půjčku, a zvláště také účel půjčky. Dále je vhodné ještě před samotnou žádostí o pay day půjčku prozkoumat i svoje další potenciální možnosti získání peněz. Pokud máme možnost získat peníze i jiným způsobem než formou mikroúvěru (například brigádou k hlavnímu zaměstnání nebo výhodnou investicí), měli bychom tuto variantu pečlivě uvážit.

Dalším krokem by mělo být realistické zhodnocení vlastní schopnosti půjčku splatit. Krátký horizont splatnosti pay day půjček umožňuje utvořit si poměrně přesnou představu o svých možnostech splatit konkrétní půjčku. Nejjednodušším, ale zároveň zcela plnohodnotným způsobem je sečíst si své měsíční příjmy a postavit je proti všem nezbytným měsíčním výdajům. Z rozdílu (pokud je kladný ve prospěch příjmů) potom můžeme odvodit, jakou měsíční splátku dokážeme hradit z rodinného rozpočtu bez jeho narušení či ohrožení.

Pokud snad tento úvodní výpočet vyjde záporně, tedy pokud výdaje převyšují příjmy, nebo dokonce žádné pravidelné příjmy neexistují, bylo by zřejmě rozumné přehodnotit svůj záměr půjčit si peníze. Vždy je třeba hledět za horizont připsání sumy na účet a přemýšlet především nad tím, z jakých peněz budu splátku následně hradit a jakým způsobem to případně zatíží můj rodinný rozpočet. Zvláště u mikropůjček může snadno dojít k přecenění vlastní schopnosti splácet úvěr.

Výše půjčky i její například pouze několikadenní splatnost mohou snadno vzbudit dojem, že uhrazení závazku pár set korun nebo pár tisíc bude hračka. Je však samozřejmě třeba neodvozovat svoji schopnost splatit pay day půjčku od vypůjčené částky, ale od celkové splatné částky, která je samozřejmě vyšší.

Krátkodobá půjčka: I zde jde o bonitu

Přestože zodpovědnost za sebe nese každý dospělý člověk sám, ze zákona leží z větší míry odpovědnost za prověření úvěruschopnosti klienta na poskytovateli úvěru. Poskytovatelům tuto povinnost ukládá zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016. Každý poskytovatel by si měl od klienta opatřit potřebné informace a ty zároveň v případě potřeby dostatečným způsobem prověřit.

K tomuto prověřování klientů slouží tzv. klientské registry. Jedná se o databáze informací o půjčkové historii klientů, respektive o jejich platební morálce a případných prohřešcích. Existují jak registry bankovní, tak nebankovní. Dále pak poskytovatelé půjček standardně využívají i registr údajů o platbách za telekomunikační služby a za energie.

Ze všech těchto informací, doplněných samozřejmě o údaje o příjmech a výdajích zájemce o půjčku, lze poměrně přesně odhadnout schopnost daného klienta splácet. Tato ze zákona povinná analýza by měla vždy poměrně snadno odhalit potenciální ohrožení finanční stability klienta a předejít tak problémům se splácením. Tyto procesy jsou součástí konceptu zodpovědného úvěrování. Zabraňují roztáčení dluhové spirály, pádům do dluhových pastí a dalším negativním sociálním jevům, které jsou s tím spojené.

Půjčka s pojištěním na cokoliv - nyní 70 000 Kč na 48 měsíců za 2 299 Kč/měs.

Kolik si chcete půjčit?
10 000 Kč 250 000 Kč
Na jak dlouho?

Výše měsíční splátky:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vážený kliente, v souvislosti s vyřízením vaší žádosti o úvěr, budeme vyhledávat údaje o vaší osobě v databázích o bonitě a důvěryhodnosti klientů a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s postupem a informacemi uvedenými proficredit.cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju

Enter the word YES in the box:
Loading
Call Now Button