Krátkodobá půjčka

Nezvládám splácet své závazky. Pomůže mi insolvence?

Ztráta zaměstnání, změny poměrů v rodině, zdravotní problémy i jiné nástrahy života. To všechno může být důvodem k tomu, že člověk najednou není schopen splácet své dluhy. Insolvence může pomoci, avšak je obvykle až tím posledním řešením. Pojďme si ji trochu přiblížit.

Kdo a jak může o insolvenci požádat? A kdo o žádosti rozhoduje?

O osobní bankrot může požádat každý, kdo ze své komplikované finanční situace nenalézá žádné jiné východisko, jak splácet věřitelům. Žádost o insolvenci je potřeba řešit přes akreditovanou osobu. Tou bývá notář, advokát, insolvenční správce nebo třeba exekutor.

Na obrázku je rozsvícená žárovka na černém pozadí

Pokud soud rozhodne o tom, že vaše žádost splňuje zákonné podmínky, a schválí váš úpadek, bude vám přidělen insolvenční správce. Jeho úkolem je shromáždit a posoudit důležité informace o vás. Zejména pak vaše příjmy, výdaje, majetek, dluhy, povinnost výživy dalších osob a další zohlednitelné faktory.

Povolením osobního bankrotu to teprve začíná

Věřitelé následně obdrží výzvu a dostanou dvouměsíční lhůtu na to, aby se přihlásili o případné pohledávky vůči vaší osobě. Pokud tak některý z poskytovatelů půjčky neučiní včas, nebude mít v rámci vaší insolvence ani po jejím skončení žádné právo si nárokovat splacení dluhu. Následuje proces, kdy váš insolvenční správce kontroluje a přezkoumává obdržené přihlášky k pohledávkám.
Každá bankovní i nebankovní půjčka se detailně prověřuje, stejně jako hypoteční či kontokorentní úvěry. To proto, aby se nestalo, že si na vás věřitelé budou chtít takzvaně namastit kapsy.

Výslednou zprávu pak správce předá zpět soudu i s návrhem řešení vaší situace.

Jak insolvence probíhá?

Konečným schválením insolvence se pak rozbíhá proces oddlužování. V prvním kroku se obvykle prodá veškerý možný majetek dlužníka. Zbývající dluh se pak musí splácet po dobu 5 let. V některých případech, jako je vyšší stupeň invalidity či starobní důchod, stačí pohledávky věřitelům splácet 3 roky.

Osobní bankrot je ale možné ukončit i dříve. A to, pokud před uplynutím zmiňované lhůty splatíte veškeré pohledávky nebo pokud během tří let splatíte alespoň 60 % dluhů. Poté jste volní a nemusíte splácet nic ze zbývajících dluhů. V insolvenčním rejstříku ale vaše jméno zůstává ještě dalších 5 let.

Během trvání insolvence si samozřejmě nesmíte brát žádné další půjčky. Pravděpodobně žádný úvěr nedostanete ani v následujících minimálně 5 letech, ať už je to spotřebitelský úvěr nebo třeba krátkodobá půjčka.

Proces insolvence není nijak jednoduchým ani rychlým řešením. Pravdou ale je, že doslova zachraňuje životy lidem, kteří už došli až na samý pokraj svých finančních a mnohdy i psychických možností. Vždy je však lepší zvažovat, zda si opravdu půjčku potřebujete brát než pak muset řešit osobní bankrot.

Call Now Button