Krátkodobá půjčka

Jak u různých typů úvěrových produktů požádat o změnu výše splátky a co to vlastně znamená

Úvěry jsou dnes běžnou součástí finančního života mnohých z nás. Ať už chcete bydlet ve vlastním, pořídit si auto, nebo jen překlenout dočasnou finanční tíseň. Během splácení úvěru však může nastat situace, kdy potřebujete změnit výši splátky. Jak to vlastně funguje a co je potřeba udělat? Pojďme se na to podívat podrobněji.

Co znamená změna výše splátky

Změna výše splátky znamená úpravu částky, kterou měsíčně splácíte svému věřiteli. Jedná se o zvýšení nebo snížení splátky v závislosti na vašich aktuálních finančních možnostech a potřebách. Tahle úprava dluhu vám může pomoci v různých životních situacích – při navýšení příjmu, dědictví, při ztrátě zaměstnání, zvýšení nákladů na bydlení nebo změně rodinné situace.

Počítejte však s tím, že si některé finanční společnosti mohou za změnu výše splátky účtovat poplatek. O jeho výši se můžete kdykoliv informovat u dané společnosti nebo na jejich webových stránkách.

Myslete však u snížení splátek na to, že díky menší splátce dojde k prodloužení celkové doby splatnosti úvěru. Kvůli tomu zaplatíte více na úrocích a celkově tak ve finále svůj dluh i více přeplatíte.

Pokud byste navíc kvůli snížení splátek a prodloužení délky úvěru překročili maximální věkovou hranici či maximální délku splatnosti, kterou si banka či jiná finanční instituce stanoví, s velkou pravděpodobností vám snížení měsíční splátky ani nepovolí.

Proto se vám vyplatí už před uzavřením úvěrové smlouvy pečlivě zvážit, jak si svůj úvěr nastavit. Důležitý je i výběr společnosti, u které o úvěr žádáte. Nepřeceňujte své síly a dopředu se informujte o tom, jak vybrat půjčku, která vám dobře poslouží.

Různé typy úvěrových produktů mají různé podmínky pro změnu výše splátek. Mějte však na paměti, že v případě finančních problémů můžete požádat také o odklad splátek. Případně na tyto situace můžete myslet dopředu a sjednat si pojištění schopnosti splácet.

Hypoteční úvěr

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, který si zpravidla sjednáváte k financování bydlení – k nákupu nemovitosti, výstavbě nebo rekonstrukci. Výši splátky si zde můžete změnit zcela běžně. Pouze musíte myslet na podmínky stanovené bankou.

Nejprve banku či svého hypotečního poradce, se kterým jste hypotéku sjednávali, kontaktujte. Sdělte svou představu o úpravě měsíční splátky a informujte se o tom, co a jak je možné.

Banka bude pravděpodobně vyžadovat aktualizaci vašich příjmů a výdajů. Poté provede vyhodnocení vaší aktuální finanční situace a zváží, zda vám může změnu splátky povolit. Pokud vaši žádost schválí, podepíšete dodatek ke smlouvě, který upravuje podmínky splácení.

Některé hypoteční banky jsou dnes již tak flexibilní, že vám umožní změnu výše splátky přímo v internetovém bankovnictví bez zbytečného papírování. Není to sice stále ještě standard, ale vysoce konkurenční prostředí a moderní technologie dnes vedou mnoho bank k tomu, aby se snažily udělat pro své klienty celý proces co nejpřívětivější.

Jiné banky naopak umožňují změnu výše splátky pouze v tzv. otočce fixace. To je pevně daný okamžik, ke kterému se mění výše vaší úrokové sazby a lze provést i řadu dalších změn.

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelský úvěr je zpravidla krátkodobá půjčka s vyšší úrokovou sazbou než u hypotéky. U tohoto typu úvěru si opět můžete výši svých splátek změnit, přičemž proces bývá dokonce jednodušší než u hypoték.

U většiny bank a finančních institucí můžete k tomuto úkonu využít zákaznickou podporu, která vám poradí, jak dále postupovat. Mnoho bank nabízí možnost restrukturalizace úvěru, která zahrnuje změnu výše splátek i prodloužení doby splatnosti.

Připravte si k tomu dokumenty, které po vás finanční instituce požaduje – zpravidla to bývá nové potvrzení o výši příjmu, případně i výpisy z účtu apod. Pokud jste si spotřebitelský úvěr brali u své domovské banky, může se stát, že vyjde pouze z pohybů na vašem účtu, do kterého má možnost kdykoliv nahlédnout.

Kreditní karta

Kreditní karta je specifický typ úvěru. Můžete u něj zpravidla splatit celou částku najednou, nebo splácíte alespoň minimální splátku stanovenou bankou. Pokud se tedy bavíme o změně výše splátek u kreditní karty, hovoříme především o změně minimální splátky.

Kontaktujte tedy svou banku a zjistěte, zda banka vůbec minimální výši splátky umožňuje změnit. Poté postupujte podle jejich pokynů.

Pokud máte více kreditních karet a je pro vás obtížné splácet všechny, můžete zvážit konsolidaci dluhů. Konsolidace vám umožní sloučit všechny závazky do jednoho úvěru, často s nižší splátkou.

Úvěry na auto

Úvěry na auto jsou většinou krátkodobé až střednědobé úvěry s pevně stanovenou splátkou. Přesto i zde můžete požádat o změnu její výše.

Podobně jako u ostatních úvěrů i zde nejprve kontaktujte finanční instituci, která vám úvěr poskytla. Připravte si dokumenty, které společnost požaduje pro to, aby mohla vaši žádost přehodnotit. Ty doložte a vyčkejte na schválení změn, které plánujete. Podobně jako v předchozích případech budete muset nové podmínky stvrdit svým podpisem.

Závěrem

Změna výše splátky u různých typů úvěrů může být vhodným řešením v situacích, kdy si potřebujete finančně rozvázat ruce, nebo naopak zkrátit dobu splácení. Každý typ úvěru i každá finanční instituce má svá specifika a postupy, jak o změnu požádat. Klíčové je komunikovat s věřitelem a předložit všechny potřebné dokumenty.

Pokud nepřekročíte limity pro maximální délku úvěru či maximální věkovou hranici pro splacení úvěru, pravděpodobně vám daná finanční instituce vyjde vstříc.

Call Now Button