Krátkodobá půjčka

Jaký vliv má finanční gramotnost na osobní a profesní úspěch? Jak se v této oblasti nejlépe vzdělávat?

Finanční gramotnost je v současné době pojem velmi často skloňovaný, ale ve výsledku ví jen hrstka lidí, co vlastně konkrétně znamená. A už vůbec si neuvědomujeme, jak dovednosti nebo znalosti spadající do označení „finanční gramotnost“ mohou zlepšit náš život nebo zajistit nejen osobní, ale také profesní úspěch. Pojďme se na velmi často skloňované slovní spojení podívat více zblízka.

Co je to vlastně ta finanční gramotnost?

Pravděpodobně neexistuje stručnější definice finanční gramotnosti než ta, že se jedná o soubor znalostí, dovedností a také hodnotových postojů potřebných k tomu, abyste zabezpečili nejen sebe, ale samozřejmě svou rodinu. Klíčem je nastolení správných přístupů k finančnímu trhu a finančním produktům.

I když jsme se s finanční gramotností a s nutností naučit se zmiňované postoje a další setkávali už v minulosti, v současné době se její důležitost posunula na vyšší úroveň. Důvodem toho byla především digitalizace a také příchod nových informačních technologií, jichž do života přišlo za poslední roky enormní množství.

Na obrázku je kalkulačka položená na kupce mincí a bankovek

Zatímco starší generace novinky na poli technologií spíše jen „potkaly“, mladší ročníky, zejména naše děti, budou ovlivňovat po velkou část jejich života. I proto se finanční gramotnost a obecně finanční vzdělávání zavedlo do školních lavic a vyplnily se tím díry ve školním systému. Tedy alespoň se s tímto začalo. Protože právě získání znalostí, dovedností a postojů k financím zajišťuje úspěšný a bohatý nejen profesní, ale také osobní život.

Co říkají sociologické výzkumy

To, že má správná finanční gramotnost pozitivní vliv na náš život, ať už máme na mysli osobní nebo profesní stránku, nedokázaly pouze příběhy úspěšných, nýbrž sociologické průzkumy, jež probíhaly v posledních letech. Lidé se vlivem postojů a dovedností správné finanční gramotnosti začali soustředit více na dosažení finanční nezávislosti a uvědomili si, že práci nevykonávají proto, že je to nějaká ekonomická nutnost.

Jiné smýšlení, přemýšlení o práci, přístup k vykonávání pracovní náplně vlivem jiného postoje k penězům – přesně to pod pojem „finanční gramotnost“ spadá. Vyšší finanční gramotnost = vyšší úroveň finančních znalostí = vyšší ekonomická zodpovědnost a ve výsledku také spokojenost, jelikož to vše vede k aktivnějšímu přístupu k vlastním financím a k životu jako takovému.

Jak zlepšit svou finanční gramotnost?

Úspěšný osobní i profesní život. Lepší nakládání s penězi na bankovním kontu. Objektivní a bezemoční pohledy na produkty, jako je krátkodobá půjčka. Zvýšení finanční gramotnosti zkrátka a dobře přináší člověku mnohé benefity. Jenže pokud se hodnotíte po této stránce velmi špatně, nabízí se otázka, jak svou finanční gramotnost povýšit na jinou úroveň.

Začněte u základů

Ať už začínáte s čímkoliv, vždycky musíte položit základní kámen. Bez stabilní základové desky se nemůže dovednost nebo nový um rozvinout. V tomto případě je oním stabilním základem především přehled o svých výdajích a příjmech. Pravidelné odkládání peněz stranou, které se rovnou zainvestují nebo uspoří jiným způsobem. Plánování vlastního rozpočtu a vyhodnocování vztahu k rizikům při pravidelném investování.

V případě, že do cesty přijde finanční produkt jako například půjčka bez registru, umění se podívat na to, co je důležité. Především perfektní pročtení smluv, v nichž se obvykle skrývají nemile překvapující háčky.

Na obrázku je ruční zamykatelná kasička, okolo které jsou poházené peníze

Méně je více

Říká se to. A platí to i v případě utrácení, takže se to dotýká i finanční gramotnosti. Mnoha lidem dělá zásadní problém to, že neumí efektivně šetřit. Kamenem úrazu či důvodem, proč tomu tak je, je především jejich touha utrácet, aniž by si své výdaje evidovali.

Uvažujete nad tím, že si chcete odkládat více peněz stranou? Hledáte možnosti, jak toho dosáhnout? Mnohdy stačí jen jedno jediné – začít více šetřit.

Finanční negramotnost má nemilé následky

Jak pozitivně finanční gramotnost ovlivňuje náš život, už víme. A jak ji právě proto zlepšit, víme také. Podívejme se ale taky na odvrácenou stranu mince a sice na to, jaké negativní následky může taková finanční negramotnost mít.

Nejvíce se finanční negramotnost podepisuje na požadovaných finančních produktech. Vlivem nízkého vzdělávání v tomto světě velmi často podepisujeme smlouvy o úvěrech, které ve výsledku významně přeplatíme. Uvazujeme se k takovým závazkům, které povedou ke ztrátě našich peněz. Nerozpoznáváme nevýhodné smlouvy čili tím pouze okrádáme sebe a náš budoucí život.

Nejsme na tom nejlépe

Jelikož je nyní finanční vzdělávání, respektive finanční gramotnost, poměrně velké téma, na scénu přichází mnoho odborníků a dobrovolníků provádějících nejrůznější průzkumy a výzkumy. A právě z nich vyplývá, že Češi po této stránce nepatří k těm nejlepším. Sice si většina spoluobyvatel šetří na horší časy, finanční rezerva však člověku obvykle nevydrží ani tři měsíce.

Když se na český národ podíváme z obecného hlediska, soustřeďujeme se především na vydělávání peněz. Ovšem pokud nemáme své stávající finance pod kontrolou, velmi snadno se stává, že čím více vyděláme, tím více také začneme utrácet. A nakonec nám zbyde méně, než s čím jsme někde v naší hlavě počítali.

Chybí nám tedy onen základ finanční gramotnosti – pochopení základních principů, které je poté nutné v běžném životě aplikovat. V nejlepším případě bychom s budováním pevných základů měli začít dříve, než budou děti větší, abychom je správnému přístupu k penězům mohli naučit také.

Call Now Button