Krátkodobá půjčka

4 tipy, jak zvýšit svou finanční gramotnost

Máte pocit, že se vám peníze neustále kutálejí z okna ven? Říkáte si, jak skvělé by bylo, kdybyste nemuseli přežívat od výplaty k výplatě, ale kdybyste díky lepšímu přístupu k penězům nad svou finanční situací tolik nepřemýšleli a neobávali se budoucnosti? Veškeré scénáře přehrávané v hlavě se naplní, pakliže si osvojíte několik principů finanční gramotnosti. Protože ta je klíčem k zabezpečené budoucnosti.

Co je to finanční gramotnost

Finanční gramotností se rozumí soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů člověka, které potřebuje k finančnímu zabezpečení sebe i své rodiny. Tak praví oficiální definice zmiňovaného pojmu, jenž nám, pakliže budeme praktikovat zásady finanční gramotnosti, zajistí budoucnost bez jakýchkoli obav. Díky finanční gramotnosti totiž přistupujeme k penězům svědomitě a zodpovědně a budujeme si finanční polštář, který nás v případě jakéhokoli výpadku příjmů ochrání před dlouhodobými závazky vůči bankám nebo nebankovním institucím.

Na obrázku sedí žena u vodu a čte si knihu

Nemůžeme však konstatovat, že je finanční gramotnost jako finanční gramotnost. Rozdělujeme ji konkrétně na tři složky, kdy jednu tvoří peněžní gramotnost (zahrnující hlavně zásady nezbytné pro správu hotovosti, případně bezhotovostních peněz), cenovou gramotnost (kdy porozumíme cenovým mechanismům) a rozpočtovou gramotnost, kam spadají principy vedení a zvládání různých životních situací či přístup k plánování a stanovování finančních cílů. Do poslední složky tak spadá specifičtěji náš přístup k financím.

 1. O penězích je třeba přemýšlet

  Oficiální definici finanční gramotnosti už víme. Pokud bychom však měli říct, co je to finanční gramotnost v praxi, není to nic jiného než přemýšlení o financích a o tom, jak s nimi nakládáme.

  O financích musíme uvažovat trochu jinak než doposud. Snažíme se je rozdělovat a určit si, co jsou pravidelné výdaje. Chystáme si také „půdu“ pro nečekané situace, které budou vyžadovat nečekané výdaje. A také myslíme na budoucnost v rámci zhodnocování financí a spoření.

  Když začneme o financích přemýšlet a osvojíme si několik principů či zásad finanční gramotnosti a chování, když finančně gramotní jsme, záhy odpadá naše starost o budoucnost a o to, jak zvládneme případné mimořádné situace. Alfou a omegou položení naší finanční gramotnosti je takzvaná inventura našich příjmů a výdajů, respektive tedy celkově finančních toků. Musíme zjistit, kde utrácíme víc a kde méně. A zdali náhodou neutrácíme více, než je nutné.

  Díky provedení inventury příjmů a výdajů jsme schopní si říct, zdali někde nemůžeme ušetřit. A poté nastupují další principy, které se podílí na naší bezstarostné finanční budoucnosti.

 2. Rozdělte si své finance

  Pokud máte přehled o tom, kam se vaše peníze pravidelně ztrácí a také jaký máte pravidelný příjem, můžete si rozdělit své peníze. Finanční rezerva se rovná zhruba deseti procentům z vašeho každoměsíčního příjmu. Tuto částku si zpravidla odkládejte ihned po výplatě, díky tomu s ní prakticky od počátku nebudete počítat a rozložíte si do nadcházejících týdnů zbylých 90 %.

  Kromě 10 %, co tvoří finanční rezerva, si ze zbylých 90 % odkrojte dvacet. To by měla být vaše ochrana před výpadkem příjmů. Částka má být správně vložená do spoření. Číselně lze také určit výši vašich finančních závazků, která by neměla překročit hranici 30 %. A nakonec přímá spotřeba má tvořit 40 % vašeho příjmu.

 3. Stanovte si rozpočet

  Pokud si rozdělíte své finance dle zmíněného doporučení, snáze se vám určí rozpočet na nadcházející měsíc. Díky rozpočtu udržíte své peníze pod kontrolou a budete také o svých nákupech zcela jinak přemýšlet. Nezlákají vás tak snadno ani cukrovinky, ale ani nová kolekce oblečení ve vašem oblíbeném obchodě.

  Dodržování finančního rozpočtu zajistíte také tak, že budete po zbytek měsíce (nebo alespoň po dobu jednoho týdne) kooperovat s hotovostí. Když nakupujeme prostřednictvím kreditní karty, nevidíme ztrácející se obnos peněz. Pakliže však disponujeme pouze s bankovkami a mincemi, je to trochu psychologický efekt. Vidíme vytrácející se peníze a nedovolíme si utrácet za zbytečnosti.

 4. Všechno plaťte včas

  Finanční gramotnost však není jenom o plánování, ale také o včasné úhradě všeho, co hradit máte. Pojem zahrnuje i zásady správného chování, jako je právě včasná úhrada závazků. Půjčka bez registru, pakliže byla v minulosti sjednaná, ať je řádně splacená, stejně jako další typy úvěrů, pokud k jejich sjednání v minulosti došlo.

  Abyste se vyhnuli pozdním úhradám, vyplatí se nastavit si trvalé příkazy. Případně si do poznámek, připomínek nebo kalendáře uveďte termíny splatnosti všech faktur, které vám jsou z různých stran rozesílané.

Když nebudete finančně gramotní

V očích mnoha lidí je finanční gramotnost něco zbytečného, ve výsledku se však podílí na naší bezstarostné finanční budoucnosti. Následky, které špatné manipulování s penězi obnáší, bývají až nedozírně kritické. Najednou nemáte na splácení půjček, dostáváte se do stresu v případě vzniku mimořádných výdajů a máte problém sjednat si úvěr na bydlení nebo na cokoliv většího, co si chcete pořídit. A nejen to.

Na obrázku je mladý kluk a dívka, kteří stojí v hlubokém lese proti sobě a čtou si z knížek

Při praktikování zásad finanční gramotnosti si však dávejte pozor na phising. Takzvané phisingové útoky se objevují stále častěji a mají za úkol nám vybrakovat bankovní konta, případně si na naše jméno sjednat nemalé úvěry. Zejména při platbách na internetu a otevírání e-mailů buďte velmi opatrní. Často se hackeři ukrývají za odkazy, jež se na první pohled nezdají nijak podezřelé. Dnešní hackerské útoky a zmiňované phisingové útoky jsou daleko propracovanější, než byly ty v minulosti.

Call Now Button