Půjčka na účet

Jaké změny se chystají na stavebním spoření a jak to ovlivní naše úspory? Vyplatí se ještě vůbec?

Výhody, které v minulosti přinášelo pravidelné přispívání do fondu na stavebním spoření, se nejspíš v budoucích letech stanou minulostí. Jednalo se zejména o státní příspěvek, díky kterému se stavební spoření stalo jedním z nejzajímavějších způsobů zhodnocení naspořených peněz. Ten je ale v tuto chvíli v ohrožení.

Co je to vlastně stavební spoření?

Stavební spoření není klasickým základním bankovním produktem. Proto jeho poskytování v České republice má na starosti jen pětice specializovaných stavebních spořitelen. ČSOB Stavební spořitelna, Modrá pyramida, Moneta stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny.

Stavební spoření je produktem využívaným velmi širokým spektrem populace. Jedná se o druh spořicího účtu, ke kterému ale nemáte volný přístup po dobu jeho fixace, což bývá šest let. Je možností pro ty, kteří v budoucnu přemýšlejí nad vlastním bydlením, ale zároveň dobrou jistotou pro lidi středního věku či seniory, protože není vázáno pouze na financování bydlení. Mezi generacemi je také trend spořit dětem na jejich vlastní stavební spoření, aby v dospělosti dosáhli na výhodné půjčky na bydlení.

Na obrázku jsou dvě kasičky ve tvaru prasátka na hromádce mincí, vedle nich leží tužka a kalkulačka

Úrokové sazby, které v tuto chvíli stavební spořitelny nabízejí, se pohybují kolem 3 %. To ale nabízí i některé běžné spořicí účty, v současné době i více. Na celkové zhodnocení 5 % se dostávají spořitelny díky pravidelným marketingovým akcím, ale také především díky státnímu příspěvku, který za rok činí 10 % z roční naspořené částky, max. 2000 Kč. Tento příspěvek dlouhodobě zajišťuje stavebním spořitelnám přísun nových klientů.

Samotné založení stavebního spoření je velmi rychlé. Váže se na rodné číslo, není omezený počet uzavřených smluv na domácnost, ale každý člen může mít maximálně jednu smlouvu.  Smlouva se většinou uzavírá na šest let, proto se toto spoření řadí mezi střednědobé investice.

V případě jeho zrušení před uplynutím doby fixace klient přichází o celý státní příspěvek. Využití peněz z ukončeného spoření není podmíněno bydlením, ale je možné naspořené prostředky využít na cokoliv.

Úvěr ze stavebního spoření jako základní pilíř

Půjčka na účet nebo některá z možností klasického spotřebitelského úvěru neposkytuje tak výhodné úrokové sazby, jako se otevírají lidem, kteří mají vedený tento druh zhodnocení peněz a žádají o úvěr ze stavebního spoření. Stavební spořitelny totiž v rámci svých smluv nabízejí lidem přívětivější úrokové sazby, než by jim byly schopny nabídnout bankovní společnosti v rámci klasických spotřebitelských úvěrů.

V současné době je stavební spoření nastaveno tak, že si lidé při zakládání smlouvy zvolí cílovou částku, kterou chtějí po dobu šesti let naspořit nebo ji pak využít jako maximální možnou výši úvěru. Pokud naspoří méně, mohou si vzít úvěr ze stavebního spoření, který tvoří právě rozdíl mezi cílovou a naspořenou částkou. Ten se obvykle úročí výhodněji než u hypoték. Na rozdíl od celého stavebního spoření je tento druh úvěru vázaný na řešení otázky bydlení. Proto je možné prostředky využít pouze na rekonstrukci či na pořízení menšího bytu.

Tento druh úvěru ale také specifikuje doba vedeného spoření. Jako klasická podmínka stavební spořitelny je, že úvěr je možné využít nejdříve po uplynutí doby dvou let od uzavření smlouvy a za podmínky, že v obou letech výše ukládané částky podmiňuje získání státního příspěvku.

Překlenovací úvěr jako možnost, pokud nenaspoříte dost

Překlenovací úvěr nabízí možnost financování rekonstrukce nebo nového vybavení v době, kdy z nějakého důvodu není možné využít klasického úvěru ze stavebního spoření. Klasickým problémem totiž bývá, že klient nemá naspořenou dostatečnou stanovenou procentuální částku z cílové sumy.

Do doby, než se mu to podaří, má možnost využít nabídky překlenovacího úvěru. Ten funguje tak, že vám banka půjčí na celou cílovou částku překlenovací úvěr, ten splácíte a zároveň nadále spoříte v rámci stavebního spoření.

Na obrázku jsou ruce držící dětské ruce, které svírají kasičku ve tvaru prasátka

Je stavební spoření opravdu využitelné na získání vlastního bydlení?

Výše úvěru se odvíjí od této maximální výše. Otázkou je však jeho výhodnost vzhledem k cenám dnešní doby. Nastavená maximální částka totiž bývá většinou v řádu statisíců korun.

Příkladem můžou být rodiče, kteří v minulosti založili stavební spoření pro své děti, aby dosáhly na výhodné podmínky pro postavení se na vlastní nohy. Při uzavírání smlouvy nastavili nejreálnější maximální výši, kterou budou schopni svým dětem naspořit, tedy cca 300 000 Kč. Jenže mladý člověk v roce 2023, aby si mohl dovolit vlastní bydlení, musí počítat s částkou kolem 2–3 000 000 Kč za byt a přibližně 7 000 000 Kč za vlastní dům. To znamená, že maximální částka ani zdaleka neodpovídá cenám, které v tuto chvíli otřásají světem nemovitostí, a nese s sebou otázku, jak na vysněné vlastní bydlení dosáhnout.

Maximální částku je možné navýšit, ale pouze za podmínek, které jsou sjednané ve smlouvě se stavební spořitelnou při jejím založení. Je proto možné, že s navýšením částky půjde ruku v ruce změna nabízeného úroku.

Ukončení stavebního spoření před uplynutím doby fixace možné je, ale…

Tato doba s sebou nese velké výzvy pro všechny rodiny, které se denně vypořádávají s realitou vysoké inflace. Stoupající ceny tlačí mnoho lidí do rychlých řešení problémů v rámci využívání nebankovních společností. Půjčka ihned sice může být nástrojem, který peníze nabídne poměrně velmi rychle. Ale za cenu vysokých úroků a s horšími podmínkami.

V případě, že je možné využít peníze, které jsou sice vázané smlouvou o stavebním spoření, ale jsou pořád dostupné, je dobré využít všech možností. Smlouva se dá vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, ale je třeba počítat s poplatky, které si bude spořitelna účtovat. Zároveň se v případě výpovědi před uplynutím fixace musí počítat s odebráním všech státních příspěvků.

Rok 2023 a vládní úsporná opatření

Současné debaty mezi vládními představiteli o ukončení podpory stavebního spoření vedou k otázce, do jaké míry a jak se má nadále nakládat se státním příspěvkem v rámci stavebního spoření. Vláda o této strategii debatuje také zejména kvůli výraznému deficitu státního rozpočtu. Z toho důvodu přemýšlí nad variantou omezení příspěvku či jeho úplném zrušení.

Debatuje se o třech možnostech, ale ani jedna z nich ještě není schválená či uzákoněná. Je tedy otázkou, jakým směrem se budou další debaty ubírat. V tuto chvíli jsou ve hře tři strategie či jejich kombinace.

První z nich je úplné zrušení státní podpory pro nové smlouvy (sjednané od roku 2024), což by přineslo sice určitou budoucí úlevu státnímu rozpočtu, ale až za uplynutí doby platnosti všech smluv aktuálních.

Druhou variantou je snížení podpory i pro stávající smlouvy, což by sice ušetřilo prostředky poměrně rychle, ale vyvolalo by to silnou vlnu nesouhlasu mezi lidmi, u nichž je stavební spoření stále zažitým nejlepším řešením spoření.

Poslední variantou je jeho účelové omezení a vymezení na financování vlastního bydlení.

Pro co se ale nakonec vláda rozhodne, se teprve dozvíme.

Call Now Button