Půjčka bez registru

Půjčka bez nahlížení do registrů jako šance na peníze pro lidi se špatnou úvěrovou historií. Je to dobré řešení?

Spadnutí do dluhové pasti nebo jen potřeba zajistit nové bydlení, automobil nebo výlet pro děti. Důvodů k podání žádosti o půjčku je celá řada, ne každý však na kýženou částku od bankovních či nebankovních institucí dosáhne. Problém se skrývá ve špatné úvěrové historii, kvůli které přistupují k půjčkám bez registrů. Je to ale skutečně dobrý nápad?

Schválení žádosti o půjčku se odráží od mnoha faktorů

Nezáleží na tom, jestli žádáte o půjčku na rodinný dům, osobní vozidlo, finanční polštář nebo novou pohovku do obývacího pokoje. Vždy platí, že schvalování úvěrů se odráží od mnoha faktorů, mezi něž patří:

  • závazky a příjmy jedince nebo domácnosti
  • registr dlužníků
  • společenský statut (v praxi to, jestli jsme studentem, důchodcem nebo matkou na rodičovské)
  • skutečný stav domácnosti (čili to, jestli je nebo není žadatel v exekuci nebo jestli vyhlásil osobní bankrot)

Až na základě skutečností zjištěných dle výše uvedených faktorů se banka nebo nebankovní společnost rozhodne, zdali žádanou částku poskytne nebo ne. Zatímco příjmy je nutné doložit (v nejlepším případě potvrzením o příjmu a zaměstnaneckou smlouvou sjednanou na dobu neurčitou), s registrem dlužníků si poradí sám poskytovatel a sám do něj nahlédne.

Na obrázku je žena ležící v listí s rukama složenýma za hlavou, jak zamyšleně kouká vzhůru

Právě registry dlužníků jsou pro něj jedním z nejdůležitějších pomocníků. Ať už mluvíme o BRKI (Bankovním registru klientských informací), NRKI (Nebankovním registru klientských informací) nebo SOLUS (Zájmovém sdružení právnických osob), veškeré tyto registry přinášejí poskytovateli ucelené informace shrnující celou dlužníkovu minulost. Půjčil si už v minulosti nějaké peníze? A splácel svou půjčku řádně, nebo měl mezi posíláním splátek zpoždění? Byla mu nějaká ždost o úvěr v minulosti zamítnuta? Proč tomu tak bylo? A na mnoho dalších otázek dostanou bankovní i nebankovní instituce kýžené odpovědi.

Když máte v registru černý puntík

Podle posledních statistik roste počet lidí, kteří mají v některém z registrů takzvaný „černý puntík” čili záznam o tom, že nesplácí nebo mají se splácením velké problémy. Obvykle se záznam zavádí v okamžiku, kdy dlužník neuhradil tři po sobě jdoucí splátky nebo kdy došlo k takzvanému zesplatnění úvěru a půjčka se překvalifikovala na bezdůvodné obohacení (nyní velmi častý scénář při aktuálním množství phishingových útoků souvisejících s válkou na Ukrajině i celosvětovou tíživou ekonomickou situací).

Problémy se schvalováním žádosti má tedy velká spousta z nás. Jelikož však lidé peníze potřebují, hledají nejrůznější možnosti, jak situaci obejít nebo jak i přes veškeré skutečnosti potřebné finance získat. A do hry vstupuje půjčka bez registru, při jejímž schvalování poskytovatel nenahlíží do registrů dlužníků. Společnosti, které ji nabízejí, se tedy nedívají na to, zdali má žadatel špatnou úvěrovou historii, nebo je takzvaně „bez puntíku”.

Nahlížet, či nenahlížet do registrů dlužníků?

Půjčka bez registru do jisté míry říká to, že registry jsou parazité. Ve skutečnosti je tím jediným parazitem právě tento finanční produkt, který je z pohledu zákonů zakázaný. Nejen, že se touto půjčkou obchází zákon o spotřebitelských úvěrech. Navíc před ní varuje i Úřad pro ochranu osobních údajů, který tvrdí, že poskytovatelé tohoto finančního produktu nekale nakládají s osobními údaji žadatelů.

Pokud vás tíží špatná úvěrová historie, sáhnout po půjčce poskytované bez nahlížení do registrů rozhodně není dobrý nápad. Člověk se jí má spíše vyhýbat obloukem a vynasnažit se o to, aby se z registru dlužníků vymanil. V případě potřeby může být řešením například půjčka ihned od důvěryhodnějších institucí.

Pokud je situace neúnosná a nevidíte východisko, oslovte raději služeb dluhového poradenství.

Na koho půjčky bez registru cílí?

Stejně jako jiné finanční produkty, také půjčky bez registru, které jsou tím nejrizikovějším produktem na finančním trhu, mají svou cílovou skupinu. Zaměřují se výhradně na ty, kteří se domnívají, že kvůli svému škraloupu v registru dlužníků nedosáhnou na úvěr u jiné, důvěryhodnější společnosti.

Finanční poradci se však shodují v jednom – malý škraloup v registru nutně neznamená, že lidé na půjčku nedosáhnou. Každý klient je posuzován individuálně. A nezřídka se stává, že poskytovatelé mnohé skutečnosti vyhodnotí jako nezávažné či je překvalifikují ve svých očích na „prostě se zapomene”.

Jak se člověk dostane do registru dlužníků

V současné době existuje celá škála registrů dlužníků. Do negativního registru Solus, který je jedním z nejhlavnějších, se člověk zapíše v případě, dluží-li alespoň 500 korun a je déle jak 30 dnů po splatnosti. Údaje v něm následovně zůstávají velmi dlouho, u úvěrů jsou to dokonce až tři roky. V případě, že dlužíte za energie nebo u mobilních operátorů, údaje jsou v registru dlužníků zaevidovány po dobu zhruba jednoho roku.

Na obrázku stojí muž a kouká na nástěnku s velkým množstvím připnutých poznámek

Jak jsme ale zmínili, registrů dlužníků je hned několik a lišit se mohou právě v tom, kdy a na jak dlouho evidují údaje o dlužnících či za jakých předpokladů se údaje o dlužníkovi do registrů zapisují. Poskytovatelé půjček kromě SOLUS využívají hojně již zmíněný BRKI a NRKI.

Jak se dostat z registru dlužníků ven

K výmazu údajů z registru dlužníků může dojít až po uplynutí doby, kterou má každý registr stanovenou. U Solusu jsou to 3 roky, registry BRKI nebo NRKI obvykle umožňují výmaz z databáze až po 4 letech od řádného splacení dluhu.

Aby vůbec došlo k tomuto kroku, musíte nejen splatit své pohledávky, ale také rozvázat veškeré smluvní vztahy a také zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů.
Po odevzdání odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů dochází k vymazání záznamu, který tím pádem už není v souladu se zákonem hovořícím o zpracování osobních údajů.

Call Now Button