Půjčka bez registru

Jak vám finanční rozpočet může pomoci k úspěšné realizaci vašich cílů a snů

Obavy z blížící se krize, ale také touha si zanedlouho pořídit něco, co jsme si dříve dovolit nemohli. Důvodů nebo popudů k tomu, abychom si sestavili finanční rozpočet zabraňující bezdůvodnému a zbrklému utrácení, je víc než dost. Pokud si ho sestavíme a začneme ho brát vážně, snáze dosáhneme úspěšné realizace našich cílů a snů. Jenže, kdy, kde a jak začít?

Rodinný rozpočet vs. finanční plán

Úvodem si definujme, o co se vlastně jedná. Řada lidí zaměňuje pojem „rodinný rozpočet“ s „finančním plánem“, ve výsledku se však jedná o jednu a tutéž věc. Oba termíny mají jeden společný záměr nebo cíl, a to udržet vaše peníze pod kontrolou tak, aby sloužily ke splnění, respektive realizaci snů a cílů či jiných vytyčených potřeb.

Díky stanovenému finančnímu rozpočtu se nejen udržují peníze pod kontrolou, ale přináší to mnohem víc – maximalizaci částek, jež jako jednotlivec nebo rodina můžete použít pro nákup konkrétních produktů nebo využití konkrétních služeb.

Tento jmenovaný efekt je možný díky přehledu, který při stanovení finančního plánu získáte. Po provedení inventury a kontroly pohybu vašich peněz zjistíte, kolik do rodinné kasy každý měsíc putuje peněz, stejně tak kolik z ní každý měsíc odchází. To napomáhá dále k vytváření a hromadění peněžního polštáře (nebo také finanční rezervy) a k podpoře spoření pro krizové situace.

Na obrázku jsou dva lidé zachyceni během skoku při západu slunce u moře.

Proč tedy sestavit finanční rozpočet? Již jsme nastínili důvody, proč finanční rozpočet mít. Není to jenom o udržení financí pod kontrolou, ale je to také o snazším a efektivnějším dosahování stanovených osobních cílů. V případě, že finanční rozpočet řádně stanovíte, efektivně ho rozdělte tak, abyste dosáhli všeho stanoveného.

Jak sestavit finanční rozpočet

Jelikož už nyní víme, proč finanční rozpočet sestavujete, čili že cílem není pouze dosahování našich cílů a snů (i když to je pravděpodobně ten nejatraktivnější a nejvíce motivující důvod), nabízí se otázka, jak vůbec na to. Klíčem ke všemu je inventura našich výdajů a příjmů.

Pomáhá, pokud si na papír vytvoříte dva sloupečky. Zatímco v jednom sloupci budou plusy, v druhém poté mínusy. Jinými slovy vám vzniknou sloupce příjmů a výdajů.

V sekci „příjmy” čili na straně plusů budou například následující položky:

 • mzdy,
 • další příjmy (z vedlejšího pracovního poměru, z podnikání, pronájmů nemovitostí),
 • výnosy z investic (dividendy),
 • sociální dávky a jiné příspěvky od státu nebo
 • přídavky na děti.

Na druhé straně, tedy na straně výdajů, se nachází například tyto body:

 • nájem,
 • hypotéka,
 • náklady na energie,
 • útrata za jídlo,
 • pravidelné spoření,
 • úhrada pojištění nebo
 • výdaje spojené s dopravou.

Při sestavování rodinného rozpočtu bude dalším krokem zvažování, a to konkrétně zvažování nutnosti výdajů. Při pohledu na sloupec mínusový čili sloupec s výdaji se nabízí otázka, jestli byste nějakou z položek nemohli smazat. Dřímá vám v něm půjčka bez registru a další úvěry? A nepřichází v úvahu jejich sjednocení? Je opravdu nutné, abyste utráceli za všechno, co se v červeném sloupečku nachází? Musíte mít opravdu každý měsíc novou garderobu, nebo si vystačíte s tím, co jste nosili ve stejném období vloni?

To, v jaké formě váš rozpočet po provedení zmiňovaných kroků bude, nemusí být striktně stejné. Stejně jako se měníte vy a vaše poměry se pravděpodobně mění také tento finanční plán váš nebo vaší rodiny. Proto si ke konci měsíce (nebo na jeho začátku) vymezte pár hodin na to, abyste si udělali takovou finanční rekapitulaci vašeho živobytí. Zatímco v některém měsíci mohou být příjmy vyšší, v jiném zase nižší. A podobné to bývá i s výdaji.

Jak udržet finanční rozpočet?

Stanovili jste si konkrétní cíle a svůj rozpočet jim přizpůsobili? Chcete pravidelně dosahovat vytipovaných met? Pak tento vynikající nástroj držte v plusových hodnotách. A je dobré vědět, jak vytvořit rodinný rozpočet a efektivně hospodařit s rodinnými financemi.

Jaké jsou další cesty vedoucí k udržení rozpočtu? Patří mezi ně například snaha navyšovat své příjmy a nikoli své výdaje. Tendenci zvyšovat své výdaje máme hlavně za předpokladu, že se schyluje k nějakým slavnostním událostem. Konkrétně například k narozeninám, svátkům nebo se blíží Vánoce. V těchto dnech utrácíme více než obvykle, mnohdy však zcela bez rozmyslu. Svým blízkým pořizujeme to nejlepší, ale už se nezamýšlíme nad tím, jak konkrétně to ovlivní naši finanční situaci a následující měsíce.

Na obrázku je zamilovaný pár v zimě venku, žena v ruce drží tři nafukovací srdíčka.

Na druhou stranu tím, jak se snažíme nenavyšovat naše výdaje, se můžeme snažit o odkládání nevyhnutelného. Jinými slovy chceme udržet mínusový sloupec stabilní, ale nepřizpůsobujeme se skutečnostem, na což posléze doplácíme.

Finanční rozpočet bude stabilnější tehdy, kdy navýšíte příjmy. To jde také udělat několika způsoby. Jednou z možností je práce i jinde než ve vašem stabilním zaměstnání. Druhou cestou bývá vlastní podnikání, ať už chcete působit v on-line světě nebo si vyzkoušet off-line odvětví. Začněte také s investováním, které vám může pravidelně produkovat například dividendy čili pravidelné podíly ze zisku společností.

V každém případě k sobě buďte vždy upřímní, a to především při sestavování tohoto finančního plánu. Do jednotlivých sloupečků přidávejte pouze takové položky, které jsou pravidelné a opakující se. Jednorázové platby nebo výdaje do tabulky nemusíte přidávat. Mohlo by to vést ke zkresleným výsledkům a efekt se může minout účinkem.

Call Now Button