Půjčka bez registru

Jak si správně nastavit životní a úrazové pojištění? Obzvlášť v dnešní době není radno nic podcenit

Životní pojištění nezaručí, že se vám nebo vašim blízkým nestane úraz nebo že vás nestihne vážná nemoc, ale může vám při správném nastavení pomoci překonat toto velmi těžké období. Co všechno si ale pojistit a na jakou částku?

Životní pojištění – základní nutnost zodpovědných financí

K zodpovědnosti člověka patří určitá finanční ochrana. Vytváření jistého polštáře pro okamžik, kdy dojde k nepředvídatelné situaci, které neumíme zabránit, a vy se tak ocitnete na daný okamžik bez příjmu. Mezi ty nejdůležitější nástroje patří dobře nastavené životní a úrazové pojištění, které v případě nehody poskytne dostatečnou jistotu. Dobře nastavené životní pojištění poskytuje pojištěnému jistotu, že bude mít z čeho pokrýt nezbytné výdaje.

Většina lidí si velmi dobře pojistí hmotné věci. Také se dobře pojistí proti vlastní chybě. Ale to nejdůležitější, cílené pojištění osob, jejich zdraví a života, dobře nastavené nemají.

Můžeme říct, že jsou tři základní prvky, které jsou nezbytné. Hlavní je pojištění pro případ smrti, kterým zabezpečíte svou rodinu. Následně to je pojištění úrazu a pojištění pracovní neschopnosti, kterým se alespoň trochu kompenzuje výše příjmu.

V těchto případech si spousta lidí myslí, že jim může pomoci půjčka bez registru, jako velmi rychlý způsob půjčení peněz. Není to ale dobrá volba. Správně nastavené hodnoty v životním pojištěním budou fungovat mnohem lépe než jakákoliv půjčka, natož ta nejnebezpečnější na trhu.

Na obrázku je vidět stanice pobřežní hlídky na pláži u moře

Nabídka životního a úrazového pojištění je široká

Není náhodou, že lidé, kteří se zabývají pravidelnou aktualizací smluv a nabídek mění poměrně často nastavení svého životní pojištění. Vědí totiž, co dělají. Životní pojištění totiž můžete (a měli byste) měnit a pravidelně aktualizovat. Zejména při změnách, které život přináší. Jiné potřeby bezpečného života bude mít vydělávající jednotlivec žijící v pronajatém spolubydlení, jiné čerství novomanželé či rodiny s dětmi, které splácí hypotéku.

V případě, že se člověk sám v daném odvětví neorientuje, je dobré se po informacích opravdu ptát. Zároveň hledat pojišťovnu či zprostředkovatele, který mu bude umět danou věc opravdu vysvětlit a nabídne srozumitelné smlouvy. Protože v okamžiku, kdy už nehoda, úraz či dokonce smrt nastane, je pozdě. V ten moment pak už všichni spoléhají na správně nastavené smlouvy.

Od čeho tedy při nastavování životního pojištění začít?

Na začátek je dobré stanovit si, komu životní pojištění vlastně bude třeba zařídit. Pojištění by mělo dobře reagovat na individualitu každého klienta. Správně nastavené životní pojištění tedy bude jiné pro jednotlivce než pro rodinu s malými dětmi či seniory. Druhá možnost nabízí lepší propojenost mezi jednotlivými členy i souhrnnou částku, která nezřídka nabízí zajímavou slevu. Je třeba určit osobu, která rodinu živí, proto je životní pojištění postaveno kolem ní.

Před samotným stanovením životního pojištění je dobré si chvilku sednout nad aktuálními i minulými příjmy a výdaji a vše zhodnotit. Jak velká je částka naspořených rezerv? Jaká nenadálá příhoda by zasáhla naši rodinu nejvíc? S jakým minimálním příjmem bychom v případě největší nutnosti dokázali pokrýt základní potřeby naší rodiny?

Ovšem pojištění by neměl mít pouze hlavní živitel rodiny, ale i partner. Pokud je živitelem rodiny muž a žena je dejme tomu na rodičovské dovolené, potřebuje pojištění i ona. Co když se jí něco stane? Kdo se bude starat o děti a domácnost? Živitel bude muset buď omezit práci (tedy příjmy), nebo najít někoho na hlídání dětí a péči o domácnost, tudíž se mu zvýší výdaje.

Co když dítě bude potřebovat hospitalizaci? Někdo z rodičů bude chtít být v nemocnici s ním, tudíž se opět sníží příjmy, případně zvýší výdaje na hlídání dalších dětí v domácnosti.

Je tedy třeba opravdu myslet na vše.

Pracovní neschopnost jako nejčastější plnění

Pokud bychom se obecně podívali na nejčastější plnění v rámci lidského života, určitě bychom sem zařadili plnění vyplývající z pracovní neschopnosti jedince. Ať už vinou úrazu, nemoci, nebo náhlého psychického zhroucení, může se každý z nás ocitnout v situaci, kdy nejsme schopni plnit své pracovní závazky.

U pojištění pracovní neschopnosti se musí nejprve rozhodnout o míře spoluúčasti – tedy určení dne, od kterého budete dostávat peníze. Podle toho se člověk musí do daného dne obejít s vlastními úsporami a nemocenskou od zaměstnavatele.

Na obrázku je vidět noha těsně před došlápnutím na banánovou slupku

Některé pojišťovny sice nabízí plnění od 1. dne, ale částky za pojištění jsou tak vysoké, že člověk musí zvážit, zda se vůbec vyplatí. Čím je menší spoluúčast, tím vyšší je měsíční pojistné.

Částka, na kterou se můžete pojistit, se odvíjí od aktuálního příjmu. Nemá cenu se pojišťovat na vyšší nebo menší částku, než o kterou bychom v reálu přišli.

V žádném případě si ale nemyslete, že vás v případě výpadku příjmu zachrání půjčka. Běžná je totiž pro vás v případě pracovní neschopnosti tabu, půjčka bez registru je pak cesta do pekel.

Pojištění pro případ smrti, invalidity, závažných onemocnění a trvalých následků

Česká správa sociálního zabezpečení v rámci své digitalizace státní správy nabízí na svém portálu nahlédnutí do identity občana. V něm lze nalézt výpočet, kterým si každý může zkontrolovat výši svého aktuálního důchodu. Nejen starobního, ale především vdovského, sirotčího a invalidního. Podle něj je totiž dobré odvíjet strategie pro výpočet a nastavení životního pojištění v případě trvalých následků a jiných nečekaných událostí.

K invaliditě téměř v 50 % nedochází vlivem úrazu, ale spíše kvůli závažným onemocněním či trvalým následkům. V naší republice fungují tři stupně invalidity a jsou nastaveny poměrně striktně. I proto je velmi důležité nastavit správně hodnoty pojištění.

Úrazové pojištění není pouze pro sportovce

Úrazové pojištění jako takové bývá v mnoha případech součástí životního pojištění, ale lze sjednat i samostatně. Velmi známé je pojištění při plánovaných sportovních aktivitách – např. před zimní lyžařskou dovolenou.

U „bolestného“ většina pojišťoven uvádí tabulky, podle kterých je možné dohledat u jednotlivých typů úrazů i maximální dobu léčby. Pokud se zraněný léčí déle, pojišťovna už další peníze neplatí. Můžete si ale připlatit připojištění, kdy se na vás dané tabulky nevztahují.

Od tohoto nastavení se pak odvíjí i aktuální výše pojistného a výše plnění. Jen je třeba v případě úrazu dbát na rychlé oslovení pojišťovny. Některé totiž mají maximální dobu na oznámení, která může od úrazu uběhnout, aby mohlo dojít k plnění pojistky.

Klientovi v rámci úrazového pojištění nastává také povinnost ohlásit, že se začal věnovat rizikovějšímu sportu, než jaký uvádí ve smlouvě. Pojišťovny totiž klienty dělí do skupin nejen podle povolání, které vykonávají, ale také podle rozsahu sportovních aktivit, kterým se věnují.

V případě, že člověk následkem úrazu zůstane delší dobu bez příjmu, může mu posloužit jako užitečný nástroj pohotová půjčka na účet. Díky ní může pokrýt nastalou situaci do doby, než obdrží plnění pojistky.

Call Now Button