Půjčka bez registru

Proč je nutné, aby nastávající manželé znali navzájem své majetkové poměry a očekávání ještě před svatbou?

By 2. 8. 202314 srpna, 2023No Comments

Ať se nám to líbí, nebo ne, finance jsou velmi důležitou součástí našich životů i vztahů. Pro manželství to platí dvojnásob. Jeho vznikem totiž přebíráte nejen nárok na polovinu majetku, ale také zodpovědnost za něj. A neshody a tajnosti ve finanční oblasti dokážou rozložit i pevný manželský svazek. Ještě před tím, než si před oltářem budete slibovat věrnost v bohatství i chudobě, byste si se svou nastávající drahou polovičkou měli o tomto tématu upřímně a detailně promluvit.

Co je po svatbě vlastně jinak?

Svatbou se v rámci financí mění zásadní věci. A nejde o to, že spolu dvojice žije a sdílí náklady na chod domácnosti. K tomu oddací list není ani potřeba, a spousta lidí tak žije už dlouho před svatbou. Důležitou změnou je především to, že v okamžiku uzavření manželství dochází ke vzniku instituce jménem společné jmění manželů. A jakýkoliv majetek od této chvíle jeden z manželů získá, je automaticky z poloviny také majetkem toho druhého.

Podle občanského zákoníku sem patří i výplata. Vyjmout lze pouze věci základní potřeby a dary či dědictví, pokud nejsou určeny výslovně oběma manželům. Pokud jde ale o nemovitost, kterou se rozhodnete pronajímat, vyjmutí ze společného jmění manželů zde neplatí. Veškeré peníze získané tímto pronájmem jsou opět penězi obou.

Do společného jmění manželů ale nepatří ani peníze získané jako náhrada za újmu na zdraví nebo za poškození či zničení věci, která je v osobním vlastnictví pouze jednoho z manželů.

Na obrázku je detailní záběr na nohy muže a ženy, kteří stojí proti sobě a žena stojí na špičkách

Odhalení nepříjemných překvapení až po svatbě bohužel není výjimkou

Myslíte si, že nejhorším překvapením tohoto životního období může být odmítnutí u oltáře nebo třeba částka, na kterou se svatba a rozpočet následných oslav vyšplhají? Pak se pletete. Na mnoho novomanželů totiž čekalo překvapení, které v negativním slova smyslu předčilo veškerá očekávání.

Zjistili totiž, že si vzali někoho, kdo finančně není dostatečně zodpovědný, a jak před svatbou, tak v průběhu manželství se neostýchal si všude možně půjčovat peníze. A to samozřejmě bez vědomí druhého manžela. Jeho dluhy, jeho problém, řekli byste možná. Není to však pravda. Do společného jmění manželů  totiž patří právě i ty dluhy.

Občanský zákoník dokonce poměrně nově definuje také to, že sňatkem se zadluženým člověkem se stáváte v podstatě spoludlužníkem, ať už jde o dluhy uzavřené po svatbě, nebo o ty, které si vaše polovička nasekala ještě za svobodna. A ani v tomto případě neznalost neomlouvá, a proto je věřiteli a případně i orgánu vymáhajícímu dluh jedno, zda jste o existenci dluhů věděli, nebo se vám s tímto zjištěním zhroutil svět. Za nové i staré dluhy po svatbě navíc ručíte majetkem podléhajícím společnému jmění manželů.

Jak se instituci společného jmění manželů vyhnout?

Někteří lidé spadají v rámci společného jmění manželů mezi takzvaně rizikové. Jde především o podnikatele, kteří si na rozjezd svého podnikání vzali vysokou půjčku, či třeba o jedince závislé na hraní automatů, alkoholu nebo chorobné dlužníky, kteří mají problémy se splácením svých závazků podle plánu. Ti se z pochopitelných důvodů snaží instituci společného jmění manželů nějakým způsobem obejít, tak, aby každý z manželů byl zodpovědný pouze za své vlastní finance a majetky.

V mnoha případech je to skutečně možné. A to buď předmanželskou smlouvou, kterou je, jak název napovídá, potřeba u notáře sepsat a uzavřít ještě před začátkem manželství, nebo oddělením jmění manželů. Oddělit jmění manželů lze před i po svatbě. Pokud se ale k tomuto kroku rozhodnete až v průběhu manželství, budete muset s žádostí podstoupit také proces finančního vypořádání společně nabitých majetků, což není zrovna proces jednoduchý.

Od rozhodnutí o schválení oddělení manželského jmění už ale budete každý s penězi moci hospodařit separátně. Neznamená to ovšem, že byste se tím zbavili odpovědnosti za dluhy a nepříjemné závazky z minulosti.

Na obrázku je mladý pár svatebčanů sedící na molu u vody

Klíčová témata k diskuzi

Před veselkou, ale ideálně ještě před tím, než se vůbec rozhodnete se vzít, je potřeba také zjistit, do jaké míry se svým partnerem či partnerkou v tématu financí souzníte. Soustředit byste se nejprve měli na otázky týkající se finanční minulosti. Právě tam se mohou skrývat ti největší kostlivci ve skříni, kteří by mohli znepříjemnit vaši společnou budoucnost.

Řeč je samozřejmě o nesplacených pohledávkách, problematickém finančním chování zaneseném do mezibankovních registrů dlužníků, exekucích a jiných nepříjemnostech. Zmínce by se však neměla vyhnout ani taková „specialita“ jako je dnes již nezákonná půjčka bez registru. To, že se do takové pokoutnosti člověk pustí, totiž také vypovídá něco o jeho finanční morálce.

Proberte také krátkodobé i dlouhodobé plány do budoucna. Shodujete se v představách o svém společném životě za rok i za 50 let? Bude někdo z vás potřebovat finanční podporu od druhého? Budete se snažit na vlastní bydlení spíše ušetřit, nebo se spolehnete na hypoteční úvěr? Jaké jsou vaše závazky z minulosti, jako například děti, na které máte vyživovací povinnost? Jak moc jsou vaše společné priority ovlivnitelné stavem vašeho bankovního konta? Očekáváte, že budete muset v důchodu peněžně podporovat své rodiče? A jak si své stáří v tomto ohledu představujete vy?

To je výčet pouze těch nejzákladnějších otázek, které je potřeba se svou nastávající drahou polovičkou upřímně probrat.

Call Now Button