Půjčka na účet

Jak doložit příjmy při žádosti o půjčku? Jaké příjmy a druhy potvrzení poskytovatelé akceptují?

Potřebujete si půjčit, ale nevíte, jaké dokumenty od vás banka bude požadovat? Kdy potřebujete doložit příjmy a jakým způsobem? Nemějte obavy. Nejedná se o nic složitého. Vše vyřídíte jednoduše a bezpečně. Dokonce v některých případech nemusíte ani nikam chodit.

Jaké doklady potřebuji k vyřízení půjčky?

Žádosti o půjčku jsou čím dál snadnější. To je výhoda dnešní uspěchané doby. Vše lze vyřídit online a bez zbytečného protahování. Ano, samozřejmě, že stále můžete navštívit pobočku a doložit doklady osobně. Ale většinou to není nutné. Díky tomu se nejen půjčka na účet stává pohodlnější než kdy předtím.

Na obrázku je natažená ruka držící bankovky

Ke všem půjčkám potřebujete platný doklad totožnosti, kterým je občanský průkaz. Některé společnosti vás mohou vyzvat i k předložení druhého dokladu, např. řidičský průkaz, pas, rodný list. Pokud žádáte online, budete při vyplňování žádosti nahrávat i doklady. Můžete je buď naskenovat, nebo vyfotit mobilem a nahrát. Často poskytovatelé nabízejí i možnost zaslat je do emailové schránky společnosti.

Dalším důležitým dokladem je potvrzení o příjmu. Živnostníci při půjčování vyšších částek musejí doložit i potvrzení o bezdlužnosti od správy sociálního zabezpečení, ze zdravotní pojišťovny a také z finančního úřadu.

Požadavky se mohou lišit

Co poskytovatel, to jiné pravidlo. Jestliže jste se pro půjčku rozhodli a už si vybrali i poskytovatele, informujte se o potřebných dokumentech.

Společnost si vybírejte s respektem, především u nebankovních společností si zjistěte podmínky, úroky a všechny druhy poplatků při sjednání půjčky i v průběhu jejího trvání a jejich výši. Může se jednat o přemrštěné částky, které vám úvěr zbytečně prodražují. Také záleží, o jaký druh úvěru a jak velkou částku žádáte.

Jaké formy příjmů a smluv poskytovatelé akceptují?

Způsobů doložení příjmu je vícero. Záleží na poskytovateli půjček, jaké formy příjmů, popřípadě smluv akceptuje. Jsou to zejména tyto:

  • příjmy ze zaměstnání,
  • příjmy z podnikání,
  • příjmy z pronájmu nemovitostí,
  • výživné na dítě,
  • rodičovský příspěvek,
  • starobní důchod,
  • renta.

Renta je druh příjmu, kdy vám přichází stálý a pravidelný příjem, aniž byste vynaložili jakoukoli aktivitu a čas. Nazýváme ho také jako tzv. pasivní příjem. Jedná se například o zisky z kapitálu, úroků, licencí a patentů, dividend, autorských práv, akcií, pronájmů apod.

Nejlépe banky pohlížejí na zaměstnance, ovšem záleží i na druhu smlouvy. Smlouva na dobu neurčitou je ideální. Jisté zaměstnání vám zajistí lepší bonitu, tím pádem i větší pravděpodobnost získání půjčky.

K žádosti si nezapomeňte připravit doklady potvrzující výše uvedené příjmy.

Jaké druhy dokumentů potvrzující příjem si připravit?

V první řadě si zkontrolujte své internetové bankovnictví. Možná máte předschválenou půjčku, kontokorent nebo kreditní kartu. Pokud vám na účet chodí peníze pravidelně, je možné, že vám banka vytvořila nabídku adekvátně k příjmu, který na vašem účtu zaznamenala.

Pokud tomu tak je, pravděpodobně nebudete potvrzení o příjmu vůbec potřebovat. Jednoduše kliknete na nabídku, vyplníte připraveného průvodce žádostí a odešlete. Po konečném schválení žádosti vám půjčka na účet dorazí téměř ihned.

Jestliže jste nabídku nedostali nebo vám nevyhovuje její výše, kontaktujte bankéře a dohodněte se na postupu. V tomto případě si ale potvrzení už nachystejte.

Doložení příjmu ze zaměstnání

U příjmu ze zaměstnání budete potřebovat potvrzení o příjmu od zaměstnavatele. Formulář banky mívají ke stažení na svých webových stránkách. Stáhněte si ho, vytiskněte a nechejte potvrdit zaměstnavatelem. Většinou je potřeba se obrátit na mzdovou účetní. Vyplněný formulář poté předejte bance dle potřeby – osobně, nebo online. Platnost formuláře je zpravidla 30 dnů od jeho vystavení.

Doložení příjmu pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné musejí předložit alespoň poslední přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Připravte se však taky na možnost potřeby předložit daňové přiznání za 2 roky.

Nezapomeňte, že musí být prokazatelné jeho předložení finančnímu úřadu, např. podacím razítkem finančního úřadu, nebo potvrzením o odeslání datovou schránkou či online přes daňový portál.
Velkou roli u podnikatelů hraje i délka podnikání. Tady platí pravidlo „čím delší doba podnikání, tím lepší“. Pro získání úvěru byste měli podnikat nepřetržitě alespoň 12 měsíců. V tomto období nesmíte vykazovat ztrátu, úvěr by vám v tomto případě nikdo neschválil. V začátcích po vás mohou vyžadovat dokonce podnikatelský záměr.

Zda vám úvěr schválí, záleží i na tom, zda uplatňujete daňový paušál, nebo reálné náklady. Banky většinou lépe pohlížejí na reálné náklady. Hlavní je však daňový základ. Je-li příliš nízký, úvěr vám poskytovatel nejspíš zamítne. Nutné je ještě podotknout, že ze základu daně se dále odpočítávají zaplacené zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Další příjmy

U jiných příjmů si vezměte s sebou dokumenty, které bez pochyby potvrzují jejich zdroj a výši. U pronájmu nemovitostí se jedná o nájemní smlouvy, u rodičovského příspěvku o potvrzení od úřadu práce, které dokládá výši příspěvku, datum počátku a konce jeho pobírání atd.

Lidé pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti budou svůj příjem dokazovat těžce. Jejich příjmy totiž nejsou jisté a pro poskytovatele půjček jsou tak rizikoví. A to i v případě, že je ve vašem hledáčku nebankovní půjčka.

Výpisy z účtu

Některým společnostem stačí předložit pouze 3 výpisy z bankovního účtu, na který vám chodí pravidelný příjem. Jedná se o nejjednodušší způsob prokazování příjmů. Ne pro všechny poskytovatele je to však dostačující.

Call Now Button