Půjčka na účet

Co získáme předčasným splacením půjčky na účet?

Při čerpání půjčky nebo nebankovní půjčky jsme často v nouzi. Což znamená, že naše finanční situace v době čerpání půjčky není nejlepší. Časem se ale v průběhu splácení může ukázat, že jsme změnili zaměstnání na lépe placené nebo zdědili velké množství peněz. Neradi žijeme s dluhy, protože zatěžují nejen naši kapsu, ale i psychiku. Když tedy získáme možnost splatit svůj závazek v předstihu, bude to výhodné řešení?

Je předčasné splacení výhodné?
Větší obnos hotovosti nás vždy vybízí k tomu, abychom zvážili předčasné splacení půjčky. To, zda předčasným splacením úvěru získáme, závisí na typu úvěru a smlouvě podepsané s bankou nebo úvěrovou institucí. Jinak mohou vyúčtování vypadat u nebankovního úvěru, a jinak u hypotečního úvěru, který má obvykle ve smlouvě samostatná ujednání o předčasném splacení. V tomto případě se může ukázat, že dostaneme smluvní pokutu nebo další úrok.

A jak je to s nebankovní půjčkou, vzniknou nám s předčasným splacením další náklady? Může se stát, že nám společnost udělí smluvní pokutu. Ale i včetně pokuty může být úvěr stále levnější, než kdybychom ho spláceli podle původního splátkového kalendáře.

Počítejte správně
Při předčasném splacení části nebo celého úvěru si musíme vše dobře spočítat. Může se totiž ukázat, že se nám sice sníží splátky, úrok nebo doba splácení, ale připočetl se poplatek za předčasné splacení. Pouze důkladný výpočet nám umožní zodpovědět otázku, zda pro nás předčasné splacení bude přínosné, či nikoliv.

Pokud poplatek přesáhne úsporu získanou snížením výše splátek nebo zkrácením doby splácení úvěru, bude se jednat o zcela nerentabilní a nevýhodné řešení. Pokud si to nedokážeme spočítat sami, můžeme požádat pracovníka úvěrové společnosti o provedení výpočtu a předložení nového splátkového kalendáře.

Skutečně předčasným splacením úvěru něco získáme?
Pokud se ukáže, že ve skutečnosti je předčasné splacení úvěru výhodnější, měli bychom takové příležitosti využít. Dalším velmi důležitým faktorem pro každého spotřebitele je, že předčasným splacením nebankovní půjčky získáme zlepšení úvěrové historie, a tím i zvýšení bonity.

Banky i spolehlivé nebankovní společnosti, které si prověřují důvěryhodnost svých klientů v úvěrových registrech či v registru SOLUS, se na klienty dívají mnohem příznivějším pohledem, když své dluhy splácejí pravidelně, včas nebo s předstihem. Takový klient je pro banku i nebankovní instituce důvěryhodnou osobou, která nejprve myslí na splacení svých závazků.

Pokud tedy budeme chtít v budoucnu využít další úvěr, předčasné splacení bude jistě hrát v náš prospěch. Pečlivě proto prověříme, zda se předčasné splacení nepojí s dalšími náklady, a pokud ne, vyplatí se půjčku splatit dříve.
Každopádně pokud budete ve finanční tísni a budete potřebovat pomoc, je tu pro vás půjčka na účet.

Call Now Button