Půjčka bez registru

Znáte všechny daňové úlevy a odpočty, kterých ještě letos můžete využít?

By 28. 2. 202412 března, 2024No Comments

„Na papírování já vůbec nejsem,“ říkáte si možná. Věděli jste ale, že když se na chvíli překonáte a nad papírování zasednete, můžete ušetřit pěkných pár tisíc? V dnešním článku se podíváme na to, jaké slevy ještě stíháte uplatnit v daňovém zúčtování za rok 2023.

Stálice pro všechny? Základní sleva na poplatníka

Na základní slevu na poplatníka máte nárok, jestliže jste měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Platí to pro zaměstnance, ale také podnikatele, maminky na rodičovské dovolené i důchodce. Měsíčně činí tato sleva 2 570 korun a uplatňuje se pokaždé za celý rok v plné výši, třebaže jste se výdělečné činnosti věnovali třeba jen pár měsíců – celková částka za rok je 30 840 korun.

Jak slevu na poplatníka uplatnit? Můžete měsíčně podepsat prohlášení poplatníka či jednou ročně zažádat o roční zúčtování u zaměstnavatele nebo podat daňové přiznání. Nově (od roku 2024) je k dispozici také elektronický dokument, který můžete pod názvem Prohlášení k dani vyplnit on-line.

Mají nárok na slevu na poplatníka také studenti?

Odpověď je jednoduchá: mají. A nejenom na ni – jestliže splňujete podmínky pro status studenta, získáváte nárok ještě na slevu na studenta, která činí měsíčně 335 korun, ročně tedy 4 020 korun.

Důležité je, že sleva na studenta se uplatňuje pouze jednou, bez ohledu na počet studijních programů nebo škol, na nichž studujete. Jestliže tedy studujete po celý kalendářní rok a část roku jste navíc pracovali, můžete uplatnit současně slevu na daňového poplatníka a studenta, což je ve výsledku nezanedbatelná částka 34 860 korun.

Rok 2023 je posledním rokem, kdy lze slevu na studenta využít – pro rok 2024 už je zrušená. A jaké změny nás čekají ještě?

Sleva na vyživovanou manželku nebo vyživovaného manžela

Je vaše manželka či váš manžel doma s dítětem? Nebo se nedaří vaší drahé polovičce najít tu pravou práci? V každém případě spočítejte, jaký byl její nebo jeho roční příjem – pokud nepřesáhl hranici 68 000 korun, máte nárok právě na slevu na vyživovanou manželku/manžela. Ta činí 24 840 korun.

Ještě vyšší částku si můžete odečíst v případě, že je vyživovaný manžel držitelem průkazu ZTP/P, potom se sleva zdvojnásobí na částku 49 680 korun.

Co když jste se vzali teprve v loňském roce – půjde sleva uplatnit? Půjde, nicméně ne v celkové výši. Můžete ji uplatnit za každý měsíc, ve kterém už jste byli svoji.

Ovšem pozor. Za tento rok už bude možné slevu uplatit pouze v případě, že manžel či manželka pečuje o dítě do 3 let věku.

Dávejte si také pozor při výpočtu ročního příjmu vyživovaného manžela. Započítává se tam totiž poměrně velká řádka příjmů, a to například: příjmy z podnikání (pozor, ještě před odečtením výdajů), příjmy od zaměstnavatele, příjmy z nájmu, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství i veškeré důchody.

Naopak sem nepatří: stipendium pro osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání, porodné, rodičovský příspěvek, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky pro osoby v hmotné nouzi nebo například státní příspěvky na penzijní připojištění. Ani jeden z výše uvedených výčtů nicméně není kompletní a při výpočtu ročního příjmu se vždy raději ujistěte na stránkách finančního úřadu.

Sleva na děti

Máte děti? Jeden z rodičů si může snížit daň, pokud s vyživovaným dítětem (nebo dětmi) žije ve společné domácnosti. Na první dítě činí sleva 15 204 korun ročně; na druhé 22 320 korun ročně a na třetí a další dítě 27 840 korun za rok. Je-li potomek držitelem průkazu ZTP/P, opět platí, že se sleva zvyšuje na dvojnásobek této sumy.

Jen pro pořádek: kdo se vlastně rozumí oním „vyživovaným dítětem“? Vyživované dítě je nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti (a to až do měsíce jeho osmnáctin). Jestliže se následně připravuje na budoucí povolání – tedy pokud studuje – je i nadále brané jako vyživované, a to až do šestadvaceti let.

Jaké je třeba dodat dokumenty? Při prvním uplatnění slevy musíte dodat rodný list dítěte. Aby se vyloučilo, že o slevu zažádají oba rodiče zároveň, je potřeba dodat také potvrzení, že druhý z rodičů slevu neuplatňuje. Zaměstnanec získá toto potvrzení od zaměstnavatele, podnikatelé dodají čestné prohlášení.

Sleva na invaliditu a pro držitele průkazky ZTP/P

Jestliže vám byla přiznaná invalidita prvního a druhého stupně, máte nárok na slevu ve výši 2 520 korun za rok. Osoby s třetím stupněm invalidity mohou slevu uplatnit ve dvojnásobné výši, tedy 5 040 korun ročně. Stačí se prokázat potvrzením o přiznání důchodu a o jeho výplatě od ČSSZ.

Vlastníte-li průkaz ZTP/P (nebo už jej máte přiznaný, byť ještě fyzicky nedorazil do vašich rukou), máte nárok na roční slevu ve výši 16 140 korun. Opět platí, že pokud jste průkaz získali až v uplynulém roce, počítá se sleva poměrně za každý měsíc, v němž jste podmínky splňovali.

Dostali jste se do mínusu? V případě daní je to plus!

Zní to možná trochu pomýleně, ale opak je pravdou. Nemluvíme teď o situacích, kdy se dostanete do skutečného mínusu a musíte chtě nechtě sáhnout po půjčce, ať už je to půjčka od známých či půjčka bez registru. V případě půjček je třeba být obezřetný a raději počítat víckrát, abychom se nedostali do ještě většího mínusu.

Jestliže vám ovšem po odečtení daňových zvýhodnění vyjde číslo se záporným znaménkem, je na místě radovat se: jedná se o takzvaný daňový bonus, který vám finanční úřad při splnění všech podmínek vyplatí.

Abyste měli na daňový bonus nárok, je nutné, aby vaše zdanitelné příjmy za uplynulý rok byly alespoň šestkrát vyšší než minimální mzda. Abychom byli zcela konkrétní, pro rok 2023 je tato částka 103 800 korun.

Dobrou zprávou je rovněž to, že daňový bonus nemá žádný strop, a to měsíční ani roční.

Call Now Button