Půjčka na účet

Založte svému dítěti bankovní nebo spořící účet a učte ho tak finanční gramotnosti

By 6. 12. 202320 prosince, 2023No Comments

Založení bankovního nebo spořícího účtu je pro děti vynikající způsob, jak je učit důležitým finančním dovednostem. V dnešní době je vhodné, aby děti získávaly povědomí o správě financí a rozuměly základům spoření nebo jak si naplánovat rozpočet. Prozradíme vám výhody založení účtů a jak jim tyto nástroje mohou pomoct v rozvoji finanční gramotnosti.

Proč dětem založit bankovní nebo spořící účet?

Založení spořícího účtu je to skvělý způsob, jak děti naučit efektivně spravovat své peníze. Mohou se tak naučit, jak spořit peníze na určité cíle, jako je například koupě vysněné hračky, nového telefonu nebo v pozdějším věku úspora na dovolenou s přáteli.

S takovou výukou finanční gramotnosti bystě měli začít co nejdříve. Když dáte dětem možnost starat se o vlastní účet, získávají tak první praktické zkušenosti s penězi. Pomůže jim to lépe pochopit pojmy z oblasti spoření a investování.

Založením spořícího účtu můžete poskytnout dětem motivaci k pravidelnému šetření. Dovednosti, jako jsou schopnost odložit nákup určité věci a disciplína při spoření, mohou dětem prospívat po celý život.

Tyto typy účtů poskytnou dětem bezpečné místo pro uložení peněz. Je to mnohem lepší alternativa, než mít peníze schované v hotovosti v pokladničce.

Založení účtu je velmi snadné

Jak na založení účtu? Je to snazší, než byste čekali.

 1. Vyberte vhodnou banku nebo finanční instituci. Pro začátek můžete zvolit takovou, která přímo nabízí speciální účty pro děti. Srovnejte poplatky, úrokové sazby a další body v nabídkách.
 2. Připravte si potřebné dokumenty. Většina bank bude požadovat potvrzení o totožnosti dítěte, obvykle rodný list, a doklad totožnosti zákonného zástupce. Někdy se můžete setkat i s potřebou doložit potvrzení o trvalém bydlišti.
 3. Následně navštivte pobočku vybrané banky nebo můžete také využít online možnosti pro založení účtu. Poté dítěti vysvětlete, jak funguje jeho nový účet, jak může vkládat peníze, sledovat stav účtu a jak s financemi nakládat.

Nejdůležitější dovednosti spojené s dětským účtem

Bavte se s dětmi o penězích a o úsporách otevřeně, aby si mohly vypěstovat zdravý přístup k financím. Zapojte je do rodinných diskuzí o plánování, pomáhejte jim porozumět důležitosti spoření a uvážlivému rozhodování.

 • Základy rozpočtování

  Pomocí jednoduchých příkladů a her můžete dětem vysvětlit, že rozpočet je určitý plán, který pomáhá určit, kolik peněz můžou utratit, na co by finance měly použít a jakou částku je potřeba dát stranou. Vysvětlete dětem i potřebu mít určitou rezervu na nečekané výdaje, jako může být například potřeba opravit kolo.

 • Potřeba vs. touha

  Dětem je důležité vysvětlit rozdíl mezi tím, co opravdu zaplatit musí a co je jen jejich přání, které se může odložit, až budou vhodnější podmínky. Pomůžete jim tak vytvořit takový rozpočet, který se zaměřuje na nezbytné výdaje a na splnění dětských snů.

 • Plánování výdajů

  Pomozte dětem uvažovat nad náklady. Může to zahrnovat seznam věcí, na které chtějí své peníze vynaložit, a rozdělení peněz do různých kategorií, jako jsou hračky, zábava, úspory apod. Ukažte jim, co dělat v případě, když utratí více prostředků, než by měly, a jak se dá využít půjčka na účet.

 • Reálný rozpočet

  Můžete ukázat váš rodinný finanční plán. Poskytnete jim tak konkrétní příklad toho, jak to všechno funguje v reálném životě a jak se peníze dají rozdělit na různé výdaje v rámci celé rodiny. Nechte děti, aby se podívaly, za co všechno se musí platit a jak je nutné, aby příjmy převyšovaly výdaje.

  Pokud máte starší děti, které si již mohou přivydělat brigádou, ukažte jim, jak s takovým příjmem navíc mohou rychleji dosáhnout svých cílů, jak je snazší se rozhodovat o svých výdajích, ale také, jak rychle se mohou peníze zbytečně utratit.

 • Učení z chyb

  Když už se děti dopustí nějakého přešlapu, ukažte jim, jak se z takové situace můžou poučit. V žádném případě své děti netrestejte, tímto akorát docílíte toho, že se vám příště nesvěří, a mohou se tak dostat do opravdového průšvihu, který budete muset nějak vyřešit.

 • Pravidelnost

  Učte děti, aby v určitých intervalech kontrolovaly stav svého účtu. Přehled o výdajích a vytváření rozpočtu pro každý měsíc nebo určité období je klíčem k úspěchu.

Na co se ještě při výběru účtu zaměřit?

Některé banky nabízejí pro děti účty s nízkými nebo s žádnými poplatky. Jinde zase můžete narazit na podmínku minimální částky, kterou musíte vložit, nebo pravidelné vklady v určité výši.

Pokud nesplníte tyto podmínky, můžete se setkat s určitými sankcemi, které sice nemusí být nijak vysoké, ale v každém případě jsou to zbytečné náklady navíc. Hledejte nejvýhodnější podmínky, které budou odpovídat vašim možnostem a potřebám vašich dětí.

Také si hlídejte věková omezení. Některé účty mohou být dostupné pouze pro děti určitého stáří.

Některé banky mohou vyžadovat, aby rodiče či zákonní zástupci měli kontrolu nad účtem a provedenými transakcemi. Jinde účty umožňují dětem určitou míru nezávislosti a správy jejich vlastních financí.

V dnešní době téměř každý účet nabízí i online funkce a mobilní bankovnictví. Zkuste porovnat i jednoduchost používání těchto aplikací u různých poskytovatelů.

Podívejte se také, zda jsou dostupné i služby, jako jsou platební karty určené pro děti, speciální platební brány pro online nákupy nebo možnost vytvoření spořících a dalších podúčtů pro různé účely a plány. I dětský spořící účet může nabízet zajímavé úročení.

Všímejte si i takových věcí, jako jsou různé edukační materiály o finanční gramotnosti, speciální odměny za pravidelné vklady a další drobnosti, které vám mohou pomoct v rozhodování.

Call Now Button