Půjčka bez registru

Jaký vliv má umělá inteligence na finanční služby a rozhodování?

Umělá inteligence hýbe naším světem – pomyslně i doslova. Někteří ji dnes a denně využívají v pracovním procesu, jiní s ní prozatím laškují a baví se vším, co dokáže vytvořit. A jak je na tom umělá inteligence ve vztahu k financím?

Doba přeje pokroku

Vždycky tomu tak bylo, ale v posledních několika letech jako by se všechno ještě několikanásobně zrychlilo. Všechno zařídíme online přes mobilní aplikace, nákupem potravin počínaje a návštěvou banky konče.

Řada těchto překotných změn souvisí právě s umělou inteligencí – opěvovanou i zatracovanou AI. Někdo na ni téměř nábožně spoléhá, jiní jsou velmi skeptičtí a o umělé inteligenci nechtějí ani slyšet. Podle předpovědí odborníků však stále převládají její dobré stránky nad těmi stinnými, a proto s ní musíme i do budoucna počítat. A to ve všech oblastech našich životů, finance nevyjímaje.

Jak to tedy s umělou inteligencí je? Rozhoduje už i o našich penězích? Nebo to celé funguje trochu jinak?

Jaké změny umělá inteligence v rámci finančních služeb přináší?

Podobně jako v dalších sektorech, také v rámci finančních služeb umělá inteligence tak trochu nabourává dosavadní stereotypy a vazby. Nemusí to být ovšem nutně špatně – naopak, otevírají se nám tím mnohdy netušené možnosti.

Velkou výhodou, kterou s sebou umělá inteligence přináší, je zrychlení. Řadu operací dnes už nemusí provádět zaměstnanci z masa a kostí – postará se o to umělá inteligence, která chybuje jen svátečně a navíc pracuje nesrovnatelně rychleji. Lidé potom mají čas věnovat se spoustě dalších činností. Preciznost a rychlost, to jsou atributy, kterými se AI zkrátka může pyšnit, a díky tomu je hojně využívaná snad ve všech odvětvích.

Jednou z výhod je automatizace. Automatizace představuje bod, který jde s umělou inteligencí ruku v ruce. AI se neuvěřitelně rychle učí, takže si častokrát ani nevšimneme, že nekomunikujeme se skutečným člověkem. Umělá inteligence nic nepřehlédne, všechno, co se už naučila, dokáže zohlednit, a má tak moc pomoci nám náš případ vyřešit rychleji a efektivněji. Možná se ani nenadějeme a řada operací, jako je založení účtu nebo půjčka (ať už bankovní či třeba půjčka bez registru), bude vyřízená v cukuletu bez lidské asistence.

Další skvělou výhodou je sdílení. Díky umělé inteligenci mezi sebou mohou jednotlivé instituce lépe sdílet informace a efektivněji je využívat ve prospěch klientů. V rámci nekonkurenčních činností to tak výrazně urychlí jejich provedení, instituce vzájemně podpoří svou efektivitu a vzroste bezpečnost celého finančního systému.

Nové způsoby „boje“ o zákazníky jsou dalším bodem pro AI. Na druhou stranu totiž s sebou umělá inteligence přináší také silnější konkurenční prostředí. Nečekané možnosti inovací jednak umožní institucím získávat přízeň klientů, jednak povedou k neustálému tlaku na zlepšení služeb, aby si instituce stávající klienty udržely. Každý se snaží, aby byl jeho klient co nejspokojenější, a umělá inteligence je v tomto ohledu velice mocnou zbraní.

Jsou tu ale i nové hrozby a dilemata. Ano, i to je něco, co s sebou pokrok a umělá inteligence nevyhnutelně přinášejí. Tak trochu to totiž svádí, aby se na ni člověk plně spolehl, na druhé straně často bývá přece jen jistější věřit zdravému selskému rozumu.

Poradí si umělá inteligence s investicemi?

Využití umělé inteligence v oblasti investic je pro řadu lidí velmi zajímavé téma. Je to vůbec možné? Vždyť přece umělá inteligence nám dokáže poradit, kam na dovolenou nebo kde je pěkná restaurace přesně podle našich parametrů.

Chaty s umělou inteligencí se mnohdy zdráhají dávat konkrétní tipy. Zdůvodňují to vysokou rizikovostí a neustále se měnícími podmínkami, které jsou navíc skutečně různorodé. Pokud se ale umíte ptát, může vám být umělá inteligence v lecčems nápomocná. Může vám usnadnit hodnocení akcií konkrétních firem nebo urychlit vyhledání informací. Konečné rozhodnutí však nadále zůstane na vás.

Ostatně i sami investiční poradci a zkušení investoři varují, že pole investic je natolik široké a proměnlivé, že na něm může klopýtnout i umělá inteligence. Jestliže na ni vsadíte, budete to vy, kdo zaplatí případné ztráty. Proto je zajímavé požádat ji o radu, ale nikdy nezapomínejte na svůj šestý smysl a úsudek vytrénovaný díky předchozím investičním rozhodnutím.

Spoléhejte se na svůj vlastní úsudek

Vliv umělé inteligence na finance můžeme bezpochyby i nadále očekávat. Je to zkrátka velmi pravděpodobně už napořád součást našich životů, ať už si to připouštíme, či nikoliv. A podobně jako pro všechny výdobytky lidské civilizace, i tady platí velmi jednoduché pravidlo: umělá inteligence je dobrý sluha, ale zlý pán.

V praxi to znamená, že nám může výrazně ulehčit život. Nemusíme trávit tolik času vyhledáváním informací – stačí zadat pár jednoduchých požadavků a umělá inteligence prohledá celý internet za vás. Nahlédne i do těch koutů, které by vám třeba vyhledávače na základě minulých preferencí „zatajily“. Klíčové je umět se jí správně zeptat. Je to pořád jen nástroj, který se musíme nejprve naučit používat, aby byly výsledky práce s ním co nejefektivnější.

Nikdy nezapomínejte na to, že umělá inteligence není živý člověk, ale pouze nástroj, který vám má sloužit. Nikoliv radit – to je důležité zmínit. Za svá rozhodnutí, ať už v osobním a pracovním životě, nebo na poli financí, jsme stále zodpovědní jen my sami – na tom sebelepší umělá inteligence nic nemění.

Call Now Button