Půjčka na účet

Proč je finanční gramotnost důležitá i pro seniory?

By 20. 2. 202412 března, 2024No Comments

Počet lidí v exekuci sice mírně klesá, statistiky ale vykazují stále obrovské číslo. Předlužení se však bohužel netýká jen lidí v produktivním věku, ale čím dál tím více i seniorů. Přitom řešení tato situace má. Nezbytné je kvalitní finanční vzdělávání a pochopení pojmů finančního světa. Ano, i u seniorů.

Finanční gramotnost jako pojem

Finanční gramotnost je pojem, o kterém pravidelně slýcháme ze všech stran. Ale co to vlastně znamená? Stručně lze říci, ze slovní spojení „finanční gramotnost“ zahrnuje soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů jedince, které následně využívá ke svému zabezpečení. Finanční gramotnost se týká nejen peněz nebo finančních transakcí, ale také osobního či rodinného rozpočtu.

Jde o schopnost zvládnout různé životní situace po finanční stránce. Pod stejným pojmem se pak skrývá i porozumění cenovým mechanismům a pochopení inflace. Finančně gramotný člověk se bez problémů orientuje v problematice peněz, cen a je schopen sestavit a spravovat vlastní rozpočet. Včetně správy finančních aktiv a závazků, tedy nezbytných výdajů. To vše případně i s ohledem na měnící se životní situaci.

Finanční gramotnost v praxi

Dá se říci, že každý člověk je svým způsobem alespoň trochu finančně gramotný. Minimálně chápe například to, že nákup akčního zboží je výhodnější, a tudíž je lepší se na něj zaměřit. Pro běžný život to ale samozřejmě nestačí. V dnešní době je důležité mít alespoň základní přehled o půjčkách a úvěrech a orientovat se v primárních pojmech, které se v souvislosti s financemi objevují.

I když může být například půjčka na účet sebevíc výhodná, musí nám být jasné, že není možné sáhnout po prvním produktu, který se nám nabízí. Vždy je třeba srovnávat. Zároveň bychom po půjčce měli sáhnout výhradně jen ve chvíli, kdy to skutečně nutně potřebujeme. Finančně gramotnému jedinci musí být jasné, že například půjčky na dárky či dovolenou jsou zbytečností a mohou jej dostat do potíží.

Zvlášť u seniorů je nutné dbát na prevenci a upozorňovat je na nebezpečí úvěrových produktů. Upozornit je na fakt, že nabídky ve formě televizní reklamy, billboardů nebo prostřednictvím sms či telefonních hovorů jsou na první pohled sice lákavé, ale mohou být velice nebezpečné. Vždy je nezbytné apelovat u seniorů na to, aby každou nabídku důkladně zvážili, případně se poradili s někým, kdo se v problematice vyzná.

Finanční nebezpečí číhající na starších lidí

Ekonomicky aktivní člověk má obvykle alespoň minimální přehled o finančních pojmech, které se kolem něj objevují, i když mnohdy třeba nezná jejich přesný význam. Vzhledem k tomu, že mnoho takových pojmů je převzatých z angličtiny, která je pro mnoho seniorů velkou neznámou, dochází už zde k prvním problémům. Starší člověk často ani neví, na jaké téma se k němu hovoří.

V době, kdy tito lidé chodili do školy, většina bankovních ani jiných finančních pojmů neexistovala. Nebyly ani platební karty, které jsou pro mnoho seniorů stále velkou neznámou. Jen málokdo z nich rozliší pojmy debetní a kreditní. A to je jen špička ledovce. Od doby, kdy tito lidé byli ekonomicky aktivní a dokázali se finančně orientovat, se hodně změnilo. Dnes je to pro mnohé bez pomoci zvenčí prakticky nemožné.

V komunikaci se seniory bychom se proto měli snažit vyhledávat výrazy, které jsou pro ně srozumitelné a snadněji pochopitelné. Každý pojem, kterému nerozumí, bychom jim měli vysvětlit. Rovněž bychom je měli neustále upozorňovat na nebezpeční půjček, které je mohou dostat do problémů. Pokud už nějakou potřebovat budou, je důležité poradit jim, jak nenaletět při zřizování půjčky.

Nezbytná finanční gramotnost

Finančně negramotný jedinec se snadno může dostat do problémů, posléze i do dluhové pasti, ze které není jen tak úniku. Se staršími lidmi je nutné o tomto neustále hovořit a připomínat jim rizika, která hrozí. Zároveň mějte na paměti, že se seniorem se o financích musíme bavit jinak než s vrstevníky. Jak tedy můžete sami podpořit finanční gramotnost pro seniory?

  • Styl komunikace je nezbytné přizpůsobit naslouchající osobě.
  • Berte v potaz stav, věk i vzdělání dané osoby.
  • Eliminujte neefektivní komunikační styly a hovorové výrazy.
  • Nemluvte zbytečně hlasitě, použijte spíše tlumený hlas, aby vás druhá osoba dokázala vnímat.
  • Držte plynulé tempo řeči a nenechte si zbytečně skákat do řeči.
  • Na všechny otázky odpovídejte s klidem.
  • Míru pochopení následně ověřte zpětnou vazbou.

Během povídání rovněž myslete na to, že starší lidé často trpí nedoslýchavostí. Aby vás dokázali vnímat, musí vyvinout větší úsilí při soustředění, přičemž se také rychle unaví. Starší člověk navíc potřebuje často delší dobu k tomu, aby sdělení zpracoval a stejně dlouho mu může trvat i zformování odpovědi. A stejně velkým problémem pak mohou být i problémy s pamětí.

Pozor na rady finančního poradce

Finanční poradce je obvykle osoba, která se ve finanční oblasti skvěle vyzná. Dokáže poradit s půjčkami, úvěry, hypotékou, ale třeba i pojistkami. A právě toto je další oblast finanční gramotnosti, kde bychom měli mít alespoň elementární přehled. Jen minimum lidí má přehled o produktech z oblasti pojišťovnictví a mnohdy třeba i zbytečně podepisují pojistky, které jim ve výsledku k ničemu nejsou.

Finančně gramotná osoba by se alespoň částečně měla orientovat v pojistných produktech. Rozhodně je žádoucí, abychom měli povědomí o případných rizicích, proti kterým se pak můžeme pojistit. Naopak drahé pojištění rizik, která nám nehrozí, je zcela zbytečné. Finanční poradce by vám měl jasně vysvětlit, proč a z jakého důvodu vám danou pojistku nabízí a co vám to může v případě potřeby přinést.

U seniorů je v tomto směru riziko o mnoho větší, neboť finančního poradce považují za odborníka, který by jim nedoporučil nic špatného. Ve výsledku se mohou upsat k placení pravidelného pojistného, aniž by jim to vlastně vůbec k něčemu bylo. Pouze budou přicházet o peníze ze své, už tak nízké, penze.

Call Now Button