Půjčka na účet

Být, či nebýt ručitelem u půjčky?

Ručení u půjčky je obrovským závazkem, který s sebou nese také mnohá rizika. Proto, ať už vás o to, abyste se stali ručitelem u půjčky, požádá kdokoliv, měli byste svou volbu pořádně promyslet. Máme pro vás několik důležitých bodů, které je dobré během rozhodování vzít v potaz.

Co vlastně obnáší být ručitelem?

Jako člověk, který zvažuje ručení za něčí dluh, byste také měli vědět, co přesně tato role obnáší. Tím, že se stanete ručitelem něčí půjčky, se zavazujete, že daný dluh uhradíte, neučiní-li tak dlužník sám. Ručitel se tedy podpisem smlouvy stává náhradním dlužníkem. Na rozdíl od případu spoludlužnictví však věřitel nemůže čerpat dluh ani jakkoliv rozhodovat o nakládání s půjčenými finančními prostředky.

Pokud člověk, který o peníze žádal a kterému půjčka na účet k čerpání přišla, nebude splácet, veškerá platební odpovědnost i právní následky automaticky přecházejí na vás jako na ručitele. A to i v případě, že by vás to mělo dostat do exekuce nebo dokonce insolvence.

Následně máte samozřejmě právo žádat po dlužníkovi vše, co jste za něho uhradili. S ohledem na neschopnost splácení původního dluhu je ovšem otázkou, zda bude schopný splácet své pohledávky vůči vám.

Role ručitele končí v okamžiku, kdy dojde k takzvanému zániku dluhu. Zjednodušeně řečeno, jakmile dlužník nebo vy jako ručitel věřiteli splatíte kompletní cenu úvěru i s úroky, poplatky či případnými sankcemi.

Za jakých podmínek stojí za zvážení stát se ručitelem?

Máme pro vás seznam několika bodů, nad nimiž byste se měli zamyslet, pokud skutečně uvažujete nad tím, že byste někomu ručili u úvěru. Pro rozhodnutí, že do ručitelství půjdete, byste měli mít pozitivní odpověď na většinu těchto bodů.

 • Vaše finanční situace

  Dovoluje finanční situace vaší domácnosti, abyste se vůbec ručitelem stali? Váš finanční polštář by měl být plný natolik, abyste z něj v případě potřeby uhradili výši dluhu, za který ručíte. Zároveň vám ale musí zbýt dostatek peněz pro případ vašich vlastních nečekaných výdajů. Nikdy totiž nevíte, kdy se vaše auto nebo třeba pračka rozhodnou odejít do věčných lovišť a bude třeba je okamžitě nahradit.

  Myslet byste ale měli i na to, že můžete nečekaně přijít o příjem ze zaměstnání nebo může dojít k jeho snížení důsledkem pracovní neschopnosti. Půjčka, za kterou ručíte, by jednoduše svou výší neměla přesáhnout zhruba polovinu vašich úspor. A to i v případě, že dlužníkovi plně důvěřujete.

 • Osobní vztahy a důvěra

  Někteří lidé mají tendenci pomáhat druhým za každé situace. Tím spíše, jde-li o rodinné příslušníky, životní partnery nebo přátele. Bohužel ale není výjimkou, že jdou dobré úmysly a špatné dluhy ruku v ruce, a nezřídka bychom nalezli nepoctivce i v okruhu našich nejbližších osob.

  Proto si během rozhodování o ručení zodpovězte i otázku, jak moc důvěryhodným člověkem ve skutečnosti žadatel o úvěr je. Neberte na lehkou váhu své osobní emoce a dojmy, ale klidně se na názor ohledně dané osoby zeptejte i společných známých.

 • Finanční stabilita žadatele

  Důvěřuj, ale prověřuj. Toto rčení platí dvojnásob, přijde-li na řešení finanční pomoci komukoliv, a tedy i u ručení u dluhů. Mějte na paměti, k jak velkému závazku se v případě souhlasu s ručením zavazujete, a ujistěte se, že tuto skutečnost chápe i člověk, který vás o tento nevšední druh laskavosti požádal.

  Neostýchejte se proto zeptat na finanční situaci a úvěrovou minulost dlužníka, a případně si jeho platební morálku i ověřit. Jsou příjmy dlužníka dostačující na to, aby i po zaplacení pravidelných nezbytností dokázal splácet půjčku tak, jak stojí v podmínkách úvěru? Zeptejte se také, zda dotyčný disponuje majetkem, který by v případě problémů se splácením mohl zpeněžit za účelem umoření dluhu.

 • Půjčka a její podmínky

  Ještě během procesu svého rozhodování také chtějte znát veškeré detaily a podmínky půjčky, kterou si dotyčný vybral. Zajímat by vás mělo, o jaký druh úvěru se jedná, jaká je výše půjčky, jakou úrokovou sazbou ji věřitel zatíží, po jak dlouhou dobu ji dlužník bude splácet a jaké jsou případné sankce či poplatky, které celkovou cenu půjčky mohou ještě finálně navýšit. Je dobré si prověřit také finanční instituci poskytující půjčku.

  Žadateli o půjčku můžete navrhnout i doplňkové služby, díky kterým se můžete cítit bezpečněji. Například pojištění proti neschopnosti splácet. To si dlužník hradí sám, a je velkým pomocníkem ve chvíli, kdy by měl problémy se splácením například při ztrátě zaměstnání nebo v případě dlouhodobější pracovní neschopnosti, která má negativní vliv na výši jeho příjmu.

Kdy je lepší ručení odmítnout?

Za pomyslnou červenou vlajku, která by vás měla od podpisu smlouvy z pozice věřitele zaručeně odradit, je nejistota. Stačí už to, že se vám nebude tak zcela pozdávat účel půjčky. Pokud si člověk, kterého znáte a důvěřujete mu, potřebuje půjčit na koupi nového auta, bez kterého se neobejde, netřeba tolik pochybovat. Na druhé straně existují lidé, kteří si neváhají půjčit desetitisíce na vánoční dárky či nejnovější telefon nebo dokonce statisíce na exotickou dovolenou.

V takovém případě je rovnou lepší prosbu o ručení odmítnout, neboť je evidentní, že dotyčný není příliš finančně gramotný ani zodpovědný. Být, či nebýt ručitelem by mělo být vaší svobodnou volbou. Proto neberte na lehkou váhu ani případný pocit nátlaku ze strany žadatele o půjčku. Vždy myslete nejprve na své vlastní finanční bezpeční. A to i za cenu, že by snad odmítnutí mělo poškodit vaše vztahy s dotyčným člověkem.

Call Now Button