Podporujeme řadu charitativních organizací a projektů. Pomáháme dětem, mladým a talentovaným lidem i seniorům. Podporujeme Klub nemocných cystickou fibrózou, soukromý dětský domov Markéta a v neposlední řadě podporujeme i seniory - Nadaci Krása pomoci. Jako společensky odpovědná firma nepovažujeme zisk za svou jedinou prioritu.

CSR program Dětský úsměv s PROFI CREDIT

V PROFI CREDIT dbáme na dodržování zásad společenské odpovědnosti. Nezavíráme oči před tíživými sociálními problémy a zaměřujeme se především na charitativní projekty, kde je naše pomoc nejvíce potřebná. Nejzranitelnější skupinou obyvatelstva jsou sociálně znevýhodněné či hendikepované děti. A právě k těm směřujeme svoji pomoc v rámci CSR programu Dětský úsměv s PROFI CREDIT.

CSR program Dětský úsměv s PROFI CREDIT

Dětský domov Markéta

domov markéta

Dětský domov Markéta je soukromé zařízení, v němž vyrůstají především děti s nařízenou ústavní výchovou, které se nemohou dostat ani do adopce či pěstounské péče a přesto potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí.

Zázemí dětského domova tvoří manželé Hanka a Tomáš Ochovi, díky kterým mají svěřené děti mnohem větší šanci najit svoji životní cestu. Markétu  podporujeme nejen finančně, ale podílíme se i na organizaci Dětského dne, který pořádají každoročně v Radhošti. Děti zveme na Mikulášské nadílky a vánoční besídky. Zkrátka se snažíme dětem, které neměly tolik štěstí v životě, přinášet radostné a zábavné chvíle. Největší odměnou jsou pak pro nás jejich šťastné úsměvy.

ddmarketa.cz


Klub nemocných cystickou fibrózou – slané děti

klub nemocných

Naše společnost přispívá významnými finančními částkami na chod Klubu nemocných cystickou fibrózou (KNCF), který sdružuje pacienty a jejich rodiny a pomáhá jim řešit problémy spojené s touto nemocí.

KNCF je občanské sdružení, které nemocným zprostředkovává pestrou paletu sociálních služeb a poskytuje jim i jejich bližním nejenom tolik důležitou psychologickou, ale i materiální podporu. Toto sdružení se podílí také na osvětě, v rámci které se snaží na toto onemocnění upozorňovat a informovat tak především laickou, ale i odbornou veřejnost.

cfklub.cz


Dále pomáháme...

Rebeka

Rebeka

Rebeka je holčička, která se narodila s nemocí motýlích křídel. 

Stejně jako centrála naší společnosti pochází také Rebeka z Pardubic,  o její nemoci jsme se dozvěděli díky našim zaměstnancům. Rebeku a její rodinu  podpoříme letos již potřetí a stejně jako u Dětského domova Markéta, i zde se snažíme přispět nejen finančním darem, ale také osobně, účastí na akcích pořádaných pro Rebeku. Pokud se chcete o této malé bojovnici dozvědět více, podívejte se na webové stránky rebecinakridla.cz.

rebecinakridla.cz


TK Sparta Praha – babytenis

mini-tenis-klub

PROFI CREDIT finančně podporuje začínající hráče v jednom z nejprestižnějších tenisových klubů v České republice.

Baby tenis v TK Sparta Praha má šest týmu a zhruba padesát hráčů. PROFI CREDIT přispívá dětem na trenéry, tenisové dvorce, na nákup míčů, oblečení nebo na tenisové kempy. Sparta pořádá také nejsilnější baby tenisovou tour v Česku. Malí tenisté Sparty Praha patří tradičně k těm nejlepším v České republice.

tkspartapraha.cz


Nadace Taťány Kuchařové

mini-tenis-klub

Prostřednictvím nadace Taťány Kuchařové podporujeme projekty, které pomáhají seniorům žít v domácím prostředí a zamezují tak jejich vyloučení ze společenského života.

Jde o moderní sociální služby, jakými jsou osobní asistence, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a ústavech sociální péče a kvalitní aktivizační programy.

Stejně tak jako my i nadace vnímá seniory jako plnohodnotné spoluobčany prospěšné naší společnosti. Nadace svoji činností usiluje o změnu vnímání seniorů a jejich důstojné postavení. Partnerem nadace jsme již několik let a za období naší spolupráce jsme pomohli nemalými finančními prostředky ke zkvalitnění života mnoha seniorům napříč Českou republikou. 

krasapomoci.cz


Klavírista Tomáš Kačo

Tomaš Kačo

Podporujeme také talentované a cílevědomé mladé lidi. Tomáš Kačo je čtvrté ze dvanácti dětí romské rodiny.

Díky své cílevědomosti a píli absolvoval AMU. Tomáš Kačo vyhrál soutěž mladých umělců, finanční odměnu investoval do přijímacích zkoušek na prestižní Berklee College of Music v americkém Bostonu, kde studují ti nejtalentovanější muzikanti z celého světa. Ani stipendium ale zdaleka nepokryje náklady na život ve Spojených státech. Jsme moc rádi, že PROFI CREDIT mohl Tomášovi pomoci uskutečnit jeho sen.PROFI CREDIT pomohl Martinovi na cestě do Ria

Martin Zvolánek je pardubický rodák a paralympijský reprezentant ČR v atletice.

Získal bronzovou medaili v hodu diskem na Paralympijských hrách v Číně. V Sydney získal dvě medaile ve stolním tenise a v Londýně se umístil na 5. a 6. místě v hodu diskem a v hodu kuželkou.

V pondělí 16. května 2016 převzal Martin z rukou marketingové ředitelky Dany Hakavcové šek na 20 000 Kč. Pokud byste tohoto sympatického a houževnatého sportovce chtěli podpořit také, můžete zaslat libovolný příspěvek na účet č.: 0834596023/0800.


Pečeme pro dobrou věc

Každá tradice má svůj začátek a my věříme, že jsme v letošním roce jednu takovou tradici odstartovali naším projektem PEČEME PRO DOBROU VĚC.

Každé třetí pondělí v měsíci jedno z oddělení společnosti napeče pro ostatní kolegy slané I sladké pochoutky a své výrobky prodává za symbolických 10 Kč. Přispět může samozřejmě každý jakoukoli částkou. Výtěžek z prodeje pak toto oddělení věnuje na podporu charitativní aktivity, kterou si samo předem vybere.

Právě hledáme úvěrové poradce po celé ČR