Seznam příjemců osobních údajů pro marketingové účely

Aktuální verze k 28. 3. 2024 viz níže.

Název Kontakt
Dodavatel/Odběratel Sídlo E-mail Telefon Popis Zpracovává informace o klientech, které PROFI CREDIT Czech, a.s. posílá na dodavatele Specifikace konkrétních osobních dat, tj. jméno, příjmení, telefon, mail, číslo smlouvy, důvod zamítnutí, kontaktní adresa apod., které dodavatelé, posílají na PROFI CREDIT Czech, a.s.
Elephant Orchestra, s.r.o. 3272974 Rohanské nábreží 678/29, Praha 8, 184 00 info@elephant-orchestra.com 775 770 960 Lead Generation jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, mail, více informací naleznete viz zde jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, požadovaná výše úvěru
ACEMA Credit Czech, a. s. 261 58 761 U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 souhlasy@acema.cz 234 635 555 Poskytovatel zajištěných úvěrů a LG dodavatel Jméno + příjmení klienta , trvalé bydliště, telefon a e-mail. Více informací nalezete zde Jméno + příjmení klienta, telefon, e-mail a IČO (v případě fyzické osoby podnikatele)
CFIG SE 29138680 Sladkovského 767, 530 02 Pardubice partner@cfigse.com Poskytování spotřebitelských úvěrů Jméno + příjmení klienta , trvalé bydliště, telefon a e-mail. Více informací nalezete zde Jméno + příjmení klienta, telefon, e-mail a IČO (v případě fyzické osoby podnikatele)
SOMI Applications and Services s.r.o. 08771120 Thunovská 192/27, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00 info@somias.cz 800 440 460 Dodavatel fotovoltaických elektráren a služeb s tím spojených jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mailové spojení, IČO (v případě fyzické osoby podnikatele). Více informací nalezete zde. Jméno + příjmení klienta, telefon, e-mail a IČO (v případě fyzické osoby podnikatele)