Úrok je částka, kterou dlužník zaplatí navíc za půjčení peněz od věřitele (finanční instituce).

Úrok v podstatě vyjadřuje projev časové preference - věřitel půjčí dlužníkovi finanční částku, kterou může dočasně postrádat a dlužník vrátí věřiteli finanční částku (jistinu) navýšenou o úroky. Výši úroků určí věřitel.

Velikost úroku se vyjadřuje pomocí termínu úroková míra.

Jak se úrok počítá

Pro výpočet úroku je nezbytné znát následující údaje:

  • jistina (kapitál, z něhož je úrok počítám)
  • sazba (úroková sazba udávaná v procentech a to většinou za rok - p.a.)
  • čas (délka úročení - většinou v letech)  

Jak se úrok počítá:

Jistina činní 130 000 Kč, úroková sazba je 6% p.a. a délka úročení je 1 rok

130 000*6*1 = 1 560 000

Po vydělení tohoto čísla - 1 560 000/100 - dostaneme 7 800.

Finální číslo - 7 800 - nám udává výši úroku za jeden rok.

Základní pojmy

Jistina

  • Je základní peněžní částka, která byla poskytnuta za účelem půjčení, nebo tvořila vklad.
  • K jistině se následně připisují úroky, jenž jsou odměnou za její poskytnutí a tvoří tak příslušenství jistiny.

Sazba

  • V ekonomickém slova smyslu je sazba (většinou úroková) chápána jako měřítko ceny peněz.
  • Úroková sazba je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky a to za určité časové období.

Právě hledáme úvěrové poradce po celé ČR