Solventnost či solvence znamená platební schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky a to v dohodnutých lhůtách a spíše dlouhodobém horizontu.  

Opakem solvence je pak insolvence (platební neschopnost).Solventnost je pouze předpokladem dobré platební morálky, ale ne její zárukou.

Solventnost se dá rozdělit do následujících skupin:

  • Krátkodobá solventnost - likvidita firmy. Schopnost firmy či podniku dostát svým krátkodobým finančním závazkům, které jsou splatné do 1 roku.
  • Dlouhodobá solventnost - schopnost firmy dostát svým dlouhodobým finančním závazkům, které jsou splatné nad 1 rok.

Právě hledáme úvěrové poradce po celé ČR