RPSN, tzv. roční procentní sazba nákladů, udává výhodnost úvěru, o který uživatel žádá.  

Jedná se o procentní vyjádření podílu z dlužné částky, který zaplatí žadatel navíc, a zahrnuje splátky, správu úvěru a další výdaje spojené s čerpáním úvěru či půjčky (poplatky za uzavření smlouvy, pojištění schopnosti splácet nebo třeba poplatky za převody peněžních prostředků atd.).  

RPSN je vhodným ukazatelem ve chvílí, kdy žádáte o půjčku či úvěr. RPSN je uváděno výhradně na roční bázi.

Jak vypočítat RPSN

Pro výpočet RPSN (roční procentní sazby nákladů) potřebujeme znát zejména:

  • výše poskytnuté půjčky
  • výše splátky
  • počet splátek 

Ukázka výpočtu RPSN:

Půjčka na jeden rok bez průběžných splátek a jakýchkoli poplatků činí 100 000 Kč a má být splacena do jednoho roku (např. od 1.1. 2017 - 1.1. 2018). Dlužník musí vrátit 110 000 Kč.

RPSN vypočteme tedy tak, že budoucí hodnotu půjčky, v našem případě 110 000 Kč, vydělíme výší půjčované částky, v našem případě 100 000 Kč a odečteme 1 (jeden rok) - finální číslo vynásobíme 100, abychom dostali číslo v procentech.

Tedy - 110 000/100 000 = 1,1

1,1 - 1 = 0,1

0,1*100 = 10 %

RPSN v našem případě činí 10%.

Proč my

  • Jsme tu pro vás již více jak 22 let
  • Půjčíme vám 10 000 Kč až 166 000 Kč na cokoliv
  • Potřebujeme od vás pouze 3 doklady
  • Půjčujeme také studentům, maminkám na mateřské dovolené, důchodcům i cizincům