Jakmile je stanoven termín odevzdání daňového přiznání za předešlý rok, nejednomu z nich začíná bezesné období. Těmto pocitům lze ale snadno předejít a čelit. Je ale potřeba se řídit jasnými pravidly, zákonem a častokrát i dobře míněnými radami. A samozřejmě nic nepodcenit…

Kdo je povinen podat daňové přiznání?
Nejen podnikatelé mají ze zákona povinnost každoročně „vyplnit daně“. Níže posíláme výčet všech, kteří se daňovému přiznání nevyhnou: 1. osoby samostatně výdělečně činné (podnikatelé a živnostníci), 2. osoby, které mají příjmy z pronájmu a kapitálového majetku, 3. osoby, které vykonávají více zaměstnání najednou, 4. osoby, které mají příjmy jak ze zaměstnání, tak z autorských honorářů od jiného zaměstnavatele, 5. osoby, které jsou zaměstnány a podléhají solidární dani (příjmy 48x vyšší než průměrná mzda), 6. osoby s příjmy ze zahraničí.  

Co je potřeba si uvědomit, když jsem povinen podat daňové prohlášení?
Pokud se zaměříme jen a pouze na podnikatele a živnostníky, je potřeba si v první řadě definovat, o jak „velkých“ podnikatelích mluvíme. Začátečníci a malí podnikatelé ve valné většině pracují jako OSVČ. Pro ně platí poměrně jednoduchý postup před i při daňovém procesu. Jediné, co musí udělat, je sečíst všechny příjmy (vystavené faktury) a vrhnout se do vyplňování daňového přiznání s tím, že nezapomenou uplatnit paušální nebo skutečně vynaložené náklady. Jednoduché jako facka, ovšem jen pro OSVČ. Pro jednatele velkých firem (většinou s. r. o.) to už tak snadné není. Ti se naopak bez dobré účetní neobejdou a celý problém daní a s ním spojené administrativy je tak složitý, že jen málokterý podnikatel by si s ním dokázal poradit sám.  

Kde najdu formulář pro daňové přiznání?
Dnešní doba nabízí díky internetu řadu možností. Pryč jsou ty časy, kdy se veškeré administrativní záležitosti musely řešit pouze osobně. Stejně jako si jednoduše online sjednáte například rychlou půjčku, i pro vyplnění daňového formuláře máte možnost využít online formulář. Další možností je použít klasický papírový dokument. Obojí najdete, jak již bylo zmíněno, na internetu – papírový formulář si lze stáhnout a vytisknout. Další možností je vyzvednout si jej na každém finančním úřadě.

Do kdy musím daňové přiznání odevzdat a kam ho mám zanést?
Posledním dnem, kdy je nutné odevzdat daňové přiznání za rok 2017, je 3. duben 2018. V případě, že máte datovou schránku, jste povinni jej odevzdat tam. Jako další a snadná možnost, která šetří hlavně váš čas, se jeví odevzdání elektronicky, ovšem pozor – musíte mít elektronický podpis. Pokud ho nemáte, formulář vyplníte online, vytisknete si ho a zanesete na příslušný finanční úřad, což je třetí a stále ještě nejpoužívanější cesta, kterou podnikatelé využívají.  

Co když zapomenu?
Chybovat je lidské, proto se snadno může stát, že daňové přiznání zapomenete odevzdat včas. V případě, že zpoždění s odevzdáním netrvá déle než pět dnů, pokutu pravděpodobně platit nebudete. Termín pro odevzdání může být prodloužen pouze v jediném případě, a to, že přiznání zpracovává daňový poradce a finanční úřad je s tím předem obeznámen (nutné je doložení důvodu odkladu). Prodloužení termínu pak může být až na 3 měsíce.   

Jak daň zaplatit?
Zákon ukládá, že daň musí být zaplacena v ten samý den, jako se přiznání podává, to konkrétně pro rok 2017 znamená do 3. dubna. Příslušnou částku lze uhradit bankovním převodem příslušnému finančnímu úřadu nebo v hotovosti na pokladně úřadu. Čísla bankovních účtů lze najít na webu finanční správy. 

Právě hledáme úvěrové poradce po celé ČR

Proč my

  • Jsme tu pro vás již více jak 22 let
  • Půjčíme vám 10 000 Kč až 166 000 Kč na cokoliv
  • Potřebujeme od vás pouze 3 doklady
  • Půjčujeme také studentům, maminkám na mateřské dovolené, důchodcům i cizincům