Úřadem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv uzavřených mezi naší společností a spotřebiteli v souvislosti se spotřebitelským úvěrem, a to bez ohledu na sjednanou rozhodčí smlouvu, je Kancelář finančního arbitra. Její webová adresa je www.finarbitr.cz.

Proč my

  • Jsme tu pro vás již více jak 22 let
  • Půjčíme vám 10 000 Kč až 166 000 Kč na cokoliv
  • Potřebujeme od vás pouze 3 doklady
  • Půjčujeme také studentům, maminkám na mateřské dovolené, důchodcům i cizincům