Úřadem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv uzavřených mezi naší společností a spotřebiteli v souvislosti se spotřebitelským úvěrem, a to bez ohledu na sjednanou rozhodčí smlouvu, je Kancelář finančního arbitra. Její webová adresa je www.finarbitr.cz.

Právě hledáme úvěrové poradce po celé ČR