Podporujeme řadu charitativních organizací a projektů. Pomáháme dětem, mladým a talentovaným sportovcům i seniorům. Podporujeme Klub nemocných cystickou fibrózou, Soukromý dětský domov Markéta a v neposlední řadě i seniory – Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci. Jako společensky odpovědná firma nepovažujeme zisk za svou jedinou prioritu.

CSR program Dětský úsměv s PROFI CREDIT

V PROFI CREDIT dbáme na dodržování zásad společenské odpovědnosti. Nezavíráme oči před tíživými sociálními problémy a zaměřujeme se především na charitativní projekty, kde je naše pomoc nejvíce potřebná. Nejzranitelnější skupinou obyvatelstva jsou sociálně znevýhodněné či hendikepované děti. A právě k těm směřujeme svoji pomoc v rámci CSR programu Dětský úsměv s PROFI CREDIT.

CSR program Dětský úsměv s PROFI CREDIT

Klub nemocných cystickou fibrózou

klub nemocných

Naše společnost přispívá významnými finančními částkami na chod Klubu nemocných cystickou fibrózou (KNCF), který sdružuje pacienty a jejich rodiny a pomáhá jim řešit problémy spojené s touto nemocí.

KNCF je občanské sdružení, které nemocným zprostředkovává pestrou paletu sociálních služeb a poskytuje jim i jejich bližním nejenom tolik důležitou psychologickou, ale i materiální podporu. Toto sdružení se podílí také na osvětě, v rámci níž se snaží na toto onemocnění upozornit a informovat tak laickou, ale i odbornou veřejnost.

cfklub.cz


Dětský domov Markéta

domov markéta

Dětský domov Markéta je soukromé zařízení, v němž vyrůstají především děti s nařízenou ústavní výchovou, které se nemohou dostat ani do adopce či pěstounské péče a přesto potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí.

Zázemí dětského domova tvoří manželé Hanka a Tomáš Ochovi, díky nimž mají svěřené děti mnohem větší šanci najit svoji životní cestu. Markétu podporujeme nejen finančně, ale podílíme se i na organizaci Dětského dne, který v Radhošti každoročně pořádají. Děti zveme na mikulášské nadílky a vánoční besídky. Zkrátka se snažíme dětem, které neměly tolik štěstí v životě, přinášet radostné a zábavné chvíle. Největší odměnou jsou pak pro nás jejich šťastné úsměvy.

DDMARKETA.CZ


Krása pomoci - Nadace Taťány Kuchařové

krása pomoci

Prostřednictvím Nadace Taťány Kuchařové podporujeme projekty, které pomáhají seniorům žít v domácím prostředí a zamezují tak jejich vyloučení ze společenského života.

Jde o moderní sociální služby, jakými jsou osobní asistence, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a ústavech sociální péče a kvalitní aktivizační programy.

Stejně tak jako my i nadace vnímá seniory jako plnohodnotné spoluobčany prospěšné naší společnosti. Nadace svoji činností usiluje o změnu vnímání seniorů a jejich důstojné postavení. Partnerem nadace jsme již několik let a za období naší spolupráce jsme pomohli nemalými finančními prostředky ke zkvalitnění života mnoha seniorům napříč Českou republikou. 

KRASAPOMOCI.CZ


Dále pomáháme...

Rebeka

Rebeka

Rebeka je holčička, která se narodila s nemocí motýlích křídel. 

Stejně jako centrála naší společnosti, pochází i Rebeka z Pardubic. O její nemoci jsme se dozvěděli díky našim zaměstnancům. Rebeku a její rodinu podporujeme pravidelně a jako u Soukromého dětského domova Markéta, i zde se snažíme přispět nejen finančním darem, ale také osobně, účastí na akcích pořádaných pro Rebeku. Pokud se chcete o této malé bojovnici dozvědět více, podívejte se na webové stránky rebecinakridla.cz

rebecinakridla.cz


Sportovec Martin Zvolánek

sportovec Martin Zvolánek


Martin Zvolánek
 je pardubický rodák a paralympijský reprezentant ČR v atletice.

Získal bronzovou medaili v hodu diskem na Paralympijských hrách v Číně. V Sydney získal dvě medaile ve stolním tenise a v Londýně se umístil na 5. a 6. místě v hodu diskem a v hodu kuželkou. Účastnil se i paralympiády v Riu.

Martina finančně podporujeme už dlouhou dobu. Pokud byste chtěli tomuto sympatickému a houževnatému sportovci pomoci také, můžete zaslat libovolný příspěvek na účet č.: 0834596023/0800.

Facebook Martina Z.


Pečeme pro dobrou věc

pečeme pro dobrou věc

Každá tradice má svůj začátek a my věříme, že jsme v letošním roce jednu takovou tradici odstartovali naším projektem Pečeme pro dobrou věc

Každé třetí pondělí v měsíci jedno z oddělení společnosti napeče pro ostatní kolegy slané I sladké pochoutky a své výrobky prodává za symbolických 10 Kč. Přispět může samozřejmě každý jakoukoli částkou. Výtěžek z prodeje pak toto oddělení věnuje na podporu charitativní aktivity, kterou si samo předem vybere.

Facebook Dětský úsměv s PROFI CREDIT


Velká pardubická

Velká Pardubická

Mezi aktivity odpovědných firem se bezpochyby řadí i jedinečné události. V říjnu 2016 jsme proto znovu sponzorovali nejvýznamnější událost dostihové sezóny, v pořadí již 126. Velkou pardubickou. 

Poplerův memorial skupiny Profireal Group byl 7. dostihem v pořadí těsně před samotnou Velkou pardubickou. Dostih se běžel na 3 300 metrů a společnost Profireal Group ho dotovala částkou 300 000 Kč. Vítězství v závodě vybojoval sedmiletý irský hřebec Tarant.

Velká Pardubická


Regionální sponzoring

Regionální sponzoring

V rámci programu Dětský úsměv s PROFI CREDIT jsme v roce 2016 spustili pilotní projekt regionálního sponzoringu. Prostřednictvím regionů po celé ČR jsme rozdali celkem 300 000 Kč subjektům, organizacím, sportovním klubům pro děti a mládež či mateřským školkám. Naše finanční i nefinanční dary pomáhají rozvíjet talent či volnočasové aktivity nejen dětí po celé České republice.

V prvním roce účinnosti tohoto projektu jsme podpořili celkem 12 organizací:

■ Wayne Pardubice – dětský softbalový tým ■ Klub mládežnické kopané Zubr Přerov ■ CB Dobřany – kuželkářský klub ■ Sportovní klub vozíčkářů Sharks, Karlovy Vary ■ Sportovní kluby Spartak Slatiňany ■ Mikulášská akce, Grand Hotel Trutnov ■ Dětský den pod zříceninou hradu Kožlí v Tismy ■ Dejme dětem šanci – Dětský domov Uničov ■ Základní škola, Práče, příspěvková organizace a Mateřská škola, Práče, příspěvková organizace ■ Dětský ranč Hlučín ■ Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace

Všechny námi sponzorované projekty můžete sledovat i na našich facebookových stránkách Dětský úsměv s PROFI CREDIT

Právě hledáme úvěrové poradce po celé ČR

Proč my

  • Jsme tu pro vás již více jak 22 let
  • Půjčíme vám 10 000 Kč až 166 000 Kč na cokoliv
  • Potřebujeme od vás pouze 3 doklady
  • Půjčujeme také studentům, maminkám na mateřské dovolené, důchodcům i cizincům