Spotřebitelský úvěr

Jak zařídit živnostenský list

Živnostenský list, dnes známý jako živnostenské oprávnění, si lze zařídit na jakémkoliv živnostenském úřadě v České republice.

Co je to vlastně živnost?
Živnost je definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Musíte si tedy dát pozor, co se za živnost považuje a co ne. Mezi živnosti se řadí například kadeřnice, elektrikář, zedník atd. Naopak mezi ně nepatří například činnosti, které ze zákona vykonává pouze stát, restaurování kulturních památek, činnosti chráněné zvláštními zákony nebo provádění archeologického výzkumu. Také mezi ně nepatří ani činnosti fyzických osob, jako jsou lékaři, architekti, advokáti a další.

Co budete potřebovat
K získání živnostenského oprávnění je potřeba splnit základní všeobecné podmínky, kterými jsou svéprávnost neboli způsobilost k právním úkonům (dosažení 18 let) a trestní bezúhonnost. Toto vám postačí k ohlášení živnosti volné. U živností vázaných a řemeslných je třeba splnit i zvláštní podmínky, tedy podmínky odborné způsobilosti. Také je nutné při pořizování stanovit provozovnu. Fyzické osoby často uvádí jako svoji provozovnu místo svého trvalého bydliště. Pokud se místa neshodují, musíte prokázat nárok na používání daných prostor, například smlouvou o pronájmu.

Dobře si vyberte hned napoprvé
Při výběru živnosti si během ohlášení budete moci vybrat z více okruhů činností. Je vhodné se zamyslet, které všechny služby hodláte poskytovat, a vybrat si ji již při prvním ohlašování. Je sice možnost dodatečného zápisu, avšak v tu chvíli byste zbytečně ztráceli čas a zároveň museli zaplatit dalších 500 korun.

Živnostenským oprávněním to nekončí
Nesmíte zapomenout, že živnostenské oprávnění je teprve začátek. To podstatné je samotné podnikání. Obzvlášť během vašich začátků je důležité, abyste dokázali vhodně a rychle reagovat na skutečné potřeby vašich zákazníků. Potřebujete si nějaké co nejdříve najít, a hlavně si je i později udržet. Když budete působit seriózně a důvěryhodně již ze začátku, máte mnohonásobně větší šanci na úspěch. Avšak zařídit toto všechno něco stojí. Kromě zařízení samotného oprávnění, které vás vyjde zhruba na 1000 korun, si také musíte zařídit vlastní provozovnu a veškeré potřebné nářadí či zboží související s vaší prací. V tom vám může pomoci spotřebitelský úvěr. S jeho pomocí, můžete v klidu rozjet svůj business, a pokud se vejdete do určité částky, tak ani nebudete muset ručit vlastním majetkem.

Call Now Button