Spotřebitelský úvěr

Jak založit s.r.o. a kolik to bude stát

Společnost s ručením omezeným je označení představující právnickou osobu, v jejíž vlastnické struktuře společník (popřípadě více osob) figuruje. V České republice se jedná o nejvíce využívanou formu podnikání. Za svou oblíbenost vděčí jedné velké výhodě, a tou je, že do určité míry omezuje některá rizika, která se při jiných formách podnikatelských činností mohou vyskytovat.

K založení stačí 5 kroků
Jako první se zaměřte na sepsání smlouvy. V případě více zakladatelů se jedná o Společenskou smlouvu, u jednoho člověka je to Zakladatelská listina. Musí obsahovat informace o společnících, sídlo, název firmy, výši základního kapitálu, správce vkladu a lze v ní zmínit i předmět podnikání. Podpisem všech společníků a notářským zápisem vchází tento dokument v platnost. V případě využití plné moci může smlouvu sepsat i zmocněnec či advokát. Druhým krokem je zřízení bankovního účtu. Následuje složení základního kapitálu na nově vytvořený bankovní účet. Nejméně to musí v současnosti být jedna koruna. Od vzniku s.r.o. jsou veškeré vklady majetkem společnosti.

Dále je nutností získat živnostenské oprávnění. To získáte vyplněním registračního formuláře, který společně se souhlasem s umístěním podniku a správním poplatkem předložíte na Živnostenském úřadě, kde zažádáte o registraci živnostenského oprávnění. Pro zapsání společnosti do Obchodního rejstříku musíte nejprve u rejstříkového soudu podat návrh na zápis, který musí být podepsaný všemi jednateli a úředně ověřený.

V době před zápisem nemá firma právní osobnost, tudíž nemůže vykonávat určité právní činnosti, ale má právo svým jménem podepsat nájemní smlouvu či založit firemní bankovní účet. Po splnění předešlých bodů už zbývá poslední, závěrečný krok při zakládání živnosti, který je zároveň jednou z počátečních povinností nově vzniklé firmy: registrace k dani z příjmu fyzických osob na místně příslušném finančním úřadu.

Na kolik peněz to celé vyjde
Pro začínající podnikatele může být klíčová investice do začátku. Pro odstartování nového byznysu vám spotřebitelský úvěr může pomoci s rozpočtem. Notářský poplatek vychází kolem 5000 Kč. Cena založení živnostenského listu se pohybuje okolo 1000 Kč. Zhruba 400 Kč je poplatek za vystavení elektronického podpisu (hlavně pro založení online). Výše základního kapitálu je naprosto individuální. Podtrženo, sečteno, vás výdaje na založení živnosti mohou stát přibližně 6500 Kč.

Call Now Button