Půjčka bez registru

Jak správně sepsat smlouvu

Peníze hýbou světem a s nimi jsou spojené i různé dohody a smlouvy. Smlouva je oboustranný projev vůle, který vzniká právě dohodou jedné strany či více stran. Každá smlouva by měla obsahovat jisté základní údaje a zde se podíváme na několik z nich.

Informace musí dostat obě strany
Ať už nějakou smlouvu uzavíráte jako právnická, či soukromá osoba, existují jisté základní články, které nesmíte opomenout. Pokud jste v jednání jako právnická osoba, nesmíte zapomenout na název společnosti a její formu, její sídlo, IČ, DIČ, zástupce společnosti a zápis v obchodním rejstříku. Jako soukromá osoba musíte udat své jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště. V tuto chvíli se v obou případech mohou dodat případné konkrétní údaje a kontakty.

Stěžejní částí smlouvy je přirozeně její předmět. Z této části se nejčastěji vychází v případě vzniku nějakých neshod a komplikací, proto se na ni řádně zaměřte a soustřeďte se na detaily. S pouhým obecným popisem vzniká riziko využití nekonkrétnosti a možného překroucení faktů.

S tímto se úzce pojí vymezení základních podmínek spolupráce. Pokud z předmětu smlouvy vyplývá spolupráce mezi stranami, je opět nutné celý proces popsat do těch největších detailů, a to z naprosto stejných důvodů, jako u předmětu smlouvy.

Dalšími podstatnými body jsou povinnosti smluvních stran, které se dají pro lepší orientaci ve smlouvě sloučit s přechozí částí. Také nesmíme opomenout případnou cenu zboží, služeb či díla. Opět je nutné být velice přesný ve stanovování výše ceny služby či zboží, které cena pokrývá nebo s nimi nějak souvisí.

K smlouvě také patří další méně významná, avšak stále důležitá ustanovení. Na ta na konci dokumentu navazují závěrečná ustanovení, která obsahuje každá smlouva. V této části uvádíme především způsoby, jak smlouvu doplnit či změnit, nebo prohlášení o uzavření svobodným projevem vůle.

Složité záležitosti si žádají složitější smlouvy
U rozsáhlejších předmětů smluv se také udávají veškeré informace potřebné k odstoupení od smlouvy, které je třeba řádně specifikovat. Také se zde mohou vyskytovat body ohledně smluvních pokut či ručení, zálohy, platební kalendář nebo splátky.

Začátky nemusí být snadné
Každá smlouva pro nás může znamenat jakousi formu změny a na tu je vhodné se dobře připravit. Je zapotřebí si zařídit hodně věcí, mezi které patří i vaše finance. Pokud byste potřebovali nějaký obnos v rámci vaší smlouvy, pomoci vám může třeba půjčka bez registru.

Call Now Button