Půjčka bez registru

Co je to dluhová spirála a jak se do ní nedostat?

V současné době narůstají náklady na život po všech stránkách a lidé, kteří ještě donedávna neměli problémy s pravidelným placením svých závazků, zjišťují, že jim peníze nestačí. Rostoucí dluhy a nesplacené pohledávky mohou být pro každého velkým strašákem, a to zejména v okamžiku, kdy se jednotlivé splátky a úroky zkombinují. Jak se ale těmto dluhům vyhnout? A především, jak se vyhnout dluhové spirále?

Jaké jsou příčiny dluhové pasti?

Do dluhové pasti se mohou lidé dostat z několika důvodů. Tím nejčastějším je vlastní předlužení, kdy má dlužník více úvěrů než je schopen dlouhodobě splácet. Jde o různé druhy úvěrů, od nákupu hmotných věcí na splátky, přes spotřebitelské úvěry a kreditní karty až po hypotéku, to vše v kombinaci s jinými půjčkami či splátkami.

Zároveň také lidé často nerozumně uzavírají ne úplně výhodné úvěry. Půjčka bez registru může v očích dlužníků vypadat jako jednoduché řešení dané situace. Bohužel je ale tento způsob využívání úvěru, při kterém se nezkoumá dlužníkova schopnost splácet, jedním z největších hrozeb pádu do dluhové spirály.

Na obrázku jsou stažené mince položené na kalkulačce

Gamblerství nebo sázení může být dalším způsobem, jak se člověk může v dluhové spirále ocitnout velmi rychle. Takto závislý člověk totiž nedostatek financí řeší další účastí ve hře, dalším úvěrem či další půjčkou s tím, že „tentokrát to přece vyjde“.

Mezi vnější příčiny dluhové pasti patří ale i okolnosti, které nemůžeme až tak jednoduše ovlivnit. Typickým příkladem je doba pandemie covidu, která měla za následek propad do propasti chudoby velkého množství lidí. Zařadit sem ale můžeme i ztrátu zaměstnání či vážnou nemoc.

Jaký postupovat, když máme dluhy?

Dostat se z dluhů bývá zpravidla dlouhý proces, který rozhodně není jednoduchý. Dluhy se totiž dotýkají celé rodiny, nejen toho, kdo je podepsal. Důležité je si uvědomit, že neřešení dluhů může mít až tragické následky. Exekutora na prahu si nepřeje nikdo z nás. Bohužel v případě nesplácení rostou penále a dlužná částka se stává mnohonásobně větší. To už pak vede přímo k osobnímu bankrotu, neboli oddlužení.

Co tedy dělat, pokud vidíme hrozící neschopnost splácet? Především je třeba snížit výdaje, co to jde. Podívejte se na svou pravidelnou měsíční bilanci a v klidu si sepište všechny příjmy a vedle toho všechny výdaje. Ty si rozdělte podle jejich nezbytnosti – i zrušením menších výdajů, jako je Netflix, Spotify apod., se může významně ušetřit.

Pokud již nejste schopni ze svých výdajů slevit, je třeba hledat možnost získání nějakých peněz navíc. Ať už formou prodeje všeho nepotřebného, nebo dalším zaměstnáním či brigádou.

Rozhodně ale není rozumné neschopnost splácet řešit jinou půjčkou. Půjčka bez registru či jakákoliv jiná půjčka může být cestou do dalšího kola dluhové spirály.

S věřiteli komunikujte

V okamžiku, kdy již neschopnost splácet nastala, je nutná komunikace přímo s věřitelem. Věřitel je ten, komu dlužíte peníze, a proto byste o celé situaci měli jednat přímo s ním. To, že budete situaci tajit, s sebou přinese pouze větší problémy. Věřitelům totiž nakonec nezbyde nic jiného než volat exekutorovi.

Se splátkami může pomoci i to, že daná bankovní nebo nebankovní společnost nabídne dlužníkovi jiný splátkový kalendář. Ten je výhodnou variantou pro obě strany. Věřitel dostane nazpět půjčené peníze a dlužníkovi nebude hrozit bankrot. Je ale nutné si opravdu pohlídat nové podmínky, aby nebyly nějak zásadně nevýhodné.

Jak obvykle postupuje věřitel?

V případě, že se jedná o prodlení splátky o pár dní, většina společností kontaktuje dlužníka prostřednictvím elektronické komunikace, kde ho upozorní na zpoždění splátky a vyzve ho k úhradě.

Následně ho kontaktuje písemnou formou, to v případě prodlení více než 15 dní. Většina společností odesílá výzvu či upomínku o nezaplacení splátky formou oficiálního dopisu, ve kterém klienta upozorní, aby uhradil svůj dluh. Tato upomínka už sama o sobě nese poplatek dle tarifu společnosti.

V případě, že se jedná o splátku úvěru ve společnosti, ve které má člověk vedený i další bankovní účet, je možné, že si dlužnou částku banka strhne automaticky. Pokud tam v daný moment člověk nemá dostatečné zdroje, dostane se tak do minusu, což může přinést další finanční náklady za nepovolené debetní čerpání.

Na obrázku je muž, který má na zádech pytel s nápisem "dluhy", do kterého ukládá peníze, které trhá ze země

Druhá písemná upomínka už může být oznámením o odstoupení od smlouvy ze strany věřitele. Stane se tak v případě, že se splátka opozdí o více než 30 dní. Společnost v této upomínce oznamuje všechny možné následky, které vznikají s vymáháním pohledávky. Pokud klient v tomto momentu s věřitelem nekomunikuje, nezbyde mu nic jiného než jít cestou předání pohledávky exekutorovi.

Následuje předžalobní výzva směrem k dlužníkovi. Dále pak žaloba, která se podává k obvodnímu soudu. Ten pak může nařídit exekuci.

Jak se dluhové pasti vyhnout

Shrňme si tedy, jak se dluhové pasti vyhnout, když už stojíme těsně u ní.

  1. Nejprve je potřeba kontaktovat s prosbou o radu někoho z odborníků. Pro rady, jak si rozplánovat finanční bilanci a rozpočet, je možné zajít za finančním poradcem. Ten může pomoci se zhodnocením situace, refinancováním nebo konsolidací půjček. Bezplatné rady můžete získat i v rámci neziskových organizací, které působí v této oblasti.
  2. Poproste o pomoc rodinu, blízké, přátele. Může to být jedna z nejtěžších cest. Výhodou ale může být to, že se v případě nesplácení člověk vyhne pokutám a může se s daným věřitelem domluvit.
  3. Je třeba se vyhnout všem dalším půjčkám. Půjčka na účet by v této situaci byla už spíše další prohrou než řešením. Místo toho je lepší požádat věřitele o odklad splácení nebo nový splátkový kalendář.
  4. Dalším krokem může být refinancování úvěru, kdy původní úvěr přenesete od jednoho věřitele k jinému za výhodnějších podmínek. Díky tomu je možné získat lepší podmínky, menší splátky či úroky. U tohoto kroku je potřeba promyslet i možnou pokutu za předčasné splacení úvěru, které se provede v případě přechodu k jiné společnosti.
  5. Konsolidace neboli spojení více půjček do jedné může být také řešením. Výsledná splátka může být totiž výrazně nižší než součet splátek a poplatků stávajících.
  6. Snížení výdajů je nezbytné. Zkuste omezit návštěvy restaurací či kaváren, nehtového studia, počet vykouřených cigaret nebo na nějakou dobu odhlaste Netflix.
  7. Zvýšení příjmů je také krok správným směrem. Zkuste si najít brigádu nebo nějakou dočasnou práci navíc.
Call Now Button