Co je finanční arbitr?

Úřadem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv uzavřených mezi naší společností a spotřebiteli v souvislosti se spotřebitelským úvěrem, a to bez ohledu na sjednanou rozhodčí smlouvu, je Kancelář finančního arbitra. Její webová adresa je www.finarbitr.cz.

Kdy bude ukončena smlouva, která byla uhrazena zápočtem?

Do 30 dní od převzetí akceptačního dopisu k nové smlouvě. Poté vám také můžeme vyplatit případný přeplatek, který na smlouvě uhrazené zápočtem vznikne.

Kdy bude smlouva moje smlouva ukončena po doplacení poslední splátky?

Smlouvy ukončujeme 1x týdně – vždy v pondělí. O ukončení smlouvy vás vyrozumíme písemně, na vaši kontaktní adresu.

Kde mohu zažádat o úvěr či půjčku?

Můžete nás kontaktovat ZDARMA na infolince 800 166 000 nebo vyplnit on-line formulář na našich internetových stránkách. Na základě informací, které nám poskytnete, vybereme nejvhodnějšího úvěrového poradce, který vás bude kontaktovat a všechny potřebné kroky k uzavření úvěru s vámi projedná osobně.

Můžete se obrátit i přímo na některé z našich regionálních ředitelství, jejichž seznam naleznete ZDE.

Kolik peněz mi půjčíte?

Výše poskytnutého úvěru/půjčky se samozřejmě odvíjí od výše vašeho příjmu. V rámci zaměstnaneckého úvěru/půjčky můžete obdržet částku od 10 000 Kč do 166 000 Kč. Podnikatelské ProFi půjčky můžete čerpat ve výši 15 000 Kč až 200 000 Kč. Stačí když vyplníte formulář na osobní půjčku nebo na podnikatelský úvěr a my vám obratem zavoláme pro doplňující informace.

Kde zjistím informace ke své smlouvě nebo žádosti?

Využijte sekci Klientský portál, kde získáte jednoduchý a rychlý přístup ke smlouvám a žádostem. Pro vstup vám postačí rodné číslo a kontaktní telefon. Případně využije naše Call centrum v pracovní době pondělí až pátek 7-16,30 na telefonním čísle +420 466 741 490, nebo pište na e-mail proficredit@proficredit.cz. Vždy uveďte číslo vaší úvěrové smlouvy / žádosti.

Mohu ke smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřít pojištění schopnosti splácet?

Pojištění schopnosti splácet ke smlouvám nenabízíme, ale v případě potíží je možno zažádat o odklad či snížení splátek (v případě ztráty zaměstnání, zdravotních problému apod.). Stačí kontaktovat naše Call centrum v pracovní době pondělí až pátek 7-16,30 na telefonním čísle +420 466 741 490, nebo pište na e-mail proficredit@proficredit.cz

Proč úroková míra (p.a.) je stejná jako RPSN?

Vzhledem k tomu, že u půjček společnosti PROFI CREDIT nejsou žádné poplatky, jako například poplatek za sjednání půjčky, ani žádné skryté poplatky, úroková míra p.a. se rovná RPSN.

Proč neposkytujete automatický revolving od 1. 12. 2016?

Dle zákona o spotřebitelském úvěru platného od 1. 12. 2016 neposkytujeme automatický revolving.

Proč mi byly inkasem strženy dvě splátky místo jedné?

Pokud předchozí splátka nebyla uhrazena (nebyl dostatek prostředků na bankovním účtu pro realizaci inkasa), dojde k jejímu stržení současně s uhrazením nové splátky. 

Na co mohu použít úvěr či půjčku od PROFI CREDIT?

Osobní půjčky (spotřebitelský úvěr) můžete použít na cokoliv. Nejsou účelově vázány, záleží tedy jen na vás, co si za peníze z naší půjčky pořídíte. Podnikatelské ProFi půjčky jsou vhodné k investicím za účelem podpory podnikání, nákupu zboží a materiálu či k jiným podnikatelským účelům.

Je u vaší společnosti možnost konsolidace úvěru?

Pokud máte zájem o toto individuální řešení, obraťte se prosím ZDARMA na naše naše Call centrum v pracovní době pondělí až pátek 7-18,45 a v sobotu a neděli 8:30-17:00 na telefonním čísle 800 166 00nebo pište na e-mail proficredit@proficredit.cz

Jaké doklady musím předložit, abych mohl získat od PROFI CREDIT úvěr či půjčku?

Pro poskytnutí osobní půjčky od PROFI CREDIT je třeba doložit následující doklady:

  • občanský průkaz
  • výplatní pásku za uplynulé období nebo
  • bankovní výpis za uplynulé období (stačí pouze jeden z těchto dokladů – tedy výpis nebo páska)
  • potvrzení o vlastnictví bankovního účtu
  • inkaso (není povinné)
  • originál potvrzení o výši příjmu (důchodový výměr)

Jak dlouho trvá schválení úvěru?

V případě, že doložené doklady budou kompletní, je možno úvěr / půjčku schválit a odeslat požadovanou částku na váš účet do 24 hodin.

Jak mám doložit výši příjmu?

Výši příjmu doložíte potvrzením zaměstnavatele o výši příjmu, výplatní páskou nebo bankovním výpisem v případě osobní půjčky nebo daňovým přiznáním za předchozí zdaňovací období (v případě podnikatelské půjčky).

Co mám dělat, když jsem změnil/a jméno?

V takovém případě nám zašlete kopii nového občanského průkazu, z nichž budou patrné uvedené změny.

Co mám dělat, když jsem v prodlení a nemohu uhradit splátku?

Pokud jste se dostal/a do situace, kdy nebudete moci uhradit splátku, kontaktujte neprodleně přiděleného úvěrového poradce, který s vámi prodiskutuje vzniklou situaci a navrhne nejlepší postup, jak vzniklou situaci řešit.

Jak mám postupovat, když jsem změnil trvalé bydliště nebo korespondenční adresu?

Všechny změny údajů ve Vaší smlouvě nám prosím neprodleně ohlaste. V případě změny jména či adresy trvalého bydliště nám prosím doložte kopii nového Občanského průkazu. Při změně kontaktní adresy nemusíte žádný doklad zasílat, stačí nám pouze, když změnu nahlásíte na e-mail: daca@proficredit.cz

Jak postupovat v případě uvedení špatného variabilního symbolu u platby?

V takovém případě nám zašlete na naše klientské centrum potvrzení úhrady splátky (nejlépe e-mailem nebo poštou). Postačí nám kopie uhrazené složenky nebo kopie výpisu z účtu s krátkým popisem vzniklé situace, abychom mohli platbu správně spárovat.

Jaká je výše úroků?

Výše úroků závisí na výši úvěru a zvolené délce splácení. Konkrétní příklady vám sdělí náš úvěrový poradce, se kterým vám rádi sjednáme nezávaznou schůzku na bezplatné informační lince 800 166 000.

Jak úspěšně stornovat již vyplacený automatický revolving?

Aby došlo ke stornování automatického revolvingu (týká se smluv uzavřených do 30. 11. 2016) je třeba vrátit celou výši automatického revolvingu. Pokud byly započteny nějaké splatné penalizační faktury (v souladu se zněním smlouvy), pak je třeba vrátit celou částku automatického revolvingu, která měla být vyplacena. Od 1. 12. 2016 již nebude automatický revolving poskytován.

Jak správně postupovat pro dohledání uhrazené platby?

Vždy je třeba zaslat doklad o této platbě. Na jeho základě můžeme platbu správně přiřadit, a to i v případě, že byla platba omylem uhrazena na jinou smlouvu.

Jak správně odstoupit od již vyplacené smlouvy?

Pro akceptaci odstoupení od smlouvy je třeba sepsat do 14 dní žádost a do 30 dní od této žádosti vrátit celou vyplacenou částku zpět na náš účet.

Jakou formou mi budou peníze vyplaceny, jak budu splácet?

PROFI CREDIT provádí veškerou výplatu půjček a úvěrů bezhotovostním způsobem, převodem peněz na váš účet. Půjčku můžete splácet bankovním převodem nebo jednoduše inkasem z účtu nebo i přímým vkladem v Komerční bance.

Právě hledáme úvěrové poradce po celé ČR