David Chour

David Chour - předseda představenstva

Vystudoval Fakultu ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice. Ve společnosti působí od roku 2000, kdy zde začal pracovat ještě při studiu vysoké školy jako finanční analytik. V roce 2001 se stal vedoucím úseku správy pohledávek a následně ekonomickým ředitelem společnosti. Od července 2001 je také členem představenstva společnosti. V současnosti zastává pozici generálního ředitele a předsedy představenstva skupiny Profireal Group.
Rudolf Cejnar

Rudolf Cejnar - člen představenstva

Po ukončení studií na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě podnikohospodářské, pracoval ve společnosti Tesla, a.s. Do společnosti PROFI CREDIT Czech nastoupil v roce 2007 jako Operation Manager divize PROFI CREDIT. Následně po čtyřech letech působení ve společnosti byl jmenován členem představenstva a od října 2012 zastává pozici výkonného ředitele, kde zodpovídá za koordinaci činností všech úseků PROFI CREDIT Czech.

Jana Matičková

Jana Matičková - člen představenstva

Absolvovala Fakultu Podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické v Praze. Při studiu získávala zkušenosti v oboru financí ve společnosti Siemens Engineering jako finanční analytik. Po ukončení studií v roce 2007 nastoupila do společnosti PROFI CREDIT Czech na pozici finančního analytika. V roce 2008 se stala finanční ředitelkou. Zodpovídá za finanční řízení a řízení kreditního rizika ve společnosti. Na začátku roku 2014 byla jmenována do představenstva PROFI CREDIT Czech.

Jaromír Všetečka

Jaromír Všetečka - člen představenstva

Je absolventem Univerzity Pardubice - Dopravní fakulty Jana Pernera se specializací marketing, management, logistika. Po dokončení studií pak pracoval v bankovním sektoru, měl na starosti řízení rizik v GE Money Bank. V úvěrové divizi PROFI CREDIT působí v globálním týmu od roku 2006. Nejprve jako produktový ředitel, od roku 2013 zastává Všetečka pozici provozního ředitele (Global Chief Operations Officer). V jeho gesci je především řízení provozu, kontrolních procesů oddělení Interního auditu, odpovědnost za back-office a sladění legislativy v Česku, Polsku, Rusku, Bulharsku a na Slovensku.

Právě hledáme úvěrové poradce po celé ČR